Çalışanların tatmin düzeyini neler etkiler?

İnsan Kaynakları uzmanları mutlu, üretken ve istikrarlı bir iş gücü için çalışanların işlerinden tatmin olmasının ne kadar önemli olduğunu bilirler. Peki şirketinizde çalışanların tatmin düzeyini nasıl yükseltebilirsiniz? Kısa süre önce SurveyMonkey'de İK uzmanları ve diğer departmanlardaki çalışanlar için çalışan tatmin düzeyini etkileyen faktörlerle ilgili bir araştırma yaptık. Bu iki grubun sonuçlarını nesiller genelinde inceleyerek, aydınlatıcı olabilecek bazı yanıtlar aldık.

Anketimizde tatmin edici bir iş-özel yaşam dengesinin her iki grup için en önemli öğe olduğu ortaya çıktı. Anketi yanıtlayan çalışanların %53 bunu son derece önemli olarak değerlendirirken, insan kaynakları çalışanlarının da %60'ı aynı fikirde olduğunu belirtti. Kuruluşunuzda tatmin edici bir iş-özel yaşam dengesi kurmak için şu ipuçlarını inceleyin:

  • Esnek çalışma saatleri sunun. Esnek çalışma saatleri, bir çalışanın bir işi kabul etme ve bir şirkette kalıp kalmama kararında önemli bir rol oynuyor. Aslında bu etken, Y kuşağı, X kuşağı ve sessiz kuşak arasında en önemli iş avantajı olarak değerlendiriliyor. Tüm çalışanların yarısından fazlası, esnek çalışma saatleri için işlerini değiştireceklerini söylüyorlar.
  • Çalışanların uzaktan çalışmasına olanak tanıyın. Çalışanlar bunu en önemli ikinci avantaj olarak görüyor: X kuşağında %32, sessiz kuşakta %25 ve Y kuşağında %25.
  • İzin günleri verin. Çalışanlarınızın tatillere, hastalık izinlerine ve kişisel meselelerini yönetmek için zamana ihtiyacı var. İzin günleri, stresi azaltır, sağlık durumunu iyileştirir ve çalışanların daha mutlu ve daha üretken olmalarını sağlar.

Çalışanlar modern iş yerinde anlamlı bir işi en önemli ikinci öğe olarak değerlendirirken, İK uzmanları bunu 12. sıraya yerleştiriyor. Bu sonuç, İnsan Kaynakları departmanlarının yeni işe alınacak çalışanların ikna edilmesi ve mevcut çalışanların mutluluğunun korunmasına yönelik yaklaşımlarını yeniden değerlendirmeleri gerektiğini gösteriyor. Çalışanlarınıza anlamlı işler vermenin başka avantajları da bulunuyor. Belirgin bir amaç ve değerlere dayalı bir kültür sunan şirketlerin pozitif bir iş kültürüne sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğu ve bu şirketlerde çalışanlar arasında tükenmişlik sendromunun daha az görüldüğü sonucuna vardık. Veriler bize şunları söylüyor:

  • İşlerinin anlamlı olduğunu düşünen çalışanların %94'ü son 6 ayda mesleki tükenmişlik yaşamamışken, işlerinin anlamlı olmadığını düşünenlerin %75'i yaşamıştır.
  • İşinden gurur duyan çalışanların %93'ü son 6 ayda mesleki tükenmişlik yaşamamışken, yaptıkları işten gurur duymadıklarını söyleyenlerin %80'i yaşamıştır.

Çoğu İK çalışanı, iş yerinde sunulan sosyal hakların çalışanların tatmin düzeyini etkileyen en önemli ikinci unsur olarak değerlendirirken, çalışanlar bunu üçüncü sıraya koyuyor. Bu da yeni bir işi kabul ederken veya mevcut işte kalmaya karar verirken, çalışan sosyal haklarının önemini koruduğunu gösteriyor. Çalışan Sosyal Hakları Araştırma Enstitüsü'ne göre:

  • En önemlisi sağlık sigortası. Hem 2015 hem de 2016 yılında anketi yanıtlayanların %64'ü bu sosyal hakkı birinci sıraya yerleştirirken, 2014'te bu oran %65'ti
  • .
  • İkinci sırada emeklilik planları var. Çalışanlar bunu 2016'da %45, 2014 ve 2015'te %40 oranla ikinci sıraya koydu.
  • Diş ve/veya göz sağlığı uygulamaları üçüncü sırada. 2016'da çalışanların %37'si, 2015'te %33'ü ve 2014'te %30'u, bu sosyal hakları son derece önemli şeklinde değerlendirerek üçüncü sıraya yerleştirdi.

Çalışanlar ve İK temsilcileri bu maddede fikir birliği yaparak ücret paketini önem bakımından dördüncü sıraya yerleştiriyor. İK'nın %54'ü ve çalışanların %42'si bunu son derece önemli olarak derecelendiriyor. Bununla birlikte, X kuşağının %33'ü, sessiz kuşağın %34'ü maaşı yeni bir işi kabul ederken en önemli faktör olarak değerlendiriyor. Yalnızca Y kuşağı %28 oranla maaşı ikinci sıraya koyarken, kariyer gelişimi fırsatlarını %36 oranla birinci sıraya yükseltiyor.

Anketi yanıtlayan çalışanların %39'u bu faktörü çok önemli olarak değerlendirerek önem bakımından beşinci sıraya yerleştirdi. İK temsilcilerinin %56'sı bu faktörü son derece önemli olarak değerlendirerek üçüncü sıraya yükseltti. Günümüzde çalışanlar iş yerinde düşüncelerine değer verilmesini istese de yukarıda bahsedilen faktörler işleriyle ilgili tutumlarını şekillendirme konusunda daha büyük önem taşıyor.

İnsan Kaynakları temsilcilerinin %52'si bunu son derece önemli olarak değerlendirerek, net bir şekilde beşinci sıraya koyuyor. Bununla birlikte, çalışanların yalnızca %27'si bunu son derece önemli bulurken, bu faktör genel sıralamada 13. sırada yer alıyor. Buna göre, İnsan Kaynakları çalışanlarının mevcut çalışanları elinde tutmak ve yenilerini işe almak söz konusu olduğunda diğer faktörleri göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Çalışanların tatmin düzeyini yükseltmek istiyorsanız, bu faktörlerin çalışanlarınızın iş yerindeki tutumlarını nasıl etkilediğini anlamanız gerekir. Anket sonuçlarımız iyi bir başlangıç noktası sunar, ancak çalışanlarınızın tatmin düzeyini en çok etkilediğini düşündükleri spesifik faktörleri değerlendirmek için kendi anketinizi oluşturmak da isteyebilirsiniz. Bu geri bildirimleri dinlemek ve uygun adımlar atmak, tatmin düzeyini yükseltmenizi ve kuruluşunuzu çalışılmak istenen bir yere dönüştürmenizi sağlar.

Başlamak için yardıma mı ihtiyacınız var? Çalışan anketi şablonlarımıza  göz atarak  anketinizde soracağınız  doğru soruları bulun.