63% 的人在使用一家公司的產品或服務之前,會將該公司的隱私和安全紀錄列入考量。

法律中心側邊列統計數據

SON GÜNCELLEME: 1 Ağustos 2023 

Bu Self Servis Yapay Zeka Hizmetine Özgü Koşullar (“HÖK'ler”), SurveyMonkey Yapay Zekası'nı barındıran bir SurveyMonkey Hizmeti'ni kullanıyor veya böyle bir hizmete erişiyorsanız geçerlidir (aşağıda belirtildiği şekilde). Bu HÖK'ler, SurveyMonkey Kullanım Koşulları'nda (“KK”) tanımlanan “Ek Koşullar”dır ve SurveyMonkey Yapay Zekası bu kapsamda sunulan Hizmetler'in bir özelliğidir. Buradaki büyük harfle yazılmış ancak açıklamaları verilmemiş terimlerin anlamları KK'deki aynı anlamlarıyla kullanılmıştır. Bu HÖK'leri kabul etme seçeneğini tıklayarak, bu Koşullara atıfta bulunan bir belgeyi imzalayarak veya SurveyMonkey Yapay Zekası'nı kullanarak bu HÖK'leri kabul etmiş olursunuz.  

Bu HÖK'ler ile KK arasında bir uyuşmazlık olması halinde bu HÖK'ler geçerli olacaktır. 

SurveyMonkey Yapay Zekası”, SurveyMonkey tarafından kullanıma sunulan tüm yapay zeka özelliklerini veya işlevlerini ifade eder. SurveyMonkey Yapay Zekası, Hizmetler'in bir özelliğidir. SurveyMonkey Yapay Zekası, bir hizmet veya siz ve SurveyMonkey arasındaki geçerli bir İş Ortaklığı Anlaşması kapmasında bir Hizmet değildir ve HIPAA etkin bir SurveyMonkey hizmeti için kullanılamaz veya böyle bir kullanıma yönelik değildir.  

1. Girdi ve Çıktı. 

SurveyMonkey Yapay Zekası tarafından işlenecek girdiler (“Girdi”) sağlayabilir ve Girdinize bağlı olarak SurveyMonkey Yapay Zekası tarafından oluşturulan ve geri döndürülen çıktılar alabilirsiniz (“Çıktı”). SurveyMonkey Yapay Zekası'nı kullanırken Girdi ve Çıktı sizin İçerikleriniz olur. İçeriklerinizin geliştirilmesinden, içindekilerden, çalışmasından, bakımından ve kullanımından yalnızca siz sorumlu olursunuz. Girdinizin, SurveyMonkey Yapay Zekası'nı kullanımınızın ve Çıktınızın (i) yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmediğini; (ii) bu HÖK'leri, KK'yi veya Kabul Edilebilir Kullanım İlkemizi ihlal etmediğini veya (iii) SurveyMonkey'in veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını çiğnemediğini, ihlal etmediğini veya haksız olarak kullanmadığını kabul edersiniz. Korumalı sağlık bilgileri, isimler, telefon numaraları, adresler, e-postalar veya doğum tarihleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir gizli, kişisel veya hassas bilgi girişi yapmayacağınızı kabul edersiniz. Makine öğreniminin ve SurveyMonkey Yapay Zekası'nda kullanılan teknolojinin doğası nedeniyle Çıktı'nın benzersiz olmayabileceğini ve SurveyMonkey Yapay Zekası'nın SurveyMonkey veya bir üçüncü taraf için aynı veya benzer çıktılar oluşturabileceğini kabul edersiniz. Başka kullanıcılar tarafından talep edilen ve onlar için oluşturulan yanıtlar veya sonuçlar sizin İçerikleriniz olarak kabul edilmez. 

2. Doğruluk

Yapay zekanın ve makine öğreniminin hızlıca değişen yapısı göz önünde bulundurulduğunda, SurveyMonkey Yapay Zekası'nın kullanımının bazen gerçek insanları, yerleri, durumları veya verileri yansıtmayan hatalı Çıktıların oluşturulmasıyla sonuçlanabileceğini kabul edersiniz. Çıktı'nın bir insan tarafından incelenmesi de dahil olmak üzere, tüm Çıktılarınızın doğruluğunu kullanım alanınıza uygun şekilde değerlendirmeyi kabul edersiniz. Hukuk, sağlık, finans alanlarıyla ilgili tavsiyeler veya diğer profesyonel tavsiyeler için SurveyMonkey Yapay Zekası'na güvenmeyeceğinizi kabul edersiniz. 

3. SurveyMonkey Yapay Zekası'nın Geliştirilmesi.  

Yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri, belirli kullanım alanlarıyla ilgili daha iyi yanıtlar vermek üzere zaman içinde gelişebilir. SurveyMonkey Yapay Zekası'nı ve Hizmetler'i geliştirme amacıyla ve SurveyMonkey gizlilik bildirimleri uyarınca izin verilen şekilde SurveyMonkey Yapay Zekası'ndan veya SurveyMonkey Yapay Zekası deneyiminizden oluşturulan İçerikler'i kullanabileceğimizi kabul edersiniz. Bazı durumlarda, hesap ayarlarınızda geri çevirebileceğiniz kontroller uygularız ve doğru ayarı seçmekten siz sorumlu olursunuz. Diğer durumlarda, SurveyMonkey'in genel hizmetleri açısından gerekli olan belirli bir özelliğin veya hizmetin kullanılması sonrasında yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri otomatik olarak çalışır. Daha fazla bilgi için hesap ayarlarınıza bakın ve Yardım Merkezimizi inceleyin. Geri çevirme seçeneğini belirlemeniz halinde bu durumun belirli kullanım alanınıza yönelik SurveyMonkey Yapay Zekası özelliğini sınırlayabileceğini kabul edersiniz. 

4. SurveyMonkey Yapay Zekası Özellik Kullanımı Kısıtlamaları.  

SurveyMonkey Yapay Zekası'nı veya Çıktı'yı (i) temel modeller veya diğer büyük ölçekli modeller de dahil olmak üzere SurveyMonkey ile veya SurveyMonkey Yapay Zekası ile rekabet eden modeler geliştirme; (ii) modellerin ağırlık bilgilerini çalmak da dahil olmak üzere kaynak kodu veya SurveyMonkey Yapay Zekası'nın modellerini, algoritmalarını ve sistemlerini oluşturan bileşenleri keşfetmek için tersine birleştirme, tersine derleme, kaynak koda dönüştürme ve çeviri yapma girişimlerinde veya başka bir girişimde bulunma; (iii) herhangi bir kişiyi yanlış yönlendirme veya SurveyMonkey Yapay Zekası'ndan veya Hizmetler'den alınan Çıktı'nın yalnızca insan üretimi olduğu beyanında bulunma; (iv) belirli bir demografik grubu hedef alanlar da dahil olmak üzere seçim kampanyalarında veya lobicilik faaliyetlerinde yaymak amacıyla içerikler veya istenmeyen mesajlar oluşturma amaçları doğrultusunda veya (v) burada sözü edilen veya SurveyMonkey Yapay Zekası'yla bağlantılı olarak başka bir şekilde sağlanan herhangi bir teknik belgeyi, kullanım yönergesini veya parametreyi ihlal edecek şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz. SurveyMonkey Yapay Zekası'ndan veya Çıktı'dan veri ayıklamak için web kazıma, web hasadı veya web'den veri ayıklama yöntemleri kullanmayacağınızı kabul edersiniz. SurveyMonkey Yapay Zekası'nı yalnızca OpenAI tarafından şu anda desteklenen bölgelerde kullanacağınızı kabul edersiniz.  

SurveyMonkey Yapay Zekası kullanımınızın kullanım sınırı kısıtlamalarına tabi olduğunu kabul edip onaylamaktasınız. Yardım Merkezimizi ziyaret ederek bu konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. İzin verilen kullanım sınırını aşmanız halinde kısıtlama temizlenene kadar özelliğe erişemezsiniz ve SurveyMonkey söz konusu SurveyMonkey Yapay Zeka özelliklerini devre dışı bırakabilir veya performansını düşürebilir. 

Bu HÖK'lerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi veya ihlal edildiğine dair makul bir şüphe oluşması halinde, SurveyMonkey, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, SurveyMonkey Yapay Zekası'na ve/veya Hizmetler'e erişiminizi engelleyebilir veya devre dışı bırakabilir ya da bunları kullanımınızı askıya alabilir veya sonlandırabilir. 

5. Üçüncü Taraf Sağlayıcı İlkeleri. 

SurveyMonkey Yapay Zekası özelliklerini, Kullanım İlkeleri ve Paylaşım ve Yayınlama İlkesi de dahil olmak üzere herhangi bir OpenAI İlkesi'ni veya Yardım Merkezimizde tanımlanan ya da SurveyMonkey Yapay Zekası'yla bağlantılı olarak farklı bir şekilde sağlanan başka herhangi bir üçüncü taraf ilkesini ihlal edecek şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz. 

6. Ön Sürüm veya Beta Sürümü

SurveyMonkey, SurveyMonkey Yapay Zekası'nı veya SurveyMonkey Yapay Zekası'nın bir özelliğini ön sürüm, alfa, ön izleme, erken erişim veya beta sürümü (“Beta Sürümü”) olarak duyurabilir veya sunabilir. Beta Sürümü kullanıyorsanız aşağıdaki koşullar da geçerlidir: 

