Ürünler

SurveyMonkey her tür senaryo ve ihtiyaç için tasarlandı. Nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için ürünümüzü keşfedin.

Çevrimiçi anketlerde küresel bir liderden veriye dayalı görüşler elde edin.

100'den fazla uygulama ve eklentiyle entegre edin.

Bilgi toplamak ve ödeme almak için çevrimiçi formlar oluşturun ve formları özelleştirin.

Yerleşik yapay zeka ile daha iyi anketlerle daha hızlı görüşler alın.

Tüm pazar araştırması ihtiyaçlarınız için amaca yönelik çözümler.

Şablonlar

İşletmeniz için müşteri memnuniyetini ve sadakatini ölçün.

Müşterileri mutlu etmenin ve marka savunucusuna dönüştürmenin yollarını keşfedin.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için uygulanabilir görüşler alın.

Müşteri adayları, davetliler ve diğer kişilerden iletişim bilgileri toplayın.

Bir sonraki etkinliğiniz için kolayca LCV'ler toplayın ve bunları takip edin.

Bir sonraki etkinliği geliştirebilmek için katılımcıların isteklerini öğrenin.

Bağlılığı artırıp daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacak görüşleri açığa çıkarın.

Daha iyi toplantılar yapmak için katılımcılarınızdan geri bildirim alın.

Çalışan performansını artırmak için iş arkadaşı görüşlerini kullanın.

Daha iyi kurslar oluşturun ve eğitim yöntemlerini geliştirin.

Öğrencilerin ders materyallerini nasıl değerlendirdiğini öğrenin.

Müşterilerin yeni ürün fikirleriniz hakkında ne düşündüğünü öğrenin.

Kaynaklar

Anketleri ve anket verilerini kullanmaya ilişkin en iyi uygulamalar

Anketler, iş ipuçları ve daha fazlasını içeren blogumuz

SurveyMonkey kullanmak için eğitimler ve kılavuzlar

Büyük markalar SurveyMonkey ile nasıl büyüyor?

Çalışanların Mutlu Olması Neden Önemlidir?

Amerikan kültürünün temel öğelerinden olan mutluluk arayışı, günümüzde çalışanların ciddiye aldığı bir direktif. Modern işgücüne dahil olan insanlar, hangi kuşaktan olduğundan bağımsız olarak, evde olduğu kadar işte de mutluluğu bulmakla görevli olduklarını hissediyorlar. Mutluluğu bulmak için iş değiştirmek onlar için bir gereklilik.

Anket araştırma ekibimiz, her gün anketlerimizi kullanan ve yanıtlayan milyonlarca insanla bir oylama yaparak, günümüz işgücünde yer alan insanların düşüncelerine ve fikirlerine, onları teşvik eden, heyecanlandıran veya mutlu eden etkenlerin bilgisine alternatifsiz bir erişim sağlayabiliyor.

Araştırmamızı rehber alarak, çalışanlarınızın mutluluğunun neden o kadar önemli olduğunu ve kuruluşunuzun çalışanların memnuniyetini nasıl arttırabileceğini analiz ettik. İşte sonuçlar:

Çalışan mutluluğu, çalışan bağlılığı ve çalışan performansı arasındaki ilişki, çeşitli araştırmalarda net bir şekilde gösterilmiştir.

 • Daha mutlu çalışanların işine bağlılığı daha yüksektir. İşine bağlı çalışanlar daha yüksek üretkenlik ve çok daha düşük bir devamsızlık oranı gösterirler.
 • Sağlıklı bir çalışma ortamı önemlidir. Pozitif bir iş kültürü, çalışanlar arasında dostlukları teşvik eder, kişisel refahı arttırır ve sonuç olarak tüm bunlar kâr haneninize olumlu yansır. Daha iyi iş ilişkileriyle gelişen çalışan kaynakları ve becerileri, çalışanların yaratıcılık ve sorun çözme becerilerinin de gelişmesine zemin hazırlar.
 • İş yerinde topluluk duygusu önemlidir. Çalışma arkadaşlarının ve müdürlerinin onları önemsediğini hissetmek, çalışanların hem işlerinde hem de kişisel yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar ve zor görevler karşısında daha dayanıklı olmalarını sağlar.
 • Mutlu çalışanların stres düzeyi daha düşüktür. Yüksek stresin neden olduğu çeşitli duygusal ve fizyolojik sorunlar çalışanların devamsızlık oranlarını yükseltebilir. Çalışanların mutlu olması demek daha çok çalışanın işe hazır olması demektir. Bunun sonucunda, iş kültürünüz de değerini korur.

Çalışanlarınız mutlu mu? İşleriyle ilgili hislerini öğrenin. Anket oluşturun →

Günümüzde çalışanlar maaş çekinden daha fazlasını arıyor; belli bir amaca ve becerilerini geliştirme şansına sahip olmak istiyorlar.Çalışanların %60'ı en iyi oldukları işi yapabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyor. Çalışanlarınıza güçlü yanlarını kullandıkları işler vermek, üretkenliği arttırdığı ve çalışan değişimini azalttığı için şirketinize önemli faydalar sağlar.

