SurveyMonkey Kullanım Koşulları'nı buradan indirebilirsiniz.

Bu koşullar, SurveyMonkey'in web siteleri üzerinden satın alınan veya kaydolunan hizmetler için geçerlidir. Kurumsal satış ekibimiz aracılığıyla sunulan hizmetlerde geçerli olan koşullar için Ana Hizmet Sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.

Sürümler:

SON GÜNCELLEME: 1 Kasım 2023

Bunlar, Hizmetlerimizin kullanımda uygulanacak koşullardır. Bu koşulları dikkatlice okumalısınız, ancak size kolaylık olması için, metin içinde, bunun gibi, kutular içinde açıklamalara yer vermekteyiz. Bu açıklamaların hukuken hiçbir geçerliliği olmadığını ve resmi koşullarımızın bir parçası olmadığını lütfen dikkate alınız.

1 Ağustos 2023 itibarıyla Momentive Inc., SurveyMonkey Inc. olmuştur ve Momentive Europe UC, SurveyMonkey Europe UC olmuştur. 10 Temmuz 2023 itibarıyla Momentive Brasil Internet Eireli, SurveyMonkey Brasil Internet Ltda olmuştur.

Bu Kullanım Koşulları (“KK”), SurveyMonkey'in web siteleri üzerinden satın aldığınız veya kaydolduğunuz, "Momentive", "SurveyMonkey", "Wufoo" veya "GetFeedback" markalı SurveyMonkey ürünleri, hizmetleri, web siteleri ve uygulamaları (topluca “Hizmet(ler)”) için geçerlidir. Bu KK, yalnızca kurumsal satış kanalımız aracılığıyla sunulan Hizmetler için geçerli değildir.

Bazı Hizmetler için ek olarak hizmete özel koşullar (“Hizmete Özel Koşullar”) geçerlidir. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunuyorsanız belirli birtakım ülkeye özel koşullar (“Ülkeye Özel Koşullar”) geçerli olabilir. Hizmete Özel Koşullar ve Ülkeye Özel Koşullara topluca “Ek Koşullar” ve bu KK ile geçerli diğer tüm Ek Koşullara da topluca bu “Koşullar” deriz. Herhangi bir uyuşmazlık olması durumda, İlave Koşullara tabi Hizmetlere ilişkin olarak, bu Kullanım Koşulları karşısında İlave Koşullar geçerli olacaktır.

Bu Koşulları kabul etme seçeneğini tıklayarak, bu Koşullara atıfta bulunan bir belgeyi imzalayarak veya Hizmetleri kullanarak bu Koşulları kabul etmiş olursunuz.

Müşterilerimiz

Ücretli Hizmetlerimiz; bağımsız uygulayıcıların, tüzel kişilerin ve kurumların ticari ve profesyonel amaçları için satın almaları ve kullanmaları amacıyla oluşturulmuştur, ve bu amacı taşımaktadır, ve tüketiciler tarafından kişisel, ailevi veya evle ilgili amaçlarla kullanıma yönelik değildir (SurveyMonkey Temel (ücretsiz) abonelik paketimiz istisnadır). Bir kurum adına Hizmetlerden yararlanırken, ilgili kurum adına bu Koşulları kabul etmektesiniz ve bunu yapma hususunda yetkili olduğunuzu beyan etmektesiniz. Bu tür durumlarda, “siz” ve “sizin” ibareleri ilgili kurumu ifade edecektir. Ücretli Hizmetlerimizi esas olarak, bir ticari işlem, ticari faaliyet, birlik, zanaat, veya meslek dışında ticari olmayan amaçlar için (başka bir ifadeyle kişisel, ailevi veya evle ilgili kullanım için) satın alan bir tüketiciyseniz lütfen hesap yönetimi sayfanızda tüketici statünüzü teyit edin.

Hizmetlerimiz için bize ödeme yapmayı kabul etmektesiniz ve bu ödemeler, iade edilmeyecektir.

Satın aldığınız veya kullandığınız her Hizmet için, o Hizmet’e ilişkin olarak size sunulan fiyatlandırma ve ödeme koşullarına uygun olarak, SurveyMonkey’e, satın alma anınızda ücretleri (kota aşım ücretleri dâhil) ödemeyi kabul etmektesiniz ve söz konusu ücretler, aşağıdaki Bölüm 1.4 uyarınca muhtelif zamanlarda güncellenebilir. Geçerli olduğu durumlarda, hesap yönetimi sayfanızdan seçtiğiniz faturalama yöntemi kullanılarak faturalandırılacaksınız. Ücretleri kredi kartı ile ödemeyi tercih ederseniz sunmuş olduğunuz kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu ve bu bilgilerde gerçekleşen değişiklikleri SurveyMonkey’e derhal bildireceğinizi beyan ve temin etmektesiniz. Tarafınızca ödenen ücretler, bu koşullarda öngörülen haller veya hukukun zorunlu kıldığı haller dışında iade edilmeyecektir. Daha fazla bilgi için Bölüm 11'e bakınız.

