63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SON GÜNCELLEME: 17 Aralık 2021

Bu Benchmarks Hizmetine Özel Koşullar (“HÖK”), sadece kıstas özelliklerimizden herhangi birini içeren bir Momentive hizmeti (“Benchmarks”) satın aldıysanız geçerlidir).

Momentive Enterprise hizmetleri için bir Momentive Ana Hizmet Sözleşmesi (“AHS”) imzaladıysanız, bu HÖK'ler özellikle Benchmarks hizmetini kullanımınız için geçerli olan ek koşullar olup AHS'ye tabidir ve söz konusu sözleşmeye dahil edilmiştir. Aksi halde bu HÖK'ler, Momentive Kullanım Koşulları'nda (“KK”) tanımlandığı üzere “Ek Koşullar”dır ve Benchmarks, bu kapsamda sunulan Hizmetlerin bir parçasıdır. Bu HÖK'lerde büyük harfle yazılmış ancak açıklamaları verilmemiş olan terimlerin anlamları, KK veya AHS'de (hangisi geçerliyse) belirtilmiştir. Bu HÖK'ler ile KK veya AHS (hangisi geçerliyse) arasında herhangi bir ihtilaf oluşması halinde, bu HÖK'ler öncelikli olacaktır.

Benchmarks, Momentive kullanıcılarının kıstas oluşturma amacıyla katkıda bulunduğu anket verilerinden elde edilen belirli kıstas analiz verilerine (“Veriler”) erişmenizi sağlar. Benchmarks, Momentive aboneliğinize dahil edilmiş bir özellik olarak veya tek seferlik satın alma yoluyla, bir ücret karşılığında edinilebilir. Benchmarks'ı pazar araştırması çözümlerimiz yoluyla (tek seferlik satın alım) satın almadığınız sürece ya da Benchmarks satın alımınıza ilişkin sipariş formu veya diğer bir belgede (“Sipariş Belgesi”) aksi belirtilmediği sürece, Benchmarks'ı bir abonelik olarak satın alırsınız.

Belirli anket soruları veya şablonlar için Verilere erişmek adına: (a) Benchmarks'ı destekleyen bir Momentive hesabınız veya abonelik paketiniz olması; ve (b) tamamlanmış (Hesap Özeti sayfanızdan erişilebilen) bir demografik veri profiliniz olması gerekir.

Benchmarks'ı AHS kapsamında satın aldıysanız, özel talebinize uygun olarak size belirli ürünlere, sektörlere veya müşteri demografik verilerine göre özelleştirilmiş Benchmarks ürünleri ("Custom Benchmarks") sunmayı kabul edebiliriz. Custom Benchmarks ürününüz size öze olarak sunulur ve Custom Benchmarks'larda yer alan tüm Veriler, aşağıdaki Veri Lisansına tabidir.

Custom Benchmark ürünlerimiz ile bağlantılı haller dışında; Benchmarks'ı satın alarak, anket sorularına veya şablonlarına ait anket sonuçlarınızı Benchmarks hizmetine sunmayı kabul etmiş olursunuz. Custom Benchmark ürünlerimiz dışında kıyaslamalar, yalnızca Soru Bankamızdan gelen sorular için gerçekleştirildiğinden, anketlerinize bu soruları dahil ederek kendi anket sonuçlarınızı Benchmarks hizmetine sunabilirsiniz.

Benchmarks için geçerli olan ücretlerin ödenmesine tabi olarak, Verileri yalnızca kurum içi iş amaçlarınız doğrultusunda kullanmanız için dünya çapında; daimi olan, münhasır olmayan, devredilemez, lisanslanmayan hak sunmaktayız (“Lisans”).

Lisans size şunları yapma izni de sunar:

1. Yalnızca dahili yedekleme amaçlarınız doğrultusunda Verileri çoğaltmak.

Yapamayacaklarınız ve Lisans kapsamında yetkilendirilmediğiniz hususlar ise şunlardır:

1. Verileri yeniden satmak, başkasına ödünç vermek veya atamak;

2. Verileri Lisans koşullarına uygun olarak kullanmanızda size yardımcı olmak için Verilere erişmesi gerekli olan yüklenicilerinizle paylaşmak hariç Verileri yayınlamak, dağıtmak veya herhangi bir üçüncü tarafa başkaca ifşa etmek. Yüklenicilerinizin Lisans koşullarını herhangi bir şekilde ihlal etmesinden siz yükümlü olursunuz;

3. Verileri kullanma amaçlarınızı desteklediğimizi, bunlara sponsor olduğumuzu veya bunlarla ilişkili olduğumuzu ima etmek ya da belirtmek; veya

4. Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkını ifade eden bildirimleri, Verilerde bulunduğu veya gömülü olarak bulunduğu herhangi bir yerden kaldırmak veya değiştirmek.

Bu HÖK'ler, Veriler için size bir mülkiyet hakkı vermez veya aktarmaz; Verilere ait mevcut tüm fikri mülkiyet haklarının mülkiyeti bize ve lisans verenlerimize aittir. Burada açıkça belirtilenler dışında, Verilerle ilişkili hiçbir lisans veya hak size verilmez.

Lisans; indirdiğiniz tüm Veriler kapsamında, Benchmarks'a olan erişiminizin sona ermesinden bağımsız olarak varlığını sürdürür ve feshedilene kadar devam eder. Bu HÖK'leri esaslı olarak ihlal etmeniz halinde, 7 gün öncesinden bildirimde bulunarak Lisansı feshedebiliriz. Lisansınızın feshedilmesinin ardından Verileri kullanımınız derhal sona erer ve sahip olduğunuz, kontrolünüzde olan veya size emanet edilen tüm Veri kopyalarını silmeniz gerekir.

Benchmarks aboneliği, otomatik olarak yenilenen bir aboneliktir. Benchmarks Aboneliğinizin fatura dönemi, Sipariş Belgesi'nde belirtilmiştir. Belirtilmemişse, fatura dönemi yıllık olarak kabul edilir.

Fatura dönemi sona ermeden önce (yani Benchmarks aboneliğiniz otomatik olarak yenilenmeden önce) en az 30 gün içerisinde bize yazılı bildirimde bulunarak Benchmarks aboneliğinizi fatura döneminin sonunda sonlandırabilirsiniz. Ayrıca biz de, fatura döneminden önce en az 30 gün içerisinde yazılı bildirimde bulunarak fatura döneminin sonunda Benchmarks aboneliğinizi iptal edebiliriz.

Benchmarks destekli bir abonelik paketinde bir hesabınız olmadığı sürece Benchmarks'a erişemezsiniz.

Abonelik kapsamında Benchmarks'ı satın alan self servis müşterilerimiz için Benchmarks ücretlerinde değişiklik yapabiliriz; ancak değişikliklerin yalnızca, Benchmarks aboneliğinizin söz konusu tarihteki fatura döneminin sonunda yürürlüğe girmesi gerekir. Abonelik kapsamında satın alınan Benchmarks için değişiklikler yürürlüğe girmeden önce size Benchmarks aboneliğinizi iptal etme fırsatı sunabilmek için fiyat değişikliklerini en az 60 gün öncesinden yazılı olarak bildireceğiz.

BU HÖK'LERDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA VE YASALAR İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, VERİLER; “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTA OLUP, MOMENTIVE; TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEMEK DAHİL OLMAK ÜZERE, VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ, UYGUNLUĞU, GERÇEKLİĞİ VEYA DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ AÇIK VEYA ZIMNİ YA DA KANUNEN ZORUNLU HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ.