Ürünler

SurveyMonkey her tür senaryo ve ihtiyaç için tasarlandı. Nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için ürünümüzü keşfedin.

Çevrimiçi anketlerde küresel bir liderden veriye dayalı görüşler elde edin.

100'den fazla uygulama ve eklentiyle entegre edin.

Bilgi toplamak ve ödeme almak için çevrimiçi formlar oluşturun ve formları özelleştirin.

Yerleşik yapay zeka ile daha iyi anketlerle daha hızlı görüşler alın.

Tüm pazar araştırması ihtiyaçlarınız için amaca yönelik çözümler.

Şablonlar

İşletmeniz için müşteri memnuniyetini ve sadakatini ölçün.

Müşterileri mutlu etmenin ve marka savunucusuna dönüştürmenin yollarını keşfedin.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için uygulanabilir görüşler alın.

Müşteri adayları, davetliler ve diğer kişilerden iletişim bilgileri toplayın.

Bir sonraki etkinliğiniz için kolayca LCV'ler toplayın ve bunları takip edin.

Bir sonraki etkinliği geliştirebilmek için katılımcıların isteklerini öğrenin.

Bağlılığı artırıp daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacak görüşleri açığa çıkarın.

Daha iyi toplantılar yapmak için katılımcılarınızdan geri bildirim alın.

Çalışan performansını artırmak için iş arkadaşı görüşlerini kullanın.

Daha iyi kurslar oluşturun ve eğitim yöntemlerini geliştirin.

Öğrencilerin ders materyallerini nasıl değerlendirdiğini öğrenin.

Müşterilerin yeni ürün fikirleriniz hakkında ne düşündüğünü öğrenin.

Kaynaklar

Anketleri ve anket verilerini kullanmaya ilişkin en iyi uygulamalar

Anketler, iş ipuçları ve daha fazlasını içeren blogumuz

SurveyMonkey kullanmak için eğitimler ve kılavuzlar

Büyük markalar SurveyMonkey ile nasıl büyüyor?

Satış Ekibine UlaşınOturum aç
Satış Ekibine UlaşınOturum aç

Çalışan Bağlılığı Anketi İle Daha İyi Ve Üretken Bir Çalışma Ortamı Oluşturun

Çalışan memnuniyetinin bir adım ötesine geçerek sizin için gerçekten önemli olan değeri ölçün

Çalışan bağlılığı, çalışanların her yaptıkları işlerde kendilerini değerli ve ilgili hissetme ölçüsüdür. Çalışan bağlılığını meydana getiren unsurlar insan kaynakları uzmanları ve araştırmacılar arasında halen tartışılıyor olsa da bu terim temel olarak, çalışanların kendilerini şirketin misyonuna ve başarısına dahil hissedip hissetmediği anlamına gelir.

Çalışan bağlılığı anketleri yalnızca çalışanların ne kadar mutlu olduğunu ölçmekle kalmaz, aynı zamanda şirketinizin misyonuna ve ürününe ne kadar bağlı olduklarını da gösterir. Bu nedenle çalışan bağlılığının ölçülmesi çok önemlidir. Şirketinizin sağlığının önemli bir göstergesi olmasının yanı sıra geliştirilecek alanların belirlenmesi için de iyi bir yöntem sunar.

Çalışanlar işlerine bağlı olduklarında daha memnun ve motive olurlar. Bu da zaman zaman %22’ye kadar ulaşan oranlarda daha yüksek üretkenlik sağlar.

Çalışan bağlılığının kurumun başarısında bu kadar büyük öneme sahip olmasının nedeni de budur. Çalışanların bağlılığının yüksek olması, daha üretken ve kârlı bir kuruluş anlamına gelir. Üstelik bu olumlu gelişmeler, önemsiz artışlardan ibaret değildir. Gallup tarafından yapılan araştırmaya göre, bağlılığı yüksek çalışanlara sahip şirketler, kârda eşdeğeri oldukları şirketlere göre hisse başına %147 daha yüksek performans gösteriyor.

Bu performans sonuçları, şirketlerin çalışan bağlılığını ölçmesi gerektiğini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bu ölçümü yapmamak gibi bir lükse sahip olmadıklarını da ortaya koyuyor.

Çalışan bağlılığı ile çalışan memnuniyeti arasındaki fark nedir? Bu iki kavram arasında benzer noktalar olsa da, çalışan bağlılığını tanımlayan unsurlar, çalışan memnuniyetinden çok daha fazladır. Başka bir deyişle, bağlılık gösteren çalışanların aynı zamanda memnun oldukları söylenebilir, ancak memnun olan çalışanların hepsi bağlılık göstermez.

Çalışan bağlılığını meydana getiren unsurlar akademisyenler arasında sıkça tartışılmaktadır. Ancak bu konu hakkında son zamanlarda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, iyi bir çalışan bağlılığı anketinin aşağıdakiler dahil birçok faktörü ölçebildiğini görüyoruz:

Etkili yönetim, çalışan bağlılığını iyi ya da kötü yönde etkileyebilir. Etkili yönetim, üst düzey yöneticilerin çalışanlara iyi veya etik davranıp davranmamasından ibaret değildir. Bu unsurlar çok önemli olsa da, asıl önemli olan kurumun her düzeyinde etkili liderliğe sahip olabilmektir. Yani şirket değerlerini dile getiren, iyi iletişim kuran ve uygun davranışları takip eden yöneticiler büyük önem taşır. İyi bir çalışan bağlılığı anketi, müdürlerden üst düzey yöneticilere kadar tüm yönetim kadrosunun buna benzer alışkanlıklarını ölçer: Yönetim performansı şablonumuzu kullanabilirsiniz.

Çoğu insan kolay işlere ilgi duymaz. Günlük çalışmalarında kendilerine meydan okuyan ve güçlerini sınayan işleri tercih ederler. Çalışanlar işlerinin şirket performansı ile ne kadar bağlantılı olduğunu gördüğü sürece, zorlayıcı işler son derece motive edici olabilir. Çalışan bağlılığı anketinizi kullanarak çalışanlara işlerinin ne kadar zorlayıcı (ve motive edici) olduğunu, kendi performansları ile şirket performansı arasındaki bağı açıkça görüp göremediklerini sorun.

Çalışanların hırslı olması iyi bir şeydir. Hırslı çalışanlar, kendilerini en iyi şekilde motive eder ve ekiplerine üretkenlik sağlarlar. Ancak bunun için kariyerlerinde ilerlemelerine nasıl yardımcı olabileceğinizi açıkça göstermeniz gerekir. Bunu yapamazsanız, çalışanlarınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Kariyer hedeflerinin açıkça ortaya konulması çok önemlidir, ancak sizin de bu konuda yardım elinizi uzatmanız gerekir. Çalışanlarınız eğitim ve mentorluk fırsatlarında aradıkları desteği bulabiliyor mu? Çalışan bağlılığı anketi yaparak çalışanlarınızın önlerini net şekilde görüp göremediklerini ve varmak istedikleri noktaya doğru ilerlerken desteğe ihtiyaç duyup duymadıklarını öğrenebilirsiniz.

Çalıştıkları yerle gurur duyan çalışanlar, bunu işlerine de yansıtırlar. Misyonunuza gerçek anlamda inanır ve şirketinizin başarılı olmasını isterler. Bu tutumları performanslarına da yansır. Bu gurur duygusunu desteklemek yalnızca çalışanların kendilerini iyi hissetmesini sağlamayı amaçlamaz, aynı zamanda işlerine odaklanmalarını, meslektaşları ile uyumlu çalışmalarını ve özverili bir şekilde sorunların üstesinden gelmelerini sağlar.

Çalıştığımız süre boyunca iş arkadaşlarımızla sık sık etkileşimde bulunduğumuzu söylememize gerek yok. Şirketin büyüklüğü ne olursa olsun, çalışanların birbirleriyle nasıl etkileşim kurdukları, birbirlerinin becerilerini nasıl gördükleri ve neleri iş gücünün güçlü ve zayıf yanları olarak gördükleri gibi çalışma ilişkilerini dikkate almak çok önemlidir. Çalışanların meslektaşlarına ilişkin bakış açıları, çalışanların morali ve şirket hedeflerine ulaşmaya yönelik inançları üzerinde büyük etki yaratabilir. Bu sorunlara yönelik çalışan anketi soruları, uyguladığınız çalışan bağlılığı stratejilerinin çok büyük bir bölümünü oluşturmalıdır.

Çalışan bağlılığını ölçmek, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan bir ortamı desteklemek için tek başına yeterli değildir. Sonuçları incelemek, geliştirilecek alanları ortaya çıkarmak ve bu hedeflere ulaşmak için çalışan bağlılığı stratejilerini uygulamak gerekir. Asıl çaba gösterilmesi gereken nokta budur.

