Eğitim Anketi Şablonları

Okulunuzun veya üniversitenizin öğrencilerle, ailelerle ve öğretmenlerle etkileşiminin ne kadar başarılı olduğunu öğrenin.

Eğitim Anketi Şablonları Resmi

Eğitim sisteminde, ortamın başarısına katkıda bulunan birçok grup vardır. Öğrencilerden öğretmenlere, ebeveynlerden yöneticilere kadar destekleyici ve verimli bir öğrenim ortamı oluşturmak için birlikte çalışması gereken birçok bileşen bulunur. Okul sistemi içindeki bir grup memnuniyetsiz veya kararsız bir hale gelirse tüm eğitim topluluğunu aksatan bir domino etkisi oluşabilir. Peki okul sisteminizin sorunsuz şekilde yürüdüğünü nasıl anlarsınız? Okul sisteminizdeki farklı gruplara bir eğitim geribildirim anketi gönderin ve kampüsünüzde işlerin nasıl gittiğini öğrenin.

Okul Anketi Örneklerimizi Nasıl Kullanacaksınız?

SurveyMonkey’de, ortamı ve etkililiği ölçmek için kampüs topluluğunuzla iletişim kurmanız için birçok yol vardır. Başlamak için kendinize ait bir anket oluşturun veya metodolojistlerimiz tarafından onaylanmış eğitim anketi şablonlarından birini kullanın. İşte birkaç fikir.

 • Fakülte memnuniyeti. Bir üniversite fakülte memnuniyeti anketi ile üniversitenizdeki profesörlerin ve öğretim görevlilerinin genel ruh halini belirleyin. "Bölüm başkanlığınızın liderliği ne kadar etkili?" veya "Üniversitedeki ücretiniz ne kadar uygun?" gibi sorular sorarak fakültenizin liderlik, iş/yaşam dengesi ve mevcut kaynaklar vb. ile ilgili fikirlerini öğrenin.
 • İnternet ve sosyal medya güvenliği. Öğrenciler e-posta, Facebook ve genel olarak internet kullanırken uygun şekilde davranıyor ve güvende oluyor mu? Sosyal medyayı nasıl, nerede ve ne zaman kullandıklarını belirlemek için öğrencilere yönelik birçok çocuklar için internet güvenliği anketi geliştirdik. "Ebeveynleriniz internette yaptıklarınızın ne kadarını biliyor?" veya "Sosyal ağ web sitelerindeyken (Facebook veya Twitter gibi) başkaları hakkında içerik paylaşmaya yaklaşık olarak ne kadar zaman harcıyorsunuz?" gibi sorularınıza yanıt alabilirsiniz. En iyi sonuçlar için öğrencilere bu anketlerin tamamen isimsiz ve güvenilir olduğunu belirttiğinizden emin olun.
 • Ebeveyn ilişkileri. Ebeveynler okullar, öğretmenler, topluluk ve hatta çocuklarının eğitimine etkili katkı sağlama becerileri hakkında ne düşünüyor? Ebeveynlere yönelik hedefli okul anketi şablonlarımızdan birini sağlayın ve "Çocuğunuzun evdeki öğrenimini destekleme becerinize ne kadar güveniyorsunuz?" veya "Yoğun programınız çocuğunuzun okulunda etkin olmanızı ne sıklıkta engelliyor?" gibi sorular sorun.
 • Genel ortam ve ruh hali. Bazen yalnızca öğrencilerin, öğretmenlerin ve ebeveynlerin genel olarak okul ve topluluk hakkında ne düşündüğünü öğrenmeniz gerekebilir. Onlara "Okulumuz her bölge ve kültürden insana saygı gösterir", "Öğrenciler okul kurallarının adil olduğunu düşünüyor" ve "Başka öğrencilere sataşmak ve takılmak burada çok yaygın" gibi konular hakkında düşüncelerini söyleme fırsatı verin.

Okul ve Üniversite Anketi Örnekleri ve Şablonları (bazıları şu anda yalnızca İngilizce olarak mevcuttur)

 • Demografik Eğitim Bilgileri Anketi Şablonu
  Cinsiyet, gelir, ırk, öğrenciyle ilişki gibi birçok konu ile ilgili 16 temel demografik soru ile okul topluluğunuzun yapısını öğrenin.
 • Ebeveyn Sorumluluk Anketi Şablonu
  Bu 10 sorulu şablonla ebeveynlerin öğretmenlerle ve diğer ebeveynlerle okul ilişkileri, bağış, sosyal ihtiyaçlar ve gönüllü etkinlikler hakkında nasıl etkileşim kurduğunu öğrenin.
 • Öğrenim Desteği Anketi Şablonu
  Ebeveynlere çocuklarının evdeki eğitim ortamını nasıl desteklediklerine ilişkin beş kısa soru sorun.
 • Ebeveyn Öz Yeterlilik Anketi Şablonu
  Ebeveynler çocuklarının evdeki öğrenimini ve okula bağlılığını desteklemek konusunda kendilerine ne kadar güveniyor? Bu 7 sorulu anketle güven seviyelerini ölçmelerine yardımcı olun.
 • Üniversite Fakülte Memnuniyeti Anketi Şablonu
  Bu üniversite fakülte memnuniyeti anketi şablonunu üniversite fakültesine liderlik, etkileşim, yönetim ve üniversitedeki genel iş memnuniyeti ile ilgili sorular sormak için kullanın. 10 soruluk kısa bir ankettir.
 • Üniversite Öğretim Görevlisi Değerlendirme Anketi Şablonu
  Bu 28 sorulu anketle öğrencilere üniversite profesörlerini ve öğretim görevlilerini değerlendirme fırsatı verin. Sorulan sorular ders gereçleri, öğretim yöntemleri, öğretim görevlisine ulaşma imkanı, ödevlerin faydalılığı ve genel memnuniyet üzerine yoğunlaşmıştır.
 • Üniversite Öğrencisi Mezuniyet Anketi Şablonu
  Bu 10 sorulu öğrenci mezuniyet anketi şablonu ile öğrencilerin üniversitedeki deneyimlerini öğrenin. Beklenen mezuniyet tarihlerinin yanı sıra öğretim kalitesi, olanaklar ve gelecek hedeflerine ilişkin genel izlenimleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
 • Üniversite Öğrencisi Memnuniyet Anketi Şablonu
  Bu 10 sorulu genel geri bildirim anketi, üniversite öğrencilerinin öğretim etkinliği, olanaklar, kayıt işlemleri, kampüs güvenliği gibi birçok konuyla ilgili memnuniyetlerini ifade etmesine olanak sağlar.
 • Üniversite Öğretim Görevlisi Değerlendirme Anketi Şablonu
  Bu 15 sorulu ankette üniversitenin öğretim görevlileri değerlendirilir. Öğrencilerden öğretim görevlisinin konuya ilişkin bilgi seviyesini, materyal sunumunu, öğretme becerisini, erişilebilirliğini ve genel etkinliğini değerlendirmeleri istenir.
 • K-12 Öğretmen Geribildirim Anketi Şablonu
  Bu öğretmen memnuniyeti anketlerinde K-12 öğretmenlerine 10 soru sorulur. Okul güvenliği, kaynaklar, yönetim desteği, standart testler ve öğrenci başarısı gibi konular bu şablonda incelenir.
 • Harvard Pre K-12 Eğitim Yüksekokulu Ebeveyn Anketi Şablonu
  Sağlam, 80 sorulu bir anket olan bu şablon, ebeveynlerin çocuklarının okuluna ilişkin düşüncelerine, hislerine ve deneyimlerinde edindikleri izlenimlere odaklanmıştır. Ebeveynlerin görevleri ve inançları, çocuğun okuldaki etkileşimleri, okul ortamının algılanması ve demografik verilere ilişkin sorular da içermektedir.
 • K-12 Ebeveyn Anketi
  42 soruyla daha uzun olan bu anket, K-12 grubundaki bir çocuğun ebeveyninin okulla, toplulukla ve çevreyle olan ilişkisini inceler.
 • Okul Programı Uyumluluk Anketi Şablonu
  Bu kısa, 8 sorulu anket şablonunda, ebeveynlere okul etkinlikleri, öğretim tarzları ve disiplin prosedürleri ile arasındaki ilişki ve bunların çocuğun yeteneklerine, ilgilerine ve kültürel geçmişine ne kadar uygun olduğu sorulur.
 • Ebeveynin Görevleri ve Sorumlulukları Anketi Şablonu
  Ebeveynler, öğrenciler ve eğitmenler: Kim hangi konudan sorumlu? Bu 12 sorulu ankette, ebeveynlerin eğitim sorumluluklarının (güvenlik, öğrenim yöntemleri, ilgiler ve akran ilişkileri gibi) okul ve ev arasında nasıl bölünmesi gerektiğini düşündüklerini öğrenebilirsiniz.
 • Okul Ortamı Anketi Şablonu
  Okulunuz çocukların motive edilmesi konusunda ne kadar yüksek puan alıyor? Okulunuz çeşitliliğe değer veriyor mu? Öğretmenler öğrencilere saygı gösteriyor mu? Bu etraflı, 53 sorulu anketle ebeveynlerin bunlara ve bunlar gibi sorulara nasıl yanıt verdiğini görün.
 • Spor Yüksekokulu Öğrenci Geribildirim Anketi Şablonu
  Bu tek sayfalık spor yüksek okulu geri bildirim anketi şablonunda, atletizm öğrencilerine öğretmenleri, ebeveynleri ve koçlarıyla spor katılımı bakımından yaşadıkları deneyimler hakkında soru sorulur.
 • Zorbalık Anketi Şablonu
  Bu hızlı, 10 sorulu zorbalık anketi şablonuyla okulunuzdaki zorbalık seviyesi hakkında bilgi alın. Devlet okullarında ve özel okullarda görülebilecek zorbalık türleri, durumun ciddiyeti ve sıklığına ilişkin sorular içermektedir.
 • Çocuk Davranışları Anketi Şablonu
  Ebeveynler bu 9 sorulu ankette çocuklarının evdeki davranışlarından ve bunun okul deneyimleriyle ilgisinden bahsederler. Çocuğun eğitim çabaları, okuma ilgisi, duygu yönetimi, motivasyonu vb. hakkında bilgi alabilirsiniz.
 • Ebeveyn Desteği Anketi Şablonu
  Ebeveynlerin karşılaştığı zorluklara odaklanan bu 15 sorulu anket şablonu ile ebeveynleri nasıl destekleyeceğinizi öğrenin. Ulaşım, okul personeli, iletişim, çocuk bakımı vb. konular incelenir.
 • Sosyal Destek Anketi Şablonu
  Bu kısa 4 sorulu anketle ebeveynlere çocukların sosyal olarak ne durumda olduklarını, çocuklarını desteklemek için neler yaptıklarını ve çocuklarıyla nasıl iletişim kurduklarını sorun.
 • Çocukların E-posta Kullanımı ve Güvenlik Anketi Şablonu
  Bu öğrenci odaklı, 6 sorulu ankette, çocuklara e-posta kullanımları, ebeveynlerinin müdahalesi ve ne zaman, nerede ve nasıl e-posta kullandıkları sorulur.
 • Çocukların Facebook Kullanımı ve Güvenlik Anketi Şablonu
  Öğrencilere ebeveynlerinin bilgisi ve müdahalesi, Facebook’u kullanım şekilleri, erişim sıklıkları ve sitede kurdukları etkileşim türleri de dahil olmak üzere Facebook davranışları hakkında sorular sorun. Bu 10 sorulu bir ankettir.
 • Çocukların Genel İnternet Kullanımı ve Güvenlik Anketi Şablonu
  Bu kısa 5 sorulu ankette, kullanım sıklıkları, ebeveynlerinin müdahalesi ve çevrimiçi ortamda kurdukları etkileşim türleri de dahil olmak üzere öğrencilerin internet kullanımı incelenir.
 • Çocukların Çevrimiçi Davranışları Anketi Şablonu
  Bu 5 sorulu ankette, öğrencilere kullanım sıklıkları, ebeveynlerinin müdahalesi ve çevrimiçi ortamda kurdukları etkileşim türleri de dahil olmak üzere internet kullanımları hakkında sorular sorulur.
 • Devlet Okulu Anketi Şablonu
  Bu devlet okulu anketi şablonu ile ebeveynlerden ve diğer kişilerden bölgelerindeki devlet okulu sistemleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Okul bölgesi, gönüllülere erişim ve okul sisteminin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin görüşleri hakkında sorular içerir.

Başlamak için 3 İpucu

 1. Kısa ve öz olmasını sağlayın. Her sorunun sizi hedefinize daha da yaklaştırdığından emin olun. Anketi yanıtlayanların harcayacakları zamana dikkat edin ve soruları açıkça ifade edin. Temel kurallardan biri de anketinizin tamamlanmasının on dakikadan fazla sürmemesidir.
 2. Hedef kitleyi unutmayın. Çocuklarla konuşma şekliniz ebeveynlerle ve eğitmenlerle konuşma şeklinizden farklıdır. Soruları yazarken hedef kitlenizi aklınızda tutun ve hedef kitleye göre ayarlama yapın.
 3. Bir deneme yapın. Yanlış ifadeleri, eksik düşünceleri, hatalı atlama mantığını görmek ve yanıtlayanın anketi tamamlaması için gereken zamanı tahmin etmek için bir ön test yapın. Bulduklarınıza şaşırabilirsiniz.

Daha Fazla Sorunuz mu Var?

Eğitim anketi şablonunu kullanmak istiyorsanız fakat başka sorularınız varsa lütfen bize ulaşın.

Daha Fazla Anket Şablonu ve Anket Sorusu mu Arıyorsunuz?

20 Milyondan Fazla Kişi Neden SurveyMonkey Kullanıyor?

 • Ücretsiz
  ÜCRETSİZ abonelik paketimizle sınırsız sayıda anket ve oylama gönderin.
 • Kullanımı Kolay
  Anketinizi doğrudan İnternet üzerinden oluşturup izleyin. Başlamanızı, öğrenmenizi ve kullanmanızı kolaylaştırdık.
 • Sezgisel Tasarım
  Bilgisayar programcısı veya mühendis olmanıza gerek yok. E-postalarınızı kontrol edebiliyor veya Facebook kullanabiliyorsanız SurveyMonkey’i de kullanabilirsiniz.
 • Gerçek Zamanlı Sonuçlar
  Verilerinizi geldikçe görebilir, kendinize saklayabilir veya başkalarının görmesine izin verebilirsiniz.
 • Güvenilir ve Deneyimli
  SurveyMonkey bugüne kadar 20 milyondan fazla müşterinin çevrimiçi bilgi almasına olanak sağlamıştır.
 • İhtiyaçlarınıza Göre Gelişir
  SurveyMonkey PRO abonelik paketleri, gelişmiş analiz ve daha fazlasıyla bilgi toplama ve yorumlama becerinizi geliştirir.