Yapay zekanın önemli sektörlerde ve iş alanlarında dengeleri nasıl değiştirdiğini açıklayan özgün SurveyMonkey araştırmalarına erişin veya SurveyMonkey'e kaydolarak kendiniz görüşler toplayın.

oranında pazarlamacı yapay zekanın işlerini kolaylaştırdığını belirtiyor*

oranında kullanıcı, sohbet botu yerine bir insandan müşteri hizmeti almayı tercih ediyor**

oranında pazarlamacı yapay zekanın iş güvencelerini tehlikeye atmasından korkuyor*

Yapay zeka istatistikleri: 1. İnsan hizmet temsilcileri, yapılan Net Promoter Score anketlerinde yapay zekadan 72 puan daha fazla aldı 2. %75 oranında pazarlamacı, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklere arama motoru sonuçlarında yer verilmemesini destekliyor 3. %26 oranında pazar araştırmacısı işlerinde günlük veya haftalık olarak yapay zekadan yararlandığını belirtiyor
Marka büyümesini desteklemek için SurveyMonkey ile bütünsel bir araştırma programı oluşturma

Yapay zeka hakkında olumlu görüşleri olsa da pazarlamacılar, yapay zekanın aksaklıklara neden olma potansiyeline makul bir açıdan yaklaşıyor.

Müşteri deneyiminde yapay zeka: bir SurveyMonkey araştırması

İnsanlar tarafından sunulan müşteri hizmetlerinde ortalama NPS puanı +6 (biraz olumlu) iken yapay zeka destekli müşteri hizmetlerindeki ortalama NPS puanı -66'dır (çok olumsuz).

Gülümseyerek dans eden bir kadın

Pazar araştırmacılarının yapay zekaya geçiş süreci görece daha yavaş ilerliyor. %49 oranında araştırmacı son üç ayda çalışmalarında hiç yapay zeka kullanmamış ancak bu durum isteksiz olmalarından kaynaklanmıyor.

“Üretken yapay zekanın bugün için sunduğu fırsatlar, insanların yerini almasıyla değil onları güçlendirmesiyle alakalıdır. Üretken yapay zekayı, sıkıcı işleri üstünkörü yapıp onaylamaları için insanlara gönderen sabırsız bir stajyer gibi düşünebilirsiniz.”

-

Dave Seaton, Seaton CX CEO'su

SurveyMonkey Genius; adım adım rehberlik sağlamak, olası hataları tespit etmek ve düzeltme önerilerinde bulunmak, anket performansını tahmin etmek ve oluşturma görevlerini otomatikleştirmek için yapay zekayı, anket uzmanlarını ve makine öğrenimini bir araya getirir.

Yalnızca dakikalar içinde anket ve form yanıtları toplamaya başlayın.

Gerçek zamanlı pazar verileri almak için 175 milyondan fazla yanıtlayana ev sahipliği yapan küresel anket panelimizden yararlanın.

Elinde bir cep telefonu tutan ve düşünceli gözlerle bakan bir adam

Öğrenciler okul ödevlerini yaparken yapay zekadan yararlanıyor ancak gelecekte iş bulma konusunda endişe duyuyor.

Elinde bir tablet tutarak gülümseyen bir kadın

Bu alandaki birçok hizmet sağlayıcı henüz yapay zekadan yararlanmasa da yapay zeka kullanımının önümüzdeki 5 yıl içinde yaygınlaşabileceği düşünülüyor.

Parmaklarını şıklatan bir kadın

Yapay zeka, ABD eğlence sektörünün temellerini sarsabilir.

Yüzünde ciddi bir ifadeyle elinde tablet tutan bir adam

ABD'deki çalışanların bir kısmı yapay zekayı tehdit olarak görürken birçoğu da endişe verici olduğunu düşünüyor.

*Bu SurveyMonkey araştırması 11-18 Temmuz 2023 tarihleri arasında 403 pazarlama uzmanıyla gerçekleştirilmiştir. Yanıtlayanlar, olasılıksız örnekleme temelli bir çevrimiçi panelden seçilmiştir.

-

**18 yaşın üzerinde 2201 ABD'li tüketiciyle yapılan bu SurveyMonkey araştırması 17-19 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin demografik yapısını yansıtmak amacıyla ABD Nüfus İdaresi'nin Topluluk Anketi'nden yararlanılarak yaş, ırk, cinsiyet, eğitim, coğrafyaya göre ağırlıklandırılmıştır.

-

Net Promoter, Net Promoter Score ve NPS; Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. ve Fred Reichheld'e ait tescilli ticari markalardır.