Ürünler

SurveyMonkey her tür senaryo ve ihtiyaç için tasarlandı. Nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için ürünümüzü keşfedin.

Anket alanındaki dünya liderinden veriye dayalı görüşler elde edin.

100'den fazla uygulama ve eklentiyle entegre edin.

Bilgi toplamak ve ödeme almak için özel çevrimiçi formlar oluşturun.

Yerleşik yapay zeka ile daha iyi anketler yapın.

Tüm pazar araştırması ihtiyaçlarınız için özel çözümler.

Şablonlar

İşletmeniz için müşteri memnuniyetini ve sadakatini ölçün.

Müşterileri mutlu edip marka savunucusu yapmanın yollarını keşfedin.

Daha iyi kullanıcı deneyimi için uygulanabilir görüşler alın.

Müşteri adaylarının ve davetlilerin iletişim bilgilerini toplayın.

Sıradaki etkinlik için kolayca LCV'ler toplayın ve bunları takip edin.

Sıradaki etkinliğin daha iyi olması için katılımcıların isteklerini öğrenin.

Bağlılığı artırmanızı sağlayacak görüşleri açığa çıkarın.

Daha iyi toplantılar yapmak için katılımcılardan geri bildirim alın.

Çalışan performansını artırmak için iş arkadaşı görüşlerini kullanın.

Daha iyi kurslar ve eğitim yöntemleri oluşturun.

Öğrencilerin ders materyallerini nasıl değerlendirdiğini öğrenin.

Müşterilerin yeni ürün fikirleriniz hakkında ne düşündüğünü öğrenin.

Kaynaklar

Anketleri ve verileri kullanmak için en iyi uygulamalar.

Anketler, işle ilgili ipuçları ve daha fazlasıyla ilgili blogumuz.

SurveyMonkey'i kullanmak için eğitimler ve kılavuzlar

Büyük markalar SurveyMonkey ile nasıl büyüyor?

Satış Ekibine UlaşınOturum açın
Satış Ekibine UlaşınOturum açın

63 % sehen sich den Datenschutz- und Sicherheitshintergrund eines Unternehmens an, bevor sie dessen Produkte oder Dienstleistungen nutzen.

Statistiken Seitenleiste Rechtliches

SON GÜNCELLEME: 15 Temmuz 2024

Hizmetleri yürürlükteki yasalarla uyumlu bir şekilde ve yalnızca bu yasaların izin verdiği ölçüde kullanmalısınız. Hizmetlerimizin diğer araçlarla ve kaynaklarla burada belirtilen kabul edilebilir kullanım alanları dışında kullanılması yasaktır. Bu Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi'nin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, SurveyMonkey kendi takdirine bağlı olmak üzere aşağıdakilerden birini ya da daha fazlasını yapabilir:

 • Hizmetleri kullanımınızı geçici veya kalıcı olarak askıya almak ya da sonlandırmak;
 • Hizmetlere erişiminizi engellemek;
 • hesabınızdan içerikleri kaldırmak veya silmek ya da
 • uygun olduğunda ve yürürlükteki yasalara tabi olarak söz konusu ihlali etkilenen üçüncü taraflara ve/veya emniyet yetkililerine iletmek.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nda tanımlanmayan büyük harfle yazılmış sözcükler, Kullanım Şartları'nda veya Ana Hizmet Sözleşmesi'nde (hangisi geçerliyse) tanımlanmıştır.

Hizmetleri kullanırken İçeriğinizin, Müşteri Verilerinizin, davranışlarınızın ve başkalarıyla olan iletişiminizin sorumluluğu size aittir. Hizmetleri kullanırken aşağıdaki gerekliliklere uymalısınız. Bu politikaya göre kabul edilebilir olan sınırlar dışına çıktığı fark edilen İçerikler veya Müşteri Verileri, kaldırılıp bildirilebilir. Ayrıca Hizmetlerimizin bu ilkenin ruhuna aykırı şekilde kullanılmasını engellemek üzere gereken önlemler alınır.

(a) Hizmetleri yasa dışı aktivitelerde ya da Hizmetlerin kullanımının veya aksamasının fiziksel hasara, ölüme, ruhsal zarara veya kişisel yaralanmaya yol açabileceği aktivitelerde kullanamazsınız.

(b) 16 yaşın altında (veya belirli ülke veya bölgelerde öngörülen daha yüksek bir yaşın altındaki) olan ve herhangi bir kişi olarak tanımlanan herhangi bir Reşit Olmayan Bireye Yanıtlayan ya da Oluşturucu olarak (Gizlilik Bildirimimizde tanımlandığı şekilde) Hizmetlere erişme imkânı sağlayamazsınız.

(c) Rekabetçi bir ürün veya hizmet oluşturma amacıyla veya başka herhangi bir rekabet amacıyla hizmetleri satın alamaz, kullanamaz ve hizmetlere erişemezsiniz.

(d) Hizmetlerimizi, normal işleyişlerine müdahale etmek ya da arayüzler ve verdiğimiz talimatlar dışında bir yöntem kullanarak bunlara erişmeye teşebbüs etmek suretiyle amacı dışında kullanamazsınız.

(e) SurveyMonkey’in Hizmetleri veya hesabınızı (hesaplarınızı) kullanımınıza getirdiği hiçbir sınırlamadan kaçınamaz ya da kaçınmaya teşebbüs edemezsiniz (Koşulların veya ilkelerin ihlal edilmesi nedeniyle kapatmış olduğumuz bir anket, form veya başvuruyu oluşturmak ya da dağıtmak için yeni bir hesap açmak gibi).

(f) SurveyMonkey tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe, Hizmetlerin ya da herhangi bir SurveyMonkey sisteminin veya ağının savunmasızlığını ya da güvenliğini derinlemesine inceleyemez, tarayamaz veya test edemezsiniz.

(g) SurveyMonkey tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe, web sitelerinden veya Hizmetlerimizi sunduğumuz diğer arayüzlerden veri çekmek veya çıkarmak için herhangi bir otomatik sistem veya yazılım kullanamazsınız.

(h) Yasaların izin verdiği ölçüde, başkalarının Hizmetlere erişimini reddedemez ya da tersine mühendislik yapamaz veya başkasının bu uygulamaları gerçekleştirmesine yardımcı olamazsınız.

(i) Hiçbir virüsü, kötü amaçlı yazılımı veya diğer zararlı yazılım türlerini ya da söz konusu yazılımların bağlantılarını saklayamaz veya Hizmetler üzerinden iletemezsiniz.

(j) Hizmetleri başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek üzere kullanamazsınız.

(k) SurveyMonkey tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe, Hizmetleri yeniden satamaz veya kiralayamazsınız.

(l) Hizmetleri kullanmanız o kullanım için geçerli sektöre özel düzenlemelere uymanızı gerektiriyorsa, SurveyMonkey ile yazılı olarak aksi üzerine mutabık kalmadıkça, söz konusu uygun davranıştan yalnızca siz sorumlu olursunuz. Hizmetleri, SurveyMonkey'in önceden yazılı mutabakatını almadan, SurveyMonkey'i o sektöre özel düzenlemelere tabi tutacak şekilde kullanamazsınız. Örneğin SurveyMonkey ile bunu yapmanıza izin veren ayrı bir iş ortaklığı anlaşmasına girmeden "korunan sağlık bilgilerini" toplamak, korumak veya diğer şekilde ele almak için (Birleşik Devletler federal düzenlemeler 45 C.F.R. §160.103'te tanımlandığı gibi) Hizmetleri kullanamazsınız.

(m) Üçüncü taraflarca sağlanan görüntü ve videolar gibi içerikler sunabiliriz. Bu materyalleri yalnızca İçeriğinizde veya Müşteri Verilerinde kullanabilirsiniz. SurveyMonkey, takdiri tamamen bize ait olmak üzere dilediği zaman bu izni değiştirebilir veya hükümsüz kılabilir. Bu tür materyalleri kullanırken, gerekli izinleri almadığınız sürece, İçeriğinizin, Müşteri Verilerinizin ya da Hizmetleri kullanımınızın söz konusu materyallerde gösterilen herhangi bir şirket, ürün, marka veya hizmet ile ilişkili olduğunu ya da bunlar tarafından desteklendiğini ifade edemezsiniz.

(n) Hizmetleri kötü amaçlı veya aşırı bir şekilde; diğer bir deyişle, başkalarının Hizmetleri kullanımı sırasında Hizmetlerin hızını, tepkiselliğini, istikrarını, kullanılabilirliğini ya da işlevselliğini olumsuz etkileyecek tüm kullanımlar dahil olmak üzere, sizin gibi makul kullanıcıların ortalama kullanım şablonlarını ciddi ölçüde aşacak biçimde kullanamazsınız. SurveyMonkey, söz konusu kullanımı SurveyMonkey'in kabul edebileceği, bundan böyle olumsuz etkiler yaratmayan bir seviyeye indirmeniz için fırsat tanımak üzere size her türlü kötüye kullanım veya aşırı kullanımla ilgili bildirim göndermeye çalışacaktır.

