Ürünler

SurveyMonkey her tür senaryo ve ihtiyaç için tasarlandı. Nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için ürünümüzü keşfedin.

Anket alanındaki dünya liderinden veriye dayalı görüşler elde edin.

100'den fazla uygulama ve eklentiyle entegre edin.

Bilgi toplamak ve ödeme almak için özel çevrimiçi formlar oluşturun.

Yerleşik yapay zeka ile daha iyi anketler yapın.

Tüm pazar araştırması ihtiyaçlarınız için özel çözümler.

Şablonlar

İşletmeniz için müşteri memnuniyetini ve sadakatini ölçün.

Müşterileri mutlu edip marka savunucusu yapmanın yollarını keşfedin.

Daha iyi kullanıcı deneyimi için uygulanabilir görüşler alın.

Müşteri adaylarının ve davetlilerin iletişim bilgilerini toplayın.

Sıradaki etkinlik için kolayca LCV'ler toplayın ve bunları takip edin.

Sıradaki etkinliğin daha iyi olması için katılımcıların isteklerini öğrenin.

Bağlılığı artırmanızı sağlayacak görüşleri açığa çıkarın.

Daha iyi toplantılar yapmak için katılımcılardan geri bildirim alın.

Çalışan performansını artırmak için iş arkadaşı görüşlerini kullanın.

Daha iyi kurslar ve eğitim yöntemleri oluşturun.

Öğrencilerin ders materyallerini nasıl değerlendirdiğini öğrenin.

Müşterilerin yeni ürün fikirleriniz hakkında ne düşündüğünü öğrenin.

Kaynaklar

Anketleri ve verileri kullanmak için en iyi uygulamalar.

Anketler, işle ilgili ipuçları ve daha fazlasıyla ilgili blogumuz.

SurveyMonkey'i kullanmak için eğitimler ve kılavuzlar

Büyük markalar SurveyMonkey ile nasıl büyüyor?

Satış Ekibine UlaşınOturum açın
Satış Ekibine UlaşınOturum açın

Çapraz tablo nedir ve ne zaman kullanılır?

Veri analizi için en sık kullanılan araçlardan biri çapraz tabloların ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını öğrenin.

Olasılık tablosu analizi olarak da bilinen çapraz tablolar, kategorik verileri analiz etmek için kullanılır. Çapraz tablo analizi ve nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. 

Çapraz tablo, bir veya daha fazla değişkene ait sonuçları başka bir değişkenin sonuçlarıyla karşılaştırmak için yaygın olarak kullanılan faydalı bir analiz aracıdır. Değişkenlerin belirli bir düzen olmaksızın adlandırıldığı veya etiketlendiği sınıflama (adlandırma) ölçeğindeki veriler üzerinde kullanılır.

Çapraz tablolar kısaca, anket yanıtlayanlardan oluşan bir grubun tamamından ve alt gruplardan elde edilen sonuçları sunan veri tablolarıdır. Veriler içinde yer alan, anket yanıtlarının geneline bakıldığında açıkça görülemeyebilecek ilişkileri incelemenizi sağlarlar.

Çapraz tablolar sayesinde verilerinizi çeşitli şekillerde inceleyerek yanıtlayanlarınız arasında yer alan grupları daha derinlemesine anlayabilirsiniz.

Büyük veri gruplarını analiz etmek zor olabilir. Büyük hacimli veriler içinde konuyla ilgili, uygulanabilir görüşler bulmak ise daha da karmaşık bir iştir. Çapraz tablolar, yorumlama kolaylığı sağlamak için verileri sadeleştirir ve alt gruplara ayırır, diğer kategorilerdeki değişkenlerle karşılaştırıldığında farklılık gösterebilecek yüzdeleri ve sıklıkları ortaya koyar. Veri gruplarını istenilen ölçeğe göre daha yönetilebilir hale getirerek daha az hata oluşmasını sağlar.

Çapraz tabloları kullanarak bir veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi inceleyebilir, böylece daha ayrıntılı düzeyde görüşler elde edebilirsiniz. Çapraz tabloların kullanılmadığı durumlarda bu görüşler fark edilmeyebilir, veri yığını içinde kaybolabilir veya bunların açığa çıkarılması ekstra çalışma gerektirebilir. Daha fazla ayrıntıya ulaşmak için birden fazla filtre kullanarak verileri daha da derinlemesine inceleyin.

Çapraz tabloları kullanarak veri gruplarını sadeleştirebilir ve böylece bu gruplar arasında hızlı karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Böylece yeni pazarlama stratejileri oluşturmak için gerekli olan görüşleri veriler ışığında daha hızlı elde edebilirsiniz. Ayrıca anket yanıtlarındaki genel eğilimleri gözlemleyerek bu eğilimlere göre adım atabilirsiniz.