Ücretli Hizmetlerimizin bazıları için, aylık ya da yıllık düzenli bir periyodda otomatik olarak fatura düzenleyeceğiz. Herhangi bir zamanda hesabınızdaki otomatik yenilenme özelliğini kaldırabilirsiniz veya aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Bazı Hizmetlerimiz abonelik bazında faturalandırılır (bunlara “Abonelikler” diyoruz). Bu, tekrarlayan zamanlarda ve periyodik olarak önceden faturalandırılacağınız anlamına gelir (her periyot “fatura dönemi” olarak adlandırılır). Fatura dönemleri, Abonelik satın alırken seçtiğiniz abonelik paketine bağlı olarak genellikle aylık ya da yıllıktır. Çevrimiçi hesap yönetimi sayfasından ya da müşteri destek ekibimizle iletişime geçerek otomatik yenilemeyi iptal etmediğiniz sürece, Aboneliğiniz her fatura döneminin sonunda otomatik olarak yenilenir. ABONELİĞİNİZİ OTOMATİK OLARAK YENİLEMEYİ İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İPTAL EDEBİLİRSİNİZ. BU DURUMDA ABONELİĞİNİZ FESHEDİLMEDEN ÖNCE SÖZ KONUSU FATURA DÖNEMİNİN SONUNA KADAR DEVAM EDER.

Aboneliğinizi iptal ettiğinizde, ilgili faturalama döneminin sonuna kadar Hizmet’e erişebileceksiniz. Sonrasında, o Abonelik kapsamında Hizmetlere erişim imkânınız olmayacaktır. Aktif bir Aboneliğinizin bulunmadığı durumlarda hesabınız bir SurveyMonkey Temel (ücretsiz) abonelik paketine dönüştürülür. Hesabınızı kapatmak ve bizimle olan sözleşmenizi sonlandırmak için lütfen aşağıdaki Bölüm 11.1'e bakın.

Vergiler sizin sorumluluğunuzdadır. Vergilerin ödenmesi hususunda istisna kapsamında iseniz lütfen bize kanıtını gönderin ve hesabınızı buna göre ayarlayalım.

Aksi belirtilmedikçe veya yürürlükte yasa aksini zorunlu kılmadıkça, listelenen fiyatlarımıza vergi, resim, harç veya herhangi bir yargı yetkisi tarafından kıymetlendirilebilir katma değer, satış, stopaj gibi her türden resmi vergilendirmeler (toplu olarak “Vergiler”) dâhil değildir. Satın alma işleminizle ilgili Vergileri ödeme ve fatura bilgilerinizi güncel tutma sorumluluğu tarafınıza aittir.

(a) ABD Satış Vergisi. Sorumlu olduğunuz satış vergisini ödemeye veya toplamaya yönelik yasal bir yükümlülüğümüzün olması durumunda, uygun vergi makamınca kabul edilebilir geçerli bir vergi muafiyeti sertifikası sunmazsanız satış vergisi; elimizde bulunan, size ilişkin fatura bilgilerine dayanarak hesaplanır ve size bu tutar yansıtılır (fatura bilgilerinizin eksik veya yanlış olması durumunda yürürlükteki en yüksek tutar yansıtılabilir).

İşlemlerin zamanında gerçekleşmesi için ilk satın almanızdan veya yükseltmenizden önce ya da bunu kaçırmanız durumunda söz konusu satın alma veya yükseltmeden sonraki 90 gün içinde bize bir vergi muafiyeti sertifikası sunmanız gerekir. Fatura bilgileriniz Alabama, Louisiana, Maine, Massachusetts, Pennsylvania veya South Carolina'da değilse bu süre 60 gün; Hawaii, Mississippi veya New Mexico'da ise 45 gündür.

Tarafımıza bir vergi muafiyeti sertifikası sunmanız durumunda, bu sertifikanın vergi statünüzü doğru şekilde yansıttığını ve söz konusu belgenin güncel ve doğru tutulmasını sağlayacağınızı beyan ve tayin etmiş olursunuz.

Sizden satış vergisi tahsil etmiş olmamız ve bunun ardından takdiri tarafımıza ait olmak üzere vergi muafiyeti belgenizin geçerli olduğunu tespit etmemiz durumunda, tahsil edilen satış vergisi yürürlükteki eyalet vergi kanunları uyarınca iade edilir.

(b) ABD Dışı Satış Vergisi. Vergi muafiyetiniz olduğunu gösteren bir vergi numarasını, geçerli bir vergi muafiyeti belgesini veya uygun bