Ürünler

SurveyMonkey her tür senaryo ve ihtiyaç için tasarlandı. Nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için ürünümüzü keşfedin.

Çevrimiçi anketlerde küresel bir liderden veriye dayalı görüşler elde edin.

100'den fazla uygulama ve eklentiyle entegre edin.

Bilgi toplamak ve ödeme almak için çevrimiçi formlar oluşturun ve formları özelleştirin.

Yerleşik yapay zeka ile daha iyi anketlerle daha hızlı görüşler alın.

Tüm pazar araştırması ihtiyaçlarınız için amaca yönelik çözümler.

Şablonlar

İşletmeniz için müşteri memnuniyetini ve sadakatini ölçün.

Müşterileri mutlu etmenin ve marka savunucusuna dönüştürmenin yollarını keşfedin.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için uygulanabilir görüşler alın.

Müşteri adayları, davetliler ve diğer kişilerden iletişim bilgileri toplayın.

Bir sonraki etkinliğiniz için kolayca LCV'ler toplayın ve bunları takip edin.

Bir sonraki etkinliği geliştirebilmek için katılımcıların isteklerini öğrenin.

Bağlılığı artırıp daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayacak görüşleri açığa çıkarın.

Daha iyi toplantılar yapmak için katılımcılarınızdan geri bildirim alın.

Çalışan performansını artırmak için iş arkadaşı görüşlerini kullanın.

Daha iyi kurslar oluşturun ve eğitim yöntemlerini geliştirin.

Öğrencilerin ders materyallerini nasıl değerlendirdiğini öğrenin.

Müşterilerin yeni ürün fikirleriniz hakkında ne düşündüğünü öğrenin.

Kaynaklar

Anketleri ve anket verilerini kullanmaya ilişkin en iyi uygulamalar

Anketler, iş ipuçları ve daha fazlasını içeren blogumuz

SurveyMonkey kullanmak için eğitimler ve kılavuzlar

Büyük markalar SurveyMonkey ile nasıl büyüyor?

63%の人が、製品/サービスを利用する際にその会社のプライバシーとセキュリティの実績を考慮しています。

リーガルサイドバー統計

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 27 KASIM 2018

SON GÜNCELLEME: 1 Ağustos 2023

Bu SurveyMonkey Global Başvuru Sahiplerine ve Adaylara Yönelik Veri Gizliliği Bildirimi (“Bildirim”), SurveyMonkey'in1 (“biz, bizim”) sizinle ilgili olarak sakladığı Kişisel Verilerin neler olduğu ve bu verileri nasıl kullandığımız hakkında sizi bilgilendirmek için sağlanmaktadır.  

SurveyMonkey; veri gizliliğinin, güvenliğinin ve verilerin korunmasının son derece önemli olduğu gerçeğine saygı duymaktadır. Bu ilkeleri önceliği haline getirmiş küresel bir işletme olarak, kişisel bilgilerinizi sorumluluk çerçevesinde, şeffaf ve yürürlükteki tüm veri koruma yasalarına uygun şekilde işleme taahhüdümüzü sürdürüyoruz.  

Kişisel Verilerinizi nasıl kullandığımızı anlamak için lütfen aşağıdaki bölüme bakın. Bunu yapmamızın uygun ve gerekli olduğunu düşündüğümüz durumlarda, kişisel bilgilerinizi topladığımızda sizinle daha fazla bilgi paylaşabiliriz.  

Kapsam  

Bizimle çalışmak için başvuruda bulunmanız veya bunu yapmayı düşünmeniz sebebiyle bu Bildirim sizin için geçerlidir. Tarafımızca toplanan, muhafaza edilen, aktarılan, saklanan, tutulan veya başka şekillerde kullanılan (örn., işlenen) tüm Kişisel Veriler için geçerlidir.  

Ayrıca, bizimle bilgisini paylaştığınız (örn., iş referansları) üçüncü taraflar için de geçerli olup Bildirimi bu kişilerle paylaşmanız gerekir. Bu Bildirim, web sitemizin ziyaretçisi veya hizmetlerimizin kullanıcısı rollerinizle alakalı olarak sizinle ilgili topladığımız verileri işlediğimiz durumlar için geçerli değildir. Bu roldeyken bizimle etkileşim kurduğunuzda SurveyMonkey Gizlilik Bildirimi geçerlidir.  

Bu Bildirim, herhangi bir teklif ya da iş sözleşmesi veya bunların bir parçasını oluşturmaz ve sizinle aramızda bir sözleşme ilişkisi kurmaz.   

Kişisel Veri nedir? 

“Kişisel Veriler”, doğrudan söz konusu veriler üzerinden veya başka bilgilerle birlikte dolaylı olarak kimliği tespit edilebilen canlı bir kişiye ilişkin tüm verileri ifade eder. Sizinle ilgili olarak, aşağıda belirtilen Kişisel Veri kategorilerinden bazılarını veya tamamını elimizde bulundurabiliriz. Bu bilgileri doğrudan sizden, (geçerli olduğu durumda) başka bir kişiden ya da bir iş bulma bürosu veya danışmanlığı, geçmiş araştırması sağlayıcısı veya başka başvuru kaynakları gibi tüzel bir kişiden toplayabiliriz (yerel ulusal yasalara ve düzenlemelere uygun olarak). 

 • Kişisel: ad, adres, çevrimiçi tanımlayıcı, e-posta adresi gibi Kimlik Belirleyiciler; 
 • Korunan sınıflandırmalar:  uyruk vb.; 
 • Mesleki veya istihdam durumuyla ilgili bilgiler: öz geçmiş, motivasyon mektubu ve/veya başvuru formu, çalışma geçmişi, önceki işverenlerin referansları,  seçme ve doğrulama kayıtları, eğitim bilgileri, mesleki transkriptler, mesleki sertifikalar, özel beceriler, dil becerileri, kurullara veya başka heyetlere üyelikleri içerir; 
 • Ses kayıtları: görüşmelerin/görüşme notlarının kayıtları vb.
 • Tesislere ve BT sistemlerine erişim: ofis konumlarına erişmek için gerekli bilgileri ve tesislerimizdeyken ağlarımıza bağlanmanızla ilgili bilgileri içerir: 
 • Genel yazışmalar/toplantılar: işe alım süreciyle ilgili olanlar; 
 • Mali Bilgiler: İşe alım süreciyle ilişkili olan ve üzerinde anlaşmaya varılmış geçerli giderlerin (örn., seyahat giderleri (varsa)) ödenmesi de dahil olmak üzere bordrolar ve mali durum; 
 • Engellilik durumu: mülakat veya başvuru amacıyla yapılması gereken, herhangi bir engellilik durumuyla bağlantılı tüm kolaylıklar veya düzenlemeler
 • Diğer bilgiler: vize durumu, cinsiyet, doğum tarihi ve sosyal medya profillerinde açık şekilde paylaşılan herkese açık bilgiler gibi doğrudan veya dolaylı olarak sizi tanımlayan bilgiler;  
 • Hassas kişisel bilgiler: sürücü belgesi bilgileri ve ırk (yalnızca ABD'deki adaylar). 

İşlemenin Amacı ve Gerekçesi 

Tarafınızca sağlanan Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda elimizde tutabilir, işleyebilir ve ifşa edebiliriz: 

Kişisel Veri Kaynağı Amacı Gerekçesi 
İrtibat bilgileri (ad, adres, telefon numarası, e-posta vb. dahil)

Yeterlilik bilgileri (örn.; öz geçmiş, eğitim bilgileri, iş deneyimi, becerilerle ilgili bilgiler, yayınlar veya konuşmalar, mesleki transkriptler, kurullara veya başka heyetlere üyelikler vb.) 

Başvuru bilgileri 

Kimlik bilgileri (örn.; pasaport, doğum tarihi, vize durumu), 

Bize gönderdiğiniz diğer tüm bilgiler 
Siz

Bu tür bilgileri kamuya açık şekilde ifşa ettiğiniz web siteleri gibi kamuya açık kaynaklar

Referanslar veya geçmiş araştırması yapan ajanslar gibi üçüncü taraflar   
Size binalara ve BT sistemine erişim olanağı sağlamak 

Başvurunuzun işleme alınması ve takip edilmesi, iş başvurunuzun değerlendirilmesi de dahil olmak üzere işe alım/randevu 

İşe alım süreciyle ilişkili olan ve üzerinde anlaşmaya varılmış geçerli giderlerin (örn., seyahat giderleri (varsa)) ödenmesi de dahil olmak üzere bordrolar ve mali durum 

İzninize bağlı olarak, belirli bir iş ilanı ve gelecekte açabileceğimiz pozisyonlar için işe alınmanız 

Bizimle çalışmak için başvuran kişileri anlamak, işe alım sürecimizi iyileştirmek, etik ve uyumluluk raporlaması ve bizim ve çalışanlarımızın güvenliğini yönetme amaçları doğrultusunda işe başvuran kişinin bilgilerinin kurum içi analizin yapılması 

Başvuru sahibi bilgilerinin bazı durumlarda yasal amaçlarla kullanımı (örn.; işe alım kararlarımıza yapılan itirazlarla bağlantılı olan kullanımlar) 
Verilerinizin bu şekilde işlenmesi, sizin sunduğunuz veya sizin adınıza sunulan iş başvurularını işleme alabilmemiz ve sizi işe alma veya almama kararını vermemizde bize yardımcı olması bakımından meşru iş çıkarımız için gereklidir. 
Cinsiyet, ırk, cinsel yönelim, medeni durum vb. ile ilgili veriler Siz Cinsiyet dağılımını inceleme ve işe alımı inceleme de dahil olmak üzere eşit fırsatların izlenmesi ve teşvik edilmesi. 

Etik ve uyumluluk raporlaması  
Verilerinizin bu şekilde işlenmesi, yasal, personel, idari ve yönetim hususlarıyla ilgili amaçlar dahil olmak üzere işletmemizi yönetmemiz ve suçların önlenmesi ve tespit edilmesi bakımından, sizin çıkarınızın bizim çıkarımızı geçersiz kılmaması koşuluyla, meşru iş çıkarımız için gereklidir. 
Görüşmeler ve telefonla yapılan ön mülakatlarla ilişkili olarak toplanan veriler (geçerli olduğu durumda, başvuru sürecine ilişkin bilgiler ve yapılan tüm geçmiş taramalarının sonuçları dahil) Siz 

Bu tür bilgileri kamuya açık şekilde ifşa ettiğiniz web siteleri gibi kamuya açık kaynaklar  

Referanslar veya geçmiş araştırması yapan ajanslar gibi üçüncü taraflar 
İşe alım/randevu 

Ofisimizde sağlık ve güvenlik yönetimi yapma 

Savunma, müdahale etme ve kanuni takibat yapma haklarımızı kullanma 

İzniniz doğrultusunda referanslarla iletişime geçme 

Yasal geçmiş araştırmaları yapma 
Verilerinizin bu şekilde işlenmesi, tüm yasal ve düzenleyici yükümlülüklere uymamız açısından gereklidir. 
İşe alım, kimlik doğrulaması ve sizinle ilgili genel bilgiler Bu tür bilgileri kamuya açık şekilde ifşa ettiğiniz web siteleri gibi kamuya açık kaynaklar  

Referanslar, işe alım uzmanları, pazar araştırması şirketleri, kimlik doğrulama hizmeti sağlayıcıları veya geçmiş araştırması yapan ajanslar gibi üçüncü taraflar 
Kimliğinizi ve işe uygunluğunuzu doğrulamak için Verilerinizin bu şekilde işlenmesi, sizi işe alma veya almama ve SurveyMonkey'deki fırsatlar için sizi değerlendirip değerlendirmeme kararlarını vermemizde bize yardımcı olması bakımından, meşru iş çıkarımız için gereklidir.   

Üçüncü taraf kaynaklardan alınan Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda elimizde tutabilir ve işleyebiliriz: 

Amacı Gerekçesi 
İşe alım uzmanları, pazar araştırması şirketleri, kimlik doğrulama hizmeti sağlayıcıları gibi kaynaklardan alınabilen bilgiler ve kamuya açık web siteleri aracılığıyla erişilir kıldığınız bilgiler Meslek birlikleriyle ilgili geçmiş araştırmaları vb. (yasal olarak izin verilebilir olduğu durumlarda) Verilerinizin bu şekilde işlenmesi, sizi işe alma veya almama ve SurveyMonkey'deki fırsatlar için sizi değerlendirip değerlendirmeme kararlarını vermemizde bize yardımcı olması bakımından, meşru iş çıkarımız için gereklidir. 
Web sitemizle etkileşimde bulunduğunuzda çerezler ve diğer izleme teknolojileri aracılığıyla toplanan veriler.  Lütfen web sitesi Gizlilik Bildirimimize bakın. 

Söz konusu işlemenin meşru çıkarımız için devam ettirildiği durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahip olduğunuzu unutmayın. Analiz etmek ve işe alım süreçlerimizi geliştirmek için Kişisel Verilerinizi toplu/kimliği belirsiz hale getirebiliriz. 

Özel Kişisel Veri Kategorileri  

Aşağıdakilerle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere belirli Kişisel Veri kategorileri “özel” veya “hassas” olarak sınıflandırılır: 

 • Beden veya ruh sağlığı verileri: bedensel veya ruhsal sağlığınız veya durumunuzla ilgili bilgiler; örneğin, işe alım sürecinde gerekli düzenlemeler yapmamız gerekip gerekmediği konusunda değerlendirme yapmak için engellilik durumunuzla ilgili bilgileri kullanırız. 
 • Sürücü belgesi numarası (örneğin; geçmiş araştırması için gerekli olduğu durumlarda) 
 • Diğer özel Kişisel Veri kategorileri: ırk veya etnik köken; dini veya benzer inanışlar; sendika üyeliği; suç işleme veya suç işleme iddiası; işlenen veya işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili takibatlar, bu takibatların ortadan kalkması veya bu takibatlarda mahkemelerce verilen ceza hükümleri. 

Bu verileri yalnızca gerekli olduğunda, çalışma yasası gereğince SurveyMonkey'in veya çalışan adayının belirli haklarını savunmak ve çalışma ehliyetinizi değerlendirmek için işleriz. Bu bilgiler, eşit fırsat mevzuatına uyumluluğumuzun yanı sıra mülakat veya başvuru amacıyla yapılması gereken, herhangi bir engellilik durumuyla bağlantılı tüm kolaylıklar veya düzenlemeleri izlememize yardımcı olması için kullanılabilir. Birçok başvuruda bu durum söz konusu olmasa da gerekli olması halinde bu verilere elimizden gelen en hassas şekilde yaklaşacağız. SurveyMonkey, 2018 Kaliforniya Tüketici Gizliliği Kanunu (“CCPA”) gereğince geri çeviremeyeceğiniz amaçlar dışında kalan amaçlar doğrultusunda hassas kişisel verileri kullanmaz veya ifşa etmez. 

Yasa tarafından izin verildiği veya gönüllü olarak tarafınızca paylaşıldığı durumlarda yalnızca cezai hükümlerinizle ve müdahil olduğunuz ceza davalarıyla ilgili bilgileri işleriz.  

Onay 

İlke olarak, veri kullanımıyla ilgili onayınıza bağlı hareket etmeyiz. Bununla birlikte, bazı durumlarda, şu amaçlar doğrultusunda onayınızı isteyebiliriz: (i) Kişisel Verilerinizi belirli bir amaç doğrultusunda kullanmak (sizi SurveyMonkey içinde gelecekte açılacak pozisyonlarla ilgili değerlendirmek veya işe alım etkinliklerine katılmak dahil) ve/veya (ii) hayati çıkarlarınızı veya başka birinin çıkarlarını korumak için Kişisel Verilerinizi (“özel” veya “hassas” veriler dahil) işlemek. Onayınızı istememiz halinde, istediğimiz veriler ve bu verileri isteme nedenimiz hakkında eksiksiz bilgilere ve ek olarak onayınızı istediğiniz zaman geri çekebileceğiniz bilgisini ve bunu nasıl yapmanız gerektiğini paylaşırız. Onayınızı geri almanız halinde başvurunuzu işleme almayız ve saklama ilkemiz gereğince Kişisel Verilerinizi güvenli bir şekilde imha ederiz. 

Kişisel Verilerinizi bizimle paylaşmadığınız durumlar 

Bizimle belirli Kişisel Verilerinizi paylaşmamanız halinde iş başvurunuzu işleme alamayabilir veya belirli bir rol için uygunluğunuzu değerlendiremeyebiliriz, yasal yükümlülüklerimizi yerine getiremeyebiliriz veya işletmemizi yönetemeyebiliriz.  

Kişisel Verilerin Güvenliği ve Depolanması 

Kişisel Verilerinizi merkezi bir veritabanında, güvenilir üçüncü taraf sağlayıcıların araçları içinde ve bu konumlara erişimi kontrol altına alarak güvenli bir şekilde depolarız. Kişisel Verilere (özel veriler dahil) hem elektronik hem de yazılı olarak erişim, İK departmanı çalışanlarıyla ve bu verileri görüntülemek için meşru ve haklı bir nedeni olan çalışanlarla sınırlandırılmıştır. 

Kişisel Verilerinizin Alıcıları 

Şu nedenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kişisel Verilerinizi belirli nedenlerle bir Grup Şirketine2 ifşa edebiliriz: küresel süreçler yürütmek, grup genelinde raporlamalar gerçekleştirmek veya işe alım ya da terfilerle ilgili kararlar almak. Bazı durumlarda Kişisel Verilerinizi, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, üçüncü taraflara veya aracılara ifşa etmemiz gerekebilir: 

 • Çalışan adaylarıyla ile ilgili belirli aktivitelerin idaresine, işleme alınmasına ve yönetimine yardımcı olan sağlayıcılar;  
 • Harici kayıt büroları ve diğer finansal kurumlar da dahil olmak üzere belirli hizmetleri, işlevleri veya danışma işlerini yerine getirmesi için SurveyMonkey tarafından işe alınan kişiler veya SurveyMonkey'in anlaştığı şirketler;  
 • Çalışan adaylarının yakınları veya yasal temsilcileri; 
 • İş Yeri İlişkileri Komisyonu, ilgili devlet daireleri veya kurumları, Mahkemeler ve Mahkemelerin atadığı kişiler de dahil olmak üzere kanunen yükümlü olduğumuz veya bilgileri ifşa etmemizin zorunlu olduğu düzenleyici makamlar veya diğerleri;  
 • Hukuk ve tıp görevlileri; 
 • Yetenek bulma ve işe alım süreçlerinde görev alan diğer SurveyMonkey çalışanları (iştiraklerin ve bağlı kuruluşların çalışanları dahil); 
 • Dava Amaçları: harici avukatlarımızdan veya üçüncü bir tarafla olan davamızla bağlantılı olarak hukuki tavsiye almak için; 
 • Talebinize bağlı olarak Tıp Görevlileri; örneğin, herhangi bir engellilik durumuyla bağlantılı olarak yapılan düzenlemelerle ilgili kişiler 
 • SurveyMonkey'den ürün/hizmet satın alma olasılığı bulunan veya gerçekten ürün/hizmet alan kişiler veya SurveyMonkey'e teklif veren kişiler. 

Kişisel Verileriniz üzerinde başka işlemler yapmak veya Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilenler dışında bir amaçla veya başka bir tarafa ifşa etmek istersek, yasaların izin verdiği ölçüde, sizi önceden bilgilendireceğiz. Bu verilerin ve bilgilerin güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak için yasaların gerekli kıldığı tüm makul adımları atacağız ve uygun olduğu durumlarda bunları sağlamak için söz konusu üçüncü taraflarla anlaşmalar yapacağız.  

Kişisel Verilerin AEA dışına aktarılması. 

Sizden topladığımız Kişisel Veriler, bizim adımıza çalışan personel veya bizim adımıza hareket eden üçüncü taraf sağlayıcılarımızdan biri de dahil olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Avrupa Ekonomik Alanı'nın (“AEA”) içinde veya dışında aktarılabilir ve depolanabilir. Bu tür durumlarda Kişisel Verilerinizin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak için uygun önemleri alacağız.  