Çalışan bağlılığının yalnızca birkaç unsurunu ölçmek veya geliştirmek istiyor olabilirsiniz. Mesela yalnızca yönetim performansının şirketinizdeki çalışan bağlılığını nasıl etkilediğini yakından incelemek isteyebilirsiniz. Yönetim performansı anketi şablonunu veya çalışan bağlılığı anketi şablonunun yalnızca yönetim performansı ile ilgili kısmını kullanabilirsiniz.

Ancak anketleri çalışan bağlılığı stratejileri geliştirmek amacıyla kullanmayı düşünüyorsanız, bu yaklaşımları tercih etmeyebilirsiniz. En başından belirli bir konuya odaklanırsanız, geliştirilebilecek diğer noktaları gözden kaçırabilirsiniz. Personelinizin çalışan bağlılığında asıl önemli olan faktörün, yönetim performansı değil de kariyer gelişimi fırsatları olabileceğini hiç düşündünüz mü?

Kapsayıcı bir çalışan bağlılığı stratejisi geliştirmeye çalışıyorsanız, ilk adımda kapsamlı düşünmek, ikinci adımda ise belirli konulara odaklanmak en doğrusu olacaktır.

Çalışan bağlılığınızı etkileyen her faktörü test edin: Çalışan bağlılığı anketimiz, bu konuya kapsamlı bir bakış açısı sunmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Hemen deneyin

Anketinizi gerçekleştirip geliştirilmesi gereken noktaları belirledikten sonra, konuları öncelik sırasına koymanız gerekir. Burada vereceğiniz ilk tepki, büyük ihtimalle tam puan alamayan her alanı değerlendirmek olacaktır. Bu tepkiden kaçınmaya çalışın. Aksi halde yöneticilerinizi yorup kaynaklarınızı tüketebilir, bu nedenle vasat sonuçlar alabilirsiniz.

Bunun yerine çalışan bağlılığınızı destekleyen birkaç temel noktayı belirleyip yalnızca bunlara yoğunlaşmaya çalışın. Yalnızca birkaç unsura öncelik vermek zor olabilir. Listeyi kısaltmak için kendinize şu iki soruyu sorun:

  1. “Kaynaklarımı, çalışan bağlılığını en fazla etkileyecek şekilde nasıl kullanabilirim?” Anket sonuçlarınızın arzu ettiğiniz noktadan en fazla saptığı yerleri bulmaya çalışın.
  2. “Kaynaklarımı hangi eylemlerde en verimli şekilde kullanabilirim?” Hangi alanları değerlendirmenin daha kolay olacağını düşünün. Bunun için mevcut kaynaklarınızı veya uzmanlıklarınızı kullanabilirsiniz.

Seçtiğiniz eylem ne olursa olsun, planınızı çalışanlarınızla paylaşmak ve bu planı nasıl ve ne zaman uygulamaya koyacağınızı anlamalarını sağlamak çok önemlidir. Bu süreçte şeffaflık büyük önem taşır. Bu aşamada amaçlarınızı SMART yöntemine göre belirlemenizi öneririz (SMART: Specific/Spesifik, Measurable/Ölçülebilir, Attainable/Ulaşılabilir, Relevant/Gerçekçi ve Time-bound/Zamana Bağlı).

Planınızın olumlu bir etki yaratıp yaratmadığını nasıl anlarsınız? Tabii ki çalışan bağlılığı anketi göndererek. Çalışan bağlılığınızı geliştirmeye devam etmenin anahtarı, bu unsuru sürekli ve sıklıkla ölçmektir.

İnsan Kaynakları Lideri

İK yöneticileri çok iyi çalışan deneyimleri sunmak için bu araç takımından faydalanabilir.

Çevrimiçi değerlendirme formlarına göre harekete geçebileceğiniz geri bildirimler alın

SurveyMonkey'in çevrimiçi değerlendirme formlarıyla geri bildirimin gücünden yararlanın. Hemen form oluşturucumuzla başlayın!

İş yerinde en uygun yan hakları sunun

SurveyMonkey, çalışanlarınızın yan haklarla ilgili düşüncelerini öğrenmenizi ve bu konuda doğru paketi tasarlayabilmenizi sağlayacak araçlar sunar.

Daha iyi bir aday deneyimi yaratın

SurveyMonkey ile adayların işe alım sürecindeki deneyimlerini anlama.