Bir zamanlar insanlar iş ve "yaşamı" birbirinden ayrı iki şey olarak görürdü. Ancak herkesin daima bağlantılı olduğu bir dünyada bu ikisi birbiriyle örtüşme eğilimi gösteriyor. Günümüzde çalışanlar işlerine ve kişisel yaşamlarına eşit düzeyde öncelik veriyor. Genellikle biri için diğerinden taviz vermeye gönülsüz oluyorlar. Aslında, çalışanların %53'ü daha iyi bir iş-özel yaşam dengesi kurmalarına ve daha güçlü bir kişisel refah duygusuna sahip olmalarına olanak tanıyan bir rolün çok önemli olduğunu düşünüyor.

 • Programlarını kendileri belirlemek ve mümkün olduğunda uzaktan çalışmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Böylece yaşamlarındaki diğer konularla ilgilenmek için esneklik kazanıyorlar.
 • Şirketler, çalışanların iş-özel yaşam dengelerine yardımcı olmak için sundukları avantajları vurgulamalılar.
 • İş-özel yaşam dengesi herkes için farklı bir anlama gelebilir. Bu nedenle açık iletişim ve çalışanlarınızın önceliklerini bilmek önemlidir.
 • Kadın çalışanlar iş-özel yaşam dengesine erkeklerden daha çok öncelik verebilir.
 • Hem Y kuşağının hem de X kuşağının işte ve evde genel mutluluklarına öncelik verme olasılığı sessiz kuşağa kıyasla daha yüksektir.

Eskiden pozitif bir iş ortamı için iş yerinde bitkiler, langırt masaları ve grup aktiviteleri gerektiği düşünülürdü. Ama zaman değişti ve şimdi refah ön planda.

 • Eğlenceli bir iş ortamı çalışanlar için kısa vadeli mükafatlar sunar.Uzun vadeli bir mutluluk veya işe bağlılık getirmez.
 • Refah girişimleri, stresi azaltmak ve duygusal dayanıklılığı arttırmak gibi önemli konuları ele alır. En iyi, işine en bağlı çalışanlar genellikle aynı zamanda sürekli çok çalışmaktan mesleki tükenmişlik yaşayanlardır. Bu çalışanların refah düzeyini yükseltmek üretken bir şekilde işlerinin başında kalmalarını sağlar.
 • Çalışanlara durma, tazelenme ve yeniden bağlanma fırsatları sunmak, çalışan bağlılığını arttırırken, tükenmişliği azaltır. Yıllar içinde yapılan araştırmalar, sık sık kısa molalar verme fırsatının odaklanma, ruh hali ve üretkenlik üzerinde olumlu etkilerini göstermiştir. Buna göre, çalışanlara iş günü boyunca zaman zaman vites değiştirmeleri, sosyal medyaya veya kişisel mesajlarına bakmaları için izin vermeyi ve su veya kahve alırken sohbet etmelerini teşvik etmeyi düşünebilirsiniz.

Günümüzde çalışan değişimi birçok işveren için kaygı verici bir konuya dönüştü. Geçmişte çalışanların 20 - yıl gibi çok uzun süreler işlerinde kalması beklenirdi. Ancak artık çalışanların bir iki yıl bir şirkette çalıştıktan sonra daha iyi bir iş kültürü sunan başka bir fırsat yakaladığına sık sık rastlıyoruz.

 • Yeni bir Gallup oylamasına göre tüm çalışanların yarısı yeni bir iş arıyor veya daha iyi bir iş fırsatı için gözünü kulağını açık tutuyor.
 • Bu araştırma, aynı zamanda çalışanların %51'inin esnek çalışma saatine, %37'sinin ise kısmen de olsa uzaktan çalışmaya olanak tanıyan bir iş için mevcut işlerinden ayrılmayı tercih edeceklerini gösteriyor.

O halde çalışanlarınızın mutlu olup olmadığını nasıl öğrenirsiniz? Ekibinizden isimsiz ve dürüst geri bildirim almak için çalışan memnuniyeti anketlerini kullanın. Alacağınız yanıtlar, acil konuları belirlemenize ve çalışan mutluluğu için en önemli alanları önceliklendirmenize olanak tanır. Çalışanlarınızın mevcut işlerinden ve şirketlerinden memnun olmalarını sağlamaya odaklanarak, mev cut çalışanlarınızı elde tutmayı başarmakla kalmayacak, aynı zamanda nitelikli adayların ilgisini çekeceksiniz.

SurveyMonkey olarak, çalışanların mutluluk, sağlık ve üretkenlik düzeylerini takip etmenize ve desteklemenize yardımcı olacak ek kaynaklar ve özel tasarlanan bir çalışan bağlılığı çözümü sunuyoruz.

İnsan Kaynakları Lideri

İK yöneticileri çok iyi çalışan deneyimleri sunmak için bu araç takımından faydalanabilir.

İş yerinde en uygun yan hakları sunun

SurveyMonkey, çalışanlarınızın yan haklarla ilgili düşüncelerini öğrenmenizi ve bu konuda doğru paketi tasarlayabilmenizi sağlayacak araçlar sunar.

Daha iyi bir aday deneyimi yaratın

SurveyMonkey ile adayların işe alım sürecindeki deneyimlerini anlama.

Çalışan performansı yönetimini iyileştirin

SurveyMonkey, çalışan performansı geri bildirimlerini hızlı bir şekilde toplayarak yüksek performanslı bir iş gücü oluşturmanızı sağlar.