Veri Saklama 

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için veya yasal bir taleple (ya da taleplerle) alakalı olarak daha uzun bir süre boyunca saklamamız gerekmedikçe, veriler toplanma ve kullanım amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken süre boyunca depolanır. Yasalar veya sözleşmeler gereğince (örn., SurveyMonkey çalışanı olduğunuzda) daha uzun bir süre saklamamız gerekmediği veya daha uzun bir süre boyunca saklanması için sizinle anlaşmadığımız sürece, Verilerinizi genellikle işe başvurma sürecinin sona ermesini takip eden 1 yıllık süre boyunca saklarız.  

Veri Haklarınız (Yalnızca AEA'daki Başvuru Sahipleri) 

Yerel yasalardaki kısıtlamalara bağlı olarak, Kişisel Verilerinizle ilgili birçok hakkınız bulunmaktadır. Sahip olduğunuz haklar: 

 • SurveyMonkey'in elinde bulunan Kişisel Verilerinizin bir kopyasına erişmek; 
 • hatalı veya eksik olduğunu tespit ettiğiniz Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini talep etmek; 
 • belirli durumlarda Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etmek; 
 • belirli durumlarda Kişisel Verilerinizi kullanmamızı kısıtlamak; 
 • belirli durumlarda yeri otomatik olarak değiştirilen (taşınan) Kişisel Verilerinizin başka bir yere taşınmasını talep etmek; 
 • Kişisel Verilerinizi işlemek için yasal gerekçemizin meşru çıkarımız olduğu durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etmek;  
 • yasal veya benzer öneme sahip etkileri olan profil çıkarma da dahil olmak üzere, Verilerinizin otomatik olarak işlenmesine dayalı bir karara tabi olmamak;  
 • Kişisel Verilerinizin geri çekmeden önceki onayınıza dayanarak işlenmesinin yasaya uygunluğu etkilenmeden onayınızı istediğiniz zaman geri çekmek;  
 • bu hakları kullanmanız sebebiyle ayrımcılığa uğramamak; ve 
 • Veri Koruma Komiseriği Ofisi'ne (veya yargı bölgenizdeki ilgili başka bir denetleyici kuruma) şikayette bulunmak. 

Bununla birlikte, belirli durumlarda bu haklarınızı kullanamayabilirsiniz (örn.; yasal bir yükümlülüğe uymanız gerektiğinde veya yasal talep(ler)le ilgili olarak). Bu haklarınızı kullanmak veya sizin adınıza haklarınızı kullanması için yetkili bir temsilci atamak istiyorsanız lütfen İK Departmanımızla iletişime geçin. Talebinizi doğrulamak için kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz. 

Kişisel Verilerinizi “satmaz” veya “paylaşmayız” ve spesifik olarak, “satmak” ve “paylaşmak” terimlerinin CCPA'da tanımlandığı anlamıyla, 16 yaşından küçük adayların Kişisel Verileri bilgimiz dahilinde “satılmaz” veya “paylaşılmaz”. 

Ek Bilgiler 

Bu bildirimle ilgili ek açıklamalara ihtiyaç duyuyorsanız lütfen şu e-posta adresiyle iletişime geçin:

SurveyMonkey Global Başvuru Sahiplerine ve Adaylara İlişkin Veri Gizliliği Bildirimi herhangi bir zamanda güncellenebilir. Kişisel Verilerinizi işleme şeklimizle ilgili önemli herhangi bir değişikliğe gitmemiz halinde sizi bilgilendirebiliriz. SurveyMonkey Global Başvuru Sahiplerine ve Adaylara İlişkin Veri Gizliliği Bildirimi'nin bir kopyasını aldığınızı ve içeriklerini anlayıp onayladığınızı kabul edersiniz. 

1 SurveyMonkey, SurveyMonkey Inc. veya SurveyMonkey'in ücret karşılığında anlaştığı bir tüzel kişilik olan başka bir iştiraki/bağlı kuruluşu ifade etmek için kullanılabilir.  

2 Bu bildirimin amaçları doğrultusunda, “Grup Şirketi” ifadesi zaman zaman SurveyMonkey'in Holding Şirketi veya Bağlı Kuruluşu veya bu Holding Şirketinin herhangi bir Bağlı Kuruluşu anlamında kullanılmaktadır (ve bu amaç doğrultusunda “Bağlı Kuruluş” ve “Holding” terimleri 2014 Şirketler Kanunu'nun sırasıyla 7. ve 8. bölümlerindeki anlamlarına sahiptir).