Çapraz tablolar kullandığınızda veri grupları sadeleştirilir ve alt gruplara ayrılır. Elde edilen net veriler daha anlaşılır bir formatta olduğu için, araştırma uzmanları ve analiz eğitimi almamış ekip üyeleri tarafından kolayca anlaşılabilir ve kullanılabilir.

Çapraz tablolar genellikle kategorik değişkenler olarak da bilinen, birbirine zıt gruplara ayrılabilen bilgilere sahip olduğunuzda kullanılır. Veriler içinde kolaylıkla fark edilemeyebilecek ilişkileri incelemenizi sağlar. Çapraz tablo raporları, pazar araştırması çalışmalarında yer alan, araştırmaya ilişkin iki veya daha fazla anket sorusu arasındaki bağlantıyı gösterebilir.

Çapraz tablolar birçok sektörde ve iş kolunda kullanılmaktadır. Çapraz tablo analizlerinden yararlanan departmanlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

İK departmanları çapraz tabloları kullanarak şirket kültürü, yönetim rehberliği, çalışan bağlılığı ve daha fazlası hakkında çalışanların anket verilerini inceleyebilir. Çapraz tabloların kullanılması, belirli sorunları veya ihtiyaçları olan departmanların belirlenerek bu konuların giderilmesinde İK'ye yardımcı olur.

Pazar araştırması ekipleri, işlenmemiş verileri topladıktan sonra yönetimin karar alması için bunları çapraz tablolar kullanarak daha anlaşılır hale getirebilir.

Müşteri destek ekipleri, çapraz tabloları kullanarak eski ve yeni müşteriler arasındaki müşteri memnuniyeti seviyelerini değerlendirebilir.

Okul idareleri, öğrencilerden gelen öğretmen değerlendirme verileri ile ders içeriği, ders süresi gibi diğer verileri bir çapraz tabloda değerlendirerek öğrencilerin eğitim deneyimini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Ki-kare testi, verilerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla çapraz tablolardaki verileri test etmek için kullanılır. İki kategorik değişken birbirinden bağımsızsa (birbiriyle ilişkili değilse) sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı niteliktedir. Kısaca, Ki-kare testi kategorik değişkenler için bir korelasyon testidir.

Aşağıda çapraz tablolarla ilgili bazı terimlerin açıklamasını bulabilirsiniz:

 • Sütun başlığı: her sütunun üst kısmında yer alan ve verilerin kategorilerini adlandıran başlıklar
 • Kategoriler: değişkenlerin gruplandırılma biçimi
 • Ki-kare testi: karşılaştırılan değişkenlerin birbirinden bağımsız olup olmadığını saptayarak çapraz tabloların istatistiksel anlamlılığını belirlemeye yönelik analiz. Gerçek verilerin beklenen verilerle nasıl karşılaştırıldığının bir ölçüsü
 • Sütunlar: verileri dikey olarak gösteren hücreler
 • Sütun yüzdesi: belirli bir satıra ait sütun verilerini hesaplayan veri görünümü
 • Sayı (Sıklık): bir satıra veya sütuna düşen toplam yanıt sayısı
 • Çapraz tablolar, çapraz tablolama veya olasılık tablosu: kategorik verileri analiz etmek için kullanılan tablo 
 • CSV: açılımı "comma-separated values" (virgülle ayrılmış değerler) olan uzantıya sahip dosyalar; karmaşık verileri bir uygulamadan not dosyası veya elektronik tablo gibi başka bir uygulamaya aktarmak için kullanılır
 • Filtreler: çapraz tablonuzu belirli bir veri görünümüne indirgemek için kullanılır
 • Yüzde: satırlara veya sütunlara düşen yanıtların yüzdesi
 • Özet tablo: Excel kullanıyorsanız özet tablolar özelliğiyle çapraz tablolar oluşturabilirsiniz
 • Satırlar: verileri yatay olarak gösteren hücreler
 • Satır yüzdesi: belirli bir sütuna ait satır verilerini hesaplayan veri görünümü
 • İstatistiksel olarak anlamlı: veri sonuçlarının şansla açıklanamayacağının belirlenmesi
 • Satır başlığı: satırlar halinde görüntülenen veri kategorilerini adlandıran başlıklar

1. Örnek:

Çalışan memnuniyeti: Aşağıda, SurveyMonkey'de yapılan bir çalışan memnuniyeti anketinden elde edilen verilerle oluşturulmuş çapraz tablo örneği yer almaktadır. Ankette çalışanlara çoktan seçmeli şu sorular sorulmuştur:

 • Çalıştıkları işte ne kadar mutlu oldukları
 • Bu işte daha ne kadar çalışmayı planladıkları
 • Ne kadar zamandır bu kuruluşta çalıştıkları
 • Günde kaç saat çalıştıkları (ortalama)
Çapraz tablo nedir ve ne zaman kullanılır?

Grupları tanımlayan sorular sütunlarda, grupları karşılaştırmak için kullanılan sorular ise satırlarda yer almaktadır. Bu örnek tipik bir çapraz tablo raporu formatına sahiptir.

Bu çapraz tabloda, şirkette daha uzun süredir çalışan kişiler ile memnuniyet seviyeleri arasında bir ilişki olduğunu görebilirsiniz. Bu ilişkiyi tespit ettikten sonra, bunun temel nedenini bulmak için daha ayrıntılı bir araştırma yapabilirsiniz. Elinizdeki verilere dayanarak bir değişkenin diğerini etkilediğini kesin olarak söylemeniz mümkün değildir. Başka bir deyişle, çalışma süresini uzun olması ile çalışan memnuniyeti arasında bir korelasyon tespit edilse de bu durum bir nedensellik olduğu anlamına gelmez. 

İpucu: Verilerinizi analiz ederken korelasyon ile nedenselliği birbirine karıştırmadığınızdan emin olmak için dikkatli davranın.

2. Örnek:

Satın Alma Niyeti: Bu örnekte, anketi yanıtlayanlar arasında hangi cinsiyetteki kişilerin ürününüzü satın alma olasılığının daha yüksek olduğunu bilmek istiyorsunuz.

Çapraz tablo nedir ve ne zaman kullanılır?

Grupları tanımlayan veriler (erkek ve kadın) yine sütunlarda, karşılaştırmaya yönelik soru (kedi parfümümü satın alır mıydınız?) ise satırlarda. yer almaktadır

Çapraz tabloları kullanmayıp yalnızca genel sonuçları dikkate alsaydınız, anketi yanıtlayan kişilerin %54'ünün ürününüzü satın almak istediğini belirttiğini görürdünüz. Pazarlama çalışmalarınızı kişiselleştirmede kesinlikle önemli bir rol oynayabilecek cinsiyete göre satın alma niyeti hakkında net bir fikriniz olmazdı.

Çapraz tablo sayesinde, anketi yanıtlayanların %45'inin ürününüzü kesinlikle satın alacağını ve bu yanıtı verenlerin ise %66'sının kadın olduğunu görebilirsiniz. Bu bilgileri, ürün adlandırmasından paketlemeye ve mesajlaşmaya kadar her konuda size yol göstermesi için kullanabilirsiniz.

Çapraz tablolar sayesinde pek çok görüş elde edilebilir. Çapraz tablo raporları ile cevaplanabilecek birkaç soru örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

Yeni müşteriler ile daha önce sizden alışveriş yapmış müşteriler arasında müşteri memnuniyeti seviyesi bakımından ne fark var?

Müşteri memnuniyet seviyesi ile ürününüzü tavsiye edip etmeyecekleri arasında nasıl bir ilişki var?

Memnuniyet seviyesi en yüksek olan müşterileriniz olumlu yorumlarını sosyal medya kanallarında paylaşır mı?

Ürününüzden memnun olmayan müşterilerin başlıca şikayeti nedir?

Farklı departmanlardaki çalışanlar şirketiniz hakkında ne düşünüyor?

Ofis konumu ile memnuniyet arasında bir ilişki var mı? 

Ürününüzü satın alma niyetleri açısından erkekler ile kadınlar arasında bir fark var mı?

Markanızla ilgili farkındalık açısından yaş bir fark yaratıyor mu?

Belirli eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler, öğrenci kaynaklarının erişilebilirliği konusunda ne düşünüyor?

Belirli bir eğitim programı ile öğrenci memnuniyeti arasında bir ilişki var mı?

Daha derinlemesine analiz yapmanız ve daha ayrıntılı düzeyde veriler elde etmeniz gerekiyorsa çapraz tablolar ve filtreler sizin için en ideal seçenektir. SurveyMonkey ve çapraz tablo verileri ile zamandan tasarruf sağlayın, ayrıntılı görüşler elde edin ve verilerinizden daha fazla verim alın. Kendi çapraz tablo raporunuzu nasıl oluşturabileceğinizi öğrenmek için yardım bölümümüzü ziyaret edin.

Araç Takımı Dizini

Bulunduğunuz rolde ya da sektörde geribildirimden yararlanmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanan araç takımlarımızı keşfedin.

Çevrimiçi talep formları ile talepleri kolayca alın

Gelen tüm talepleri almak için talep formları oluşturun ve bunları özelleştirin. Hemen başlamak için uzmanlarca hazırlanmış şablonlarımızı kullanın.

Çevrimiçi sipariş formları ile işletmenize güç katın

Kolayca sipariş formu oluşturup özelleştirerek ürün ve hizmetleriniz için ödeme alın veya şablonlarımızdan birini kullanarak hemen başlayın.

Çevrimiçi değerlendirme formlarına göre harekete geçebileceğiniz geri bildirimler alın

SurveyMonkey'in çevrimiçi değerlendirme formlarıyla geri bildirimin gücünden yararlanın. Hemen form oluşturucumuzla başlayın!