63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SON GÜNCELLEME: 1 Ağustos 2023

Bu Anket Platformu Hizmet Koşulları (“Koşullar”), Avantajlı Ekip ya da Premier Ekip SurveyMonkey hesabınızdaki ya da abonelik paketinizdeki anketlerin oluşturulması, devreye alınması, analiz edilmesi ve uygulanmasına (“Ekip Anket Hizmeti”) ilişkin çevrimiçi ve mobil anket SurveyMonkey araçlarını kullanımınızı kapsar.

Ekip Anket Hizmeti aboneliğinize ait olan her kullanıcı hesabına “lisans” veya “kullanıcı” adı verilir ve bu hesaplar, toplu olarak “Ekip” olarak anılır. Bir Ekip, kurumunuz içindeki bir ekibi, grubu veya başka bir alt bölümü ya da kurumun tümünü temsil eder. Her Ekip Anket Hizmeti aboneliği, tek bir Ekibi temsil eder ve birden fazla Ekip Anket Hizmeti aboneliği satın alarak birden fazla Ekibe sahip olabilir. Birden fazla Ekibiniz varsa, bir kullanıcıyı bir Ekibinizden diğerine aktarmayı talep edebilirsiniz.

Ekip Anket Hizmeti, birincil yönetici olarak size Ekibinizi kendi kendinize yönetme özelliği sunacak şekilde tasarlanmıştır. Ekibinizin yönetimi ve idaresi, SurveyMonkey'in değil sizin sorumluluğunuzdadır (hesap oluşturma, silme ve devretme taleplerine yanıt verme, kullanıcılar için kabul etme ve vazgeçme iletişimi ayarlarının yönetimi dahil). Müşterinin talimatları doğrultusunda Müşterinin Ekip hesaplarının eklenmesi, kaldırılması veya yönetilmesinden kaynaklanan hiçbir yükümlülükten sorumlu değiliz.

Kullanıcılarınızın Ekip Anket Hizmetinin size sunulduğu koşullara, her türlü kabul edilebilir kullanım ilkeleri de dahil olmak üzere uyum göstermesini sağlarsınız. Reşit olmayan bireylere lisans sağlayamazsınız. “Reşit Olmayan Bireyler,” 16 yaşın altında (ya da belirli ülkelerde veya bölgelerde şart koşulan daha büyük bir yaşın altında) olan kimselerdir. Kullanıcınızın bu Koşulları ihlal etmesi veya Ekip Anket Hizmetini SurveyMonkey’in kendisine yükümlülük getireceğine veya başkalarının Hizmetleri kullanımını aksatacağına makul surette inanmasına neden olacak şekilde kullanması durumunda, SurveyMonkey söz konusu kullanıcı hesabını askıya alabilir veya kapatabilir ya da sizden bunu yapmanızı talep edebilir.

Ekip Anket Hizmeti sona erdirilirse, Ekipteki tüm kullanıcı hesapları (birincil yönetici hesabı dahil) bireysel hesaplara dönüştürülür, Ekip hesaplarına özel işlevlerini kaybeder ve (“Düşürme”) bölümünün atındaki Kullanım Koşullarına tabi olur.

Sonlandırma durumunda Düşürme işleminin tüm Ekibinizin kontrolünü kaybetmenize neden olabileceğini kabul edersiniz. SurveyMonkey, bireysel hesaplara dönüştürülen Ekip hesaplarının Düşürme sırasında hesabın kayıtlı olduğu kullanıcı tarafından kontrol edildiğini kabul eder. Dolayısıyla, bu hesapların kontrolünü yeniden elde etmek istemeniz durumunda, geçerli kullanıcılarla iletişime geçmeniz gerekir. SurveyMonkey, genellikle kontrole sahip olan kullanıcı tarafından yetki verilmediği sürece söz konusu hesabın kontrolünü aktarmaz.

Düşürme sonrasında Ekip Hesaplarınızın kontrolünü elinizde tutmak istemeniz durumunda, bunun için Düşürme işleminden önce şu gerekli eylemleri gerçekleştirmek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır: (a) Ekip hesaplarını uygun personelinize devretmek; (b) Ekip hesaplarına erişim kimlik bilgilerini değiştirmek; ve (c) Düşürme işlemi sonrasında verileri Ekip hesaplarına aktarmak ve kullanıcıların erişmesini istemediğiniz verileri silmek. Mümkün olduğunda, yukarıdaki eylemleri gerçekleştirmeniz için fırsat sağlamak adına, Düşürme işleminden önce size bildirimde bulunacağız.

Düşürme işleminden sonra Hizmetleri yeniden satın almanız durumunda, Düşürme sonucunda bireysel hesaplara dönüştürülen hesaplar, isteğinize bağlı olarak Ekibe katılmak üzere yeniden davet edilmelidir. Ancak her kullanıcının bu daveti kabul edeceği garanti edilemez.

Eğer Kullanıcıların sayısı satın alınan birimlerin sayısını aşarsa; söz konusu ek birimler ilgili abonelik fiyatlandırmasında belirlenen birim fiyatları ile ücretlendirilecek ve abonelik birimlerinin eklendiği zamanda kalan abonelik süresine eşit olarak dağıtılacaktır. Bu tür ek abonelik birimleri, ilgili abonelikle aynı gün yenilenecek veya sona erecektir. Bir Ekip Anket Hizmetiyle ilgili abonelik birimleri, söz konusu Ekip Anket Hizmetinin abonelik süresi boyunca azaltılamaz.

Ekip Anket Hizmetini kullanımınız; Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi dahil Hukuk Merkezimizde sıralanan, yürürlükteki tüm ilkeler ile uyumlu olmalıdır.

Yürütmekte olduğunuz bir anketi koşullarımızın ihlali nedeniyle kapatmamız durumunda, ihlali ortadan kaldırmadan veya önceden yazılı onayımızı almadan anketi yeniden açamazsınız. Aksi halde, ilgili hesabı askıya alabilir veya size Ekip Anket Hizmeti sunmayı durdurabiliriz.