Beta Sürümü, test ve değerlendirme olanağı sağlamak amacıyla olduğu gibi sunulur; SurveyMonkey Yapay Zekası'nın nihai halini temsil etmez ve sistem arızasına veya başka arızalara, hatalara veya veri kaybına neden olabilecek hatalar içerebilir. SurveyMonkey, Beta Sürümü'nün ticari sürümünü kullanıma sunmamaya karar verebilir. SurveyMonkey, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve istediği zaman Beta Sürümü'nü kaldırabilir veya sonlandırabilir ve Beta Sürümü'nün ticari sürümünü kullanıma sunabilir. Böyle bir talepte bulunmamız halinde Beta Sürümü'nü kullanmaya derhal son vermeniz gerekir. Beta Sürümü'nü kullanmanız karşılığında SurveyMonkey'in geri bildirimler de dahil olmak üzere Beta Sürümü'nü kullanımınızla ilgili bilgi toplayabileceğini ve Hizmetler'i geliştirmek için İçeriklerinizi analiz edebileceğini kabul edersiniz. Bu kullanım veya geri bildirim verilerinin toplanmasını veya İçerikler'in analiz edilmesini istemiyorsanız SurveyMonkey Yapay Zekası'nın Beta olmayan bir sürümünü kullanarak Beta Sürümü'nü kullanmaya derhal son vermelisiniz. Beta Sürümü'nü düzenlemek için ayrıca yaptığımız tüm anlaşmalar bu hükümlerin yerin alacaktır. 

SurveyMonkey, Beta Sürümlerinin genel kullanıma sunulacağı, kesintiye uğramayacağı veya hatasız olacağı ya da İçeriklerin güvenli olacağı, kaybolmayacağı veya zarar görmeyeceği hususunda herhangi bir beyanda bulunmaz veya herhangi bir garanti vermez. Yasalar tarafından yasaklandığı haller dışında, SurveyMonkey, ticarete elverişlilik, yeterli düzeyde kalite, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmemek veya müdahalesiz kullanımla ilgili verilen zımni garantiler de dahil olmak üzere, tüm garanti sorumlulukları ve herhangi bir ticari âdetin veya ticari işlemin gidişatı sonucu doğan garanti sorumluluklarını açık bir şekilde reddeder. 

7. GARANTİ ŞARTLARI.

SURVEYMONKEY YAPAY ZEKASI OLDUĞU GİBİ SAĞLANIR. SURVEYMONKEY VE LİSANS VERENLERİ, SURVEYMONKEY YAPAY ZEKASI KULLANILARAK ELDE EDİLEBİLEN SONUÇLARA VEYA SURVEYMONKEY YAPAY ZEKASI KULLANILARAK ELDE EDİLEN BAŞKA HERHANGİ BİR BİLGİNİN DOĞRULUNA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ (AÇIK, ZIMNİ, KANUNEN ZORUNLU VEYA BAŞKA TÜRLÜ) VERMEZ. HERHANGİ BİR SURVEYMONKEY YAPAY ZEKASI ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI YOLUYLA YAPILAN TÜM MATERYAL VE/VEYA VERİ TOPLAMA İŞLEMLERİNİN RİSKİ YALNIZCA SİZE AİT OLMAK ÜZERE YAPILDIĞINI ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ. ÇIKTI İÇERİKLERİNDEKİ GERÇEKÇİ İDDİALARA DOĞRULUĞUNU BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE KONTROL ETMEDEN İNANMAMALISINIZ. AYRINTI DÜZEYİ NEDENİYLE DOĞRU GİBİ GÖRÜNEN ÇIKTI İÇERİKLERİ YİNE DE CİDDİ HATALAR İÇEREBİLİR. SURVEYMONKEY YAPAY ZEKASI DİNAMİK ŞEKİLDE BİLGİ ALAMAZ VE ÇIKTI, YAPAY ZEKA MODELİNİN EĞİTİLMESİNDEN SONRA ARKA PLANDA YAŞANAN DEĞİŞİKLİKLERİ VEYA OLAYLARI AÇIKLAYAMAYABİLİR. SÖZLÜ VEYA YAZILI OLMASI FARK ETMEKSİZİN, SURVEYMONKEY'DEN VEYA SURVEYMONKEY YAPAY ZEKASI'NI KULLANARAK ALDIĞINIZ HERHANGİ BİR BİLGİ VEYA TAVSİYE BURADA AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE EDİLMEMİŞ HERHANGİ BİR GARANTİYE NEDEN OLMAZ. 

8. Hizmet Düzeyi Şartları Geçerli Değildir. 

KK'de aksine bir hüküm bulunsa bile, üçüncü taraf hizmetteki bir arıza sonucu yaşanan SurveyMonkey Yapay Zekası'ndaki hizmet kesintileri herhangi bir erişilebilirlik veya çalışma süresi hesaplamasına dahil edilmez. 

9. İş Birliği. 

Herhangi bir Ekip hesapları veya Enterprise hesabına dahil olmanız veya bu hesaplara katılma daveti almanız halinde, sizin İçerikleriniz de dahil olmak üzere tüm İçeriklere yönelik SurveyMonkey Yapay Zekası ayarlarının uygulanmasından ve yönetiminden yalnızca ilgili hesabın yöneticisinin veya birincil yöneticisinin sorumlu olduğunu kabul eder ve onaylarsınız.