(o) bir hesaba kaydolmak için geçerli bir e-posta adresi kullanmanız gerekir. Tek kullanımlık ya da geçici bir e-posta adresi, "bot" veya benzeri bir otomatik yöntemle hesaplara kaydolamazsınız.

(p) kamuya zarar verme veya kamu çıkarlarını olumsuz etkileme (sağlık, güvenlik, seçim güvenilirliği ve yanlış, hatalı ya da sivil katılım dahil olmak üzere) olasılığı olan içerikleri barındıramaz veya iletemezsiniz. 

(g) SurveyMonkey'in kendi takdirine bağlı olmak üzere Hizmetleri kullanımınızın markamıza ya da itibarımıza zarar verdiğini tespit etmesi ya da Hizmetleri kullanımınızın çok büyük düzeyde şikayet alması durumunda, SurveyMonkey web sitelerimizi ve Hizmetlerimizi kullanımınızı askıya alma ya da sonlandırma hakkına sahiptir. 

Kullanıcılarımızın güvenliğini korumayı amaçlıyoruz. Yanıtlayanlarımızın sahte ve kötü amaçlarla kullanılan anketler/formlar/başvurularla yanlış yönlendirilmesini önlemek için belirli önlemler alınmaktadır. Aşağıdakilere neden olduğu fark edilen her türlü Hizmet kullanımı ve her türlü İçerik veya Müşteri Verileri askıya alınır ya da kaldırılır:

 • Takdiri tarafımıza ait olmak üzere sosyal güvenlik numaralarını veya hükümet tarafından verilen benzer kimlik numaralarını, kredi kartı numaralarını (yalnızca Hizmetlerin izin verdiği yetkili ödeme işlemcileri ile ödeme almak amacı dışında), parolaları ve diğer benzer hassas bilgi türlerini toplama girişimleri;
 • Bir kimsenin kişisel bilgilerini onayı olmadan yayınlamak;
 • Kötü amaçlı yazılım içeren web sitelerine yönlendirmek gibi yanıtlayanları kandırmayı veya yanlış yönlendirmeyi amaçlamak;
 • Saadet zincirlerini, çok katlı pazarlama kampanyalarını veya evden çalışma ve gelir vadeden diğer dolandırıcılıkları desteklemek ya da insanları bunlara çağırmak; 
 • Sosyal medyada "beğeniler", takipçiler, değerlendirmeler, yorumlar veya benzer hizmetler sunma veya satma yoluyla bir web sitesinin veya web sayfasının arama motoru derecelendirmesini ya da itibarını suni şekilde bilerek yükseltmek ya da artırmak
 • İndirilebilen, canlı yayınlanan veya yalnızca başka sitelerin tıklanmasını sağlamayı amaçlayan içerikleri barındırmak.

Kullanıcılar, bilgilerinin saygı çerçevesinde kullanılacağı ve kötü amaçlarla kullanılmayacağı beklentisi ile yanıt ve bilgi sunar. Dolayısıyla, Hizmetlerimiz aracılığıyla sunduğunuz veya topladığınız verilerle ilgili tüm geçerli veri koruma yasalarına ve düzenlemelerine uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

 • Hizmetleri kullanırken gizlilik uygulamalarınızı ifşa etmeniz önerilir. İfşa etmeniz durumunda bu uygulamalara uygun bir şekilde hareket etmeniz gerekir.
 • İsimsiz olmayan bir anket/form/başvuru veya başka bir Hizmet kullanımının isimsiz olduğu iddia edilemez.
 • Hizmetleri kullanırken veya bilgi toplarken, doğrudan veya dolaylı olarak, başka kişileri taklit edemez veya başka kişilerle olan yakınlığınızı yanıltıcı bir şekilde ifade edemezsiniz. Hizmetleri para toplamak için kullanıyorsanız ne amaçla veya hangi kuruluş adına para topladığınızı açıkça belirtmelisiniz.

SurveyMonkey sıfır toleranslı bir istenmeyen posta ilkesine sahiptir. Bunun anlamı şudur:

 • Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz e-postalar ya da kısa mesajlar, yanıt toplama amacı doğrultusunda (geçerli durumlarda “teşekkür” e-postaları gibi belirli otomatik mesajlar dışında) ve üçüncü taraf bir platformla bağlantılı olarak kullanım veya genel mesaj gönderme amacı olmaksızın, Hizmetler kullanılarak oluşturulmuş geçerli bir anket/form/başvuru/anket formu içermelidir.
 • Hizmetler yoluyla gönderdiğiniz e-postalar size ait veya sizin yönettiğiniz geçerli bir yanıtlama e-posta adresine sahip olmalıdır. Gönderen e-posta adresi olarak "yanıtlamaya açık olmayan" bir adres kullanamazsınız.
 • Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz kısa mesajlar, şirketinizin adını içermeli veya başka bir şekilde sizi gönderici olarak tanımlamalıdır.
 • Hizmetleri yalnızca e-posta ya da metin mesajı göndermenize izin veren kişilere veya gönderen olarak sizden o ortam aracılığıyla iletişim alma konusunda başka bir şekilde geçerli olarak onay vermiş olan kişilere, e-posta ya da kısa mesaj göndermek (haber grupları, mesaj panoları ve dağıtım listeleri üzerinden gönderilenler dahil) için kullanabilirsiniz.
 • Uygunsuz şekilde toplanan e-posta listelerinin kullanımı yasaktır. Listedeki bireyler onlara göndereceğiniz türde e-postalar almayı tercih etmedikleri takdirde üçüncü taraf, satın alınan veya kiralanan posta listelerinin kullanımını yasaklıyoruz.
 • Yürürlükteki yasaların, nakliyeci uyum gerekliliklerinin ya da sektör standartlarının izin vermediği ya da bunlarla uyumlu olmayan bir şekilde, ya da sizden veya adına görevlendirilmiş olabileceğiniz başka bir taraftan o tür mesajlar almayı geri çevirmiş, aboneliğini iptal etmiş ya da başka bir şekilde reddetmiş olan bir alıcıya elektronik posta veya kısa mesaj göndermek için Hizmetlerden faydalanmamalısınız.
 • Hizmetleri yanıltıcı konu satırları veya hatalı ya da yanlış yönlendirici başlık bilgilerine sahip e-postaları göndermek için kullanmamalısınız.
 • Hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak gönderilen e-posta mesajları, abonelerin kendilerini e-posta mesajlarınızdan çıkarmasına izin veren “aboneliği iptal et” bağlantısı içermelidir. E-posta davetinizden geri çevirme bağlantısını gizlemeyeceğinizi, devre dışı bırakmayacağınızı veya kaldırmayacağınızı ya da gizlemeye, devre dışı bırakmaya veya kaldırmaya çalışmayacağınızı kabul edip onaylamaktasınız. Size gelen aboneliği iptal etme taleplerini, doğrudan gönderimi takip eden on gün içerisinde aktif olarak yönetip işleme koymanız, e-posta listelerinizi ve adres defterlerinizi aboneliği iptal etme taleplerini yansıtacak şekilde güncellemeniz gerekir.
 • Anketleriniz/formlarınız/başvurularınız/anket formlarınız ya da Hizmetlerimizin herhangi bir şekilde kullanımıyla bağlantılı olarak gönderdiğiniz e-posta mesajlarının veya kısa mesajların sektör standartlarından fazla sayıda istenmeyen posta şikâyeti veya geri dönüş oranı oluşturmayacağından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. SurveyMonkey, istenmeyen posta şikâyeti veya geri dönüş oranı seviyenizin sektör standartlarından yüksek olduğunu tespit ederse SurveyMonkey, takdir yetkisi tamamen kendisine ait olacak şekilde, Hizmetlerimizi ve web sitelerimizi kullanımınızı askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir. Düşük yanıtlama oranlarına, yüksek kötüye kullanım oranlarına veya yüksek geri dönüş oranlarına sahipseniz ya da Hizmetlerimizi kullanımınızla ilişkili şikâyetler alırsak, sorunu araştırmak ve çözmeye çalışmak için posta listenizle ilgili ek bilgiler talep edebilir veya bazı durumlarda e-posta ayrıcalıklarınızı askıya alabilir veya kaldırabiliriz.
 • Hizmetlerimiz aracılığıyla gönderdiğiniz kısa mesaj davetlerinde geçerli bir "Durdur" yanıtı olmalıdır.
 • SurveyMonkey’in kısa mesaj hizmetlerini, acil durum hizmetlerine erişmek ya da erişim sağlamak için kullanamazsınız.

