Çalışan bağlılığı anketi ile daha iyi ve üretken bir çalışma ortamı oluşturun

Çalışan memnuniyetinin bir adım ötesine geçerek sizin için gerçekten önemli olan değeri ölçün.

Hemen Bir Anket Oluşturun

Çalışan bağlılığı nedir?

Çalışan bağlılığı, çalışanların kendilerini değerli ve günlük işlerine dahil hissetme ölçüsüdür.

İnsan kaynakları uzmanları ve araştırmacılar arasında çalışan bağlılığını meydana getiren belirli boyutlar konusunda çok sayıda tartışma sürmektedir. Ancak temel olarak çalışanların kendilerini şirketin misyonuna ve başarısına dahil hissedip hissetmediği anlamına gelir.

Çalışan bağlılığı anketleri yalnızca çalışanların ne kadar mutlu olduğunu ölçmekle kalmaz, aynı zamanda şirketinizin misyonuna ve ürününe ne kadar bağlı olduklarını gösterir. Bu nedenle çalışan bağlılığının ölçülmesi çok önemlidir. Şirketinizin sağlığının önemli bir göstergesi olmasının yanı sıra geliştirilecek alanların belirlenmesi için de iyi bir yöntem sunar.

SurveyMonkey’in çalışan bağlılığı anket şablonunu deneyin

Bağlılığı neden ölçeriz?

Çalışanlar işlerine bağlı olduklarında daha memnun ve motive olurlar. Bu da zaman zaman %22’ye kadar ulaşan oranlarda daha yüksek üretkenlik sağlar.

Çalışan bağlılığının kurumun başarısında bu kadar büyük öneme sahip olmasının nedeni de budur. Çalışanların bağlılığının yüksek olması, daha üretken ve kârlı bir kuruluş anlamına gelir. Üstelik bu olumlu gelişmeler, önemsiz artışlardan ibaret değildir. Gallup tarafından yapılan araştırmaya göre, bağlılığı yüksek çalışanlara sahip şirketler hisse başına kârda eşdeğeri oldukları şirketlere göre %147 daha yüksek performans gösteriyor.

Bu performans sonuçları, şirketlerin çalışan bağlılığını ölçmesi gerektiğini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bu ölçümü yapmamak gibi bir lükse sahip olmadıklarını da ortaya koyuyor.

Çalışan bağlılığı – Çalışan memnuniyeti

Çalışan bağlılığı ile çalışan memnuniyeti arasındaki fark nedir? Bu iki kavram arasında benzer noktalar olsa da çalışan bağlılığını tanımlayan unsurlar, çalışan memnuniyetinden çok daha fazladır. Başka bir deyişle, bağlılığa sahip çalışanların memnuniyete de sahip olduğu söylenebilir, ancak memnun olan çalışanların hepsi bağlılığa sahip değildir.

Akademisyenler arasında çalışan bağlılığını meydana getiren belirli boyutlar konusunda çok sayıda tartışma söz konusudur. Ancak bu konu hakkında son zamanlarda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, iyi bir çalışan bağlılığı anketinin birçok faktörü ölçebildiğini görüyoruz:

Liderlik Davranışı: Etkili yönetim, çalışan bağlılığını iyi ya da kötü etkileyebilir. Bu davranış, üst düzey yöneticilerin çalışanlara iyi veya etik davranıp davranmamasından ibaret değildir. Bu unsurlar çok önemli olsa da asıl önemli olan kurumun her düzeyinde etkili liderliğe sahip olabilmektir. Yani şirket değerlerini dile getiren, iyi iletişim kuran ve uygun davranışları takip eden yöneticiler büyük önem taşır. İyi bir çalışan bağlılığı anketi, müdürlerden üst düzey yöneticilere kadar tüm yönetim kadrosunun buna benzer alışkanlıklarını ölçer: Yönetim performansı şablonumuzu kullanabilirsiniz.

İşin doğası: Çoğu insan kolay işlere ilgi duymaz. Günlük çalışmalarında kendilerine meydan okuyan ve güçlerini sınayan işleri tercih ederler. Çalışanlar işlerinin şirket performansı ile ne kadar bağlantılı olduğunu gördüğü sürece, zorlayıcı işler son derece motive edici olabilir. Çalışan bağlılığı anketinizi kullanarak çalışanlara işlerinin ne kadar zorlayıcı (ve motive edici) olduğunu, kendi performansları ile şirket performansı arasındaki bağı açıkça görüp göremediklerini sorun.

Kariyer gelişimi: Çalışanların hırslı olması faydalıdır. Hırslı çalışanlar, kendilerini en iyi şekilde motive eder ve ekiplerine üretkenlik sağlarlar. Ancak bunun için kariyerlerinde ilerlemelerine nasıl yardımcı olabileceğinizi açıkça göstermeniz gerekir. Bunu yapamazsanız çalışanlarınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Kariyer hedeflerinin açıkça ortaya konulması çok önemlidir, ancak sizin de bu konuda yardım elinizi uzatmanız gerekir. Çalışanlarınız eğitim ve mentorluk fırsatlarında aradıkları desteği bulabiliyor mu? Çalışan bağlılığı anketi yaparak çalışanlarınızın önlerini net şekilde görüp göremediklerini ve varmak istedikleri noktaya doğru ilerlerken desteğe ihtiyaç duyup duymadıklarını öğrenebilirsiniz.

Şirket gururu: İşleriyle gurur duyan çalışanlar, bunu işlerine de yansıtırlar. Misyonunuza gerçek anlamda inanır ve şirketinizin başarılı olmasını isterler. Bu tutumları performanslarına da yansır. Şirketiyle gurur duyan kişiler, işleriyle de gurur duyarlar. Bu gurur duygusunu desteklemek yalnızca çalışanların kendilerini iyi hissetmesini sağlamayı amaçlamaz. Aynı zamanda işlerine odaklanmalarını, meslektaşları ile uyumlu çalışmalarını ve özverili bir şekilde sorunların üstesinden gelmelerini sağlar.

Meslektaşlar: Çalıştığımız süre boyunca iş arkadaşlarımızla sık sık etkileşimde bulunduğumuzu söylememize gerek yok. Şirketin büyüklüğü ne olursa olsun, çalışanların birbirleriyle nasıl etkileşim kurdukları, birbirlerinin becerilerini nasıl gördükleri ve neleri iş gücünün güçlü ve zayıf yanları olarak gördükleri gibi çalışma ilişkilerini dikkate almak çok önemlidir. Çalışanların meslektaşlarına ilişkin bakış açıları, çalışanların morali ve şirket hedeflerine ulaşmaya yönelik inançları üzerinde büyük etki yaratabilir. Bu sorunlara yönelik çalışan anketi soruları, uyguladığınız çalışan bağlılığı stratejilerinin çok büyük bir bölümünü oluşturmalıdır.

Bağlılık stratejileri geliştirmek için anketlerin kullanılması

Çalışan bağlılığını ölçmek, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan bir ortamı desteklemek için tek başına yeterli değildir. Sonuçları incelemek, geliştirilecek alanları ortaya çıkarmak ve bu hedeflere ulaşmak için çalışan bağlılığı stratejilerini uygulamak gerekir. Asıl çaba gösterilmesi gereken nokta budur.

1. Adım: Hangi konuyu araştırmak istediğinize karar verin

Çalışan bağlılığının yalnızca birkaç unsurunu ölçmek veya geliştirmek istiyor olabilirsiniz. Mesela yalnızca yönetim performansının şirketinizdeki çalışan bağlılığını nasıl etkilediğini yakından incelemek isteyebilirsiniz. Yönetim performansı anketi şablonunu veya çalışan bağlılığı anket şablonunun yalnızca yönetim performansı ile ilgili kısmını kullanabilirsiniz.

Ancak anketleri çalışan bağlılığı stratejileri geliştirmek amacıyla kullanmayı düşünüyorsanız, bu yaklaşımları tercih etmeyebilirsiniz. En başından belirli bir konuya odaklanırsanız, geliştirilebilecek diğer noktaları gözden kaçırabilirsiniz. Personelinizin çalışan bağlılığında asıl önemli olan faktörün yönetim performansı değil de kariyer gelişimi fırsatları olabileceğini hiç düşündünüz mü?

Kapsayıcı bir çalışan bağlılığı stratejisi geliştirmeye çalışıyorsanız, ilk adımda kapsamlı düşünmek, ikinci adımda ise belirli konulara odaklanmak en doğrusu olacaktır.

Çalışan bağlılığınızı etkileyen her faktörü değerlendirin: Çalışan bağlılığı anketimiz, bu konuya kapsamlı bir bakış açısı sunmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Hemen deneyin

2. Adım: Harekete geçilecek noktaları belirleyin

Anketinizi gerçekleştirip geliştirilmesi gereken noktaları belirledikten sonra, konuları bir öncelik sırasına koymanız gerekir. Burada vereceğiniz ilk tepki, büyük ihtimalle tam puan alamayan her alanı değerlendirmek olacaktır. Bu tepkiden kaçınmaya çalışın. Aksi halde yöneticilerinizi yorup kaynaklarınızı tüketebilir, bu nedenle ortalama sonuçlar alabilirsiniz.

Bunun yerine çalışan bağlılığınızı destekleyen birkaç temel noktayı belirleyip yalnızca bunlara yoğunlaşmaya çalışın. Yalnızca birkaç unsura öncelik vermek zor olabilir. Listeyi kısaltmak için kendinize şu iki soruyu sorun:

  1. “Kaynaklarımı, çalışan bağlılığını en fazla etkileyecek şekilde nasıl kullanabilirim?” Anket sonuçlarınızın arzu ettiğiniz noktadan en fazla saptığı yerleri bulmaya çalışın.
  2. “Kaynaklarımı hangi eylemlerde en verimli şekilde kullanabilirim?” Hangi alanları değerlendirmenin daha kolay olacağını düşünün. Bunun için mevcut kaynaklarınızı veya uzmanlıklarınızı kullanabilirsiniz.

3. Adım: Bir plan oluşturun

Seçtiğiniz eylem ne olursa olsun, planınızı çalışanlarınızla paylaşmak ve bu planı nasıl ve ne zaman uygulamaya koyacağınızı anlamalarını sağlamak çok önemlidir. Bu süreçte şeffaflık çok önemlidir. Bu aşamada amaçlarınızı SMART yöntemine göre belirlemenizi öneririz (SMART: Specific/Spesifik, Measurable/Ölçülebilir, Attainable/Ulaşılabilir, Relevant/Gerçekçi ve Time-bound/Zamana Bağlı).

4. Adım: Planınızı sürdürün

Planınızın olumlu bir etkiye sahip olup olmadığını nasıl anlarsınız? Tabii ki çalışan bağlılığı anketi göndererek. Çalışan bağlılığınızı geliştirmeye devam etmenin anahtarı, bu unsuru sürekli ve sıklıkla ölçmektir.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Müşteri Memnuniyeti Anketleri

Müşterilerinizin sizinle ilgili neler söylediğini mi merak ediyorsunuz? Müşteri memnuniyeti anketleri, insanların şirketiniz hakkında ne düşündüğünü öğrenmenize, müşteri hizmetlerine ilişkin geri bildirim almanıza ve çok daha fazlasını gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Sayfayı Ziyaret Edin

Etkinlik Anketleri

Bir etkinlik hazırlamak kolay iş değil. Kimlerin geleceğini, programlarının ne olduğunu bilmeniz gerekir. Etkinlik anketleri bu sorularına yanıt verebilir. Sonrasında ise bir sonraki etkinliğinizi daha iyi hale getirmek için etkinlik sonrası geri bildirimleri alabilirsiniz.

Sayfayı Ziyaret Edin

Anket Yanıtlama Oranını Arttırmak için 3 Hızlı İpucu

İşte yanıtlayanların anketinizi tamamlamasını sağlayacak birkaç fikir.

1. Hızlı olun

Anketiniz kısa ve zevkli olursa, büyük ihtimalle daha fazla kişi yanıtlayacaktır.

2. Teşvikler sunun

Küçük bir indirim veya bir çekilişe katılma hakkı gibi ufak teşvikler, yanıtlayanların anketinizi tamamlayacağından emin olmanızı sağlayabilir.

3. Hedef kitle satın alın

SurveyMonkey Audience ile anketiniz için belirli demografik kriterleri karşılayan bir hedef kitleye erişim satın alabilirsiniz. Böylelikle belirli bir gruptan hedefli yanıtlar alabilirsiniz.

Milyonlarca insanın SurveyMonkey'i tercih etmesinin nedenleri

Sınırsız sayıda anket

Ücretsiz abonelik paketleriyle bile dilediğiniz kadar anket ve test gönderin.

Hızlı yanıtlar

Profesyonel anketleri kolayca oluşturun ve gönderin. Hemen güvenilir yanıtlar alın.

Uzman onaylı

Anket uzmanlarımız tarafından onaylanan, önceden yazılmış soru ve şablonlara erişin.

Gerçek zamanlı sonuçlar

Sonuçları dilediğiniz cihazdan mobil olarak kontrol edin. Veriler toplandıkça, oluşturdukları trendleri inceleyin.

Yeni fikirler

Anketler size yanıtlardan çok daha fazlasını sunar. Geri bildirim ve yeni perspektifler edinin.

Uygulanabilir veriler

Verilerinizden görüşler elde edin ve ekibinizle paylaşın.