63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

SurveyMonkey Müşteri Veri İşleme Anlaşması'nı buradan indirebilirsiniz.

Standart Sözleşme Maddeleri

Olası tüm SSM düzenlemelerini dahil etmek için bu Veri İşleme Anlaşması taslağını oluşturduk. Buradaki maddelerin tümü sizin için geçerli olmayabilir. Daha net şekilde ifade edecek olursak:  

  • AB veya Birleşik Krallık Müşterisiyseniz SurveyMonkey'in İrlanda'daki tüzel kişiliğiyle sözleşme yaptığınızdan ve AB/Birleşik Krallık tüzel kişileri arasında SSM'lere ihtiyaç duyulmadığından SSM'ler sizin için gerekli değildir.
  • ABD Müşterisiyseniz ve kendinizi veri sorumlusu olarak nitelendiriyorsanız sizin için Bölüm 9.2(a) geçerlidir. Siz kontrolör ve dışarı aktaran, SurveyMonkey ise işleyici ve içe aktaran taraftır. SSÖ Modülü 2 sözleşmenize uygulanır. 
  • ABD Müşterisiyseniz ve kendinizi işleyici olarak nitelendiriyorsanız sizin için Bölüm 9.2(b) geçerlidir. Siz işleyici ve dışarı aktaran, SurveyMonkey ise (alt) işleyici ve içe aktaran taraftır. SSÖ Modülü 3 sözleşmenize uygulanır. 
  • ABD, AB veya Birleşik Krallık'ta bulunmuyorsanız ancak AB veri depolamamızı kullanmayı tercih ettiyseniz sizin için Bölüm 9.2(c) geçerlidir. Siz kontrolör ve içe aktaran, SurveyMonkey ise işleyici ve dışa aktaran taraftır. SSÖ Modülü 4 sözleşmenize uygulanır. 

Kaliforniya Tüketici Gizliliği Kanunu (CCPA) 

Bu Veri İşleme Anlaşması'nı Kaliforniya Gizlilik Hakları Yasası'nın CCPA'da yaptığı değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelledik. Bu Veri İşleme Anlaşması üzerinde müşteriler tarafından yapılan değişiklikleri veya düzenlemeleri kabul etmediğimizi bildiririz. 

Bu SurveyMonkey Veri İşleme Sözleşmesi ("DPA"), SurveyMonkey ile yaptığınız Sözleşme kapsamındadır ve geçerli olduğu durumlarda Veri Koruma Mevzuatı uyarınca veri koruma, gizlilik ve güvenlikle ilgili belirli koşullar içermektedir. Farklı Veri Koruma mevzuatı yasaları ve düzenlemeleri arasında bir uyuşmazlık olması durumunda (ve yalnızca bununla ilgili olarak) taraflar, bu bağlamda ortaya çıkan bir uyuşmazlık durumunda yalnızca SurveyMonkey tarafından belirlenecek olan, daha külfetli gereksinimlere veya daha yüksek standarda uyacaktır. 

Bu DPA, Müşteri ve aşağıdaki şekilde tanımlanan geçerli SurveyMonkey tüzel kişisi arasındadır: 

(i) ABD dışında ikamet eden Müşteriler için sözleşme sahibi kurum SurveyMonkey Europe UC olacaktır; 

(ii)  ABD içinde ikamet eden Müşteriler için sözleşme sahibi kurum SurveyMonkey Inc. olacaktır. 

Bu sürüm, (15 Haziran 2023 tarihli) Veri İşleme Sözleşmesi'nin (DPA) son sürümüdür. 

İfadenin bağlamı aksini gerektirmediği müddetçe, aşağıdaki ifadeler bu DPA'da aşağıdaki anlamlarında kullanılır: 

Anlaşma”, SurveyMonkey Inc. veya SurveyMonkey Europe ve bir müşteri arasında Hizmetler için yapılan tüm anlaşmaları ifade eder. Bu anlaşma, “Sipariş Formu”, “Satış Siparişi”, “Kullanım Koşulları” veya “Ana Hizmet Sözleşmesi” gibi çeşitli başlıklara sahip olabilir. 

"Madde 28" Müşteri Kişisel Verilerinin işlenmesi için geçerli olan Genel Veri Koruma Düzenlemesinin (GDPR) ve Birleşik Krallık GDPR'nin 28. maddesi anlamına gelir. 

Müşteri” veya “siz”, Anlaşma'nın tanımlandığı müşteri veya tarafı ifade eder. 

"Müşteri Verileri", Müşterinin Hizmetleri kullanmak suretiyle Müşteri tarafından veya onun adına SurveyMonkey'a sağlanan tüm veriler (Müşteri Kişisel Verileri de dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve üçüncü tarafların Hizmetler aracılığıyla Müşteriye sunduğu tüm veriler anlamına gelir. 

"Müşteri Kişisel Verileri", bu DPA'nın Ek 2'sinde belirtilen kişisel veriler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetlerin Müşteriye sunulması amacıyla, Müşteri tarafından veya Müşteriye sunulan ve SurveyMonkey tarafından işlenen tüm Kişisel Verileri ifade eder. 

Veri Koruma Mevzuatı'nın anlamı: 
“(i) Anlaşma gereğince yapılan kişisel veri işleme işlemlerinde geçerli Genel Veri Koruma Yönetmeliği (2016/679 sayılı Yönetmelik (AB)) (“GDPR”) ve geçerli diğer tüm AB, AEA veya Avrupa tek pazarı Üye Ülke yasaları veya mevzuatı veya bu türden tüm güncellemeler, değişiklikler veya değiştirmeler;

(ii) 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek Veri Koruma Yasası’na dair İsviçre Federal Kanunu (“FADP”) veya Veri Koruma Yasası’na dair yeni Federal Kanun (“nFADP”);

(iii) 2018 Kaliforniya Tüketici Gizliliği Kanunu (Kaliforniya Medeni Kanunu 1798.100 - 1798.199 sayılı paragraflar) (“CCPA”) dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Anlaşma kapsamında veri işlemenin geçerli olduğu tüm ABD yasaları ve mevzuatları; 

(iv) Sözleşme kapsamındaki kişisel verilerin işlenmesi için geçerli olan Birleşik Krallık'ta (Birleşik Krallık GDPR de dâhil) muhtelif zamanlarda yürürlükte olan tüm yasa ve düzenlemeler ve