Bu yasaklardan herhangi birini ihlal ettiğinize inanmamız durumunda,  hesabınızı (hesaplarınızı) geçici ya da kalıcı olarak askıya alabilir ya da sonlandırabiliriz. 

Ciddi bir zarar veya kamu güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğuna inanılması veya böyle bir durumun farkına varılması halinde, bu İçerik veya Müşteri Verileri kaldırılır ve içerikle ilgili bilgiler emniyet yetkililerine bildirilebilir.

 • Hizmetlerimiz doğrudan veya dolaylı olarak başkalarına tehdit ya da saldırıda bulunmak, şiddet, taciz, terör veya maddi hasar tertiplemek ya da teşvik etmek amacıyla kullanılamaz.
 • Hizmetlerimiz, nefret söylemlerinde bulunmak ve bu tür davranışlara destek veya finansman sağlamak için kullanılamaz. Etnik köken, ulusal köken, siyasi veya dini yönelim, cinsiyet, cinsel yönelim, genetik yatkınlık, engellilik, tıbbi veya fiziksel durum, gazilik veya yürürlükteki yasalarca korunan diğer sınıflara mensup olmalarına dayanarak insanlara saldırıda bulunulması veya bu kişilerin taciz edilmesini ya da dışlanmasını desteklemek, nefret söylemine örnek olarak gösterilebilir.
 • Hizmetlerimiz kendi kendine zarar vermeyi ya da terör eylemlerini teşvik etmek, kışkırtmak veya yüceltmek için kullanılamaz.

Hizmetlerimizi başkalarına zorbalık yapmak ya da başkalarını taciz etmek amacıyla veya herhangi bir suç faaliyetini ilerletecek ya da geçerli kanunları ihlal edecek şekilde kullanamazsınız.

Sansürlenmemiş şiddet içeren veya pornografik materyalleri Hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak kullanamazsınız.

Yapısı gereği saldırgan olabilecek herhangi bir materyali görüntülemeden önce kolayca görülebilecek bir uyarı ekranı eklemenizi öneririz.

Hiçbir durumda, aşağıda belirtilenlerden herhangi birini teşkil edecek malzemeleri paylaşamaz, aktaramaz, (bilgisayarınıza) yükleyemez veya saklayamazsınız: hukuka aykırı pornografi; açık cinsel eylemde bulunan bir çocuğu gösteren veya bir çocuğu böyle bir eylemde bulunuyormuş gibi tasvir eden malzeme, örneğin çocukları cinsel olarak suistimal eden malzeme (hukuken çocuğun cinsel yönden istismarı niteliği taşımayan, küçükleri cinsellikle ilgili kullanan veya kullanılmalarını teşvik eden malzeme dâhil) veya başka şekilde uygunsuz nitelikte olan malzemeler.

Lütfen başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterin. Her türlü İçeriği veya Müşteri Verilerini kullanmak için uygun haklara sahip olmanız gerekir. İhtiyacınız olan hakları belirlemek, bu hakları elde etmek ve sürdürmek ve bu hakları nasıl kullanmanıza izin verildiğini anlamak sizin sorumluluğunuzdadır. (a) Yürürlükteki yasalar uyarınca adil kullanım olarak veya başka bir şekilde izin verilen ölçüde ve (b) kullanım (i) bir malın veya hizmetin kökeni veya sponsorluğu konusunda karışıklığa neden olmadığı, (ii) ticari marka sahibinin sponsorluğu veya desteği olmadığı halde olduğunu ima ettiği veya (iii) bir ürünü veya hizmeti yanlış bir şekilde tanımladığı sürece bir üçüncü taraf logosu, markası ve diğer kaynak göstergeleri dâhil olmak üzere İçerik ekleyebilirsiniz. Üçüncü bir tarafa ait içeriği veya fikri mülkiyeti kullanmanız konusunda sorularınız varsa bağımsız hukuk danışmanlığı almanızı öneririz.

Bir kimsenin Hizmetlerimizi kullanımının bu ilkeyi ihlal ettiğinden şüpheleniyorsanız, lütfen derhal kötüye kullanım raporunu doldurarak bizimle iletişime geçin. Konu soruşturulacaktır. Lütfen söz konusu anketin/formun/başvurunun/anket formumun ya da diğer içeriğin URL adresini rapora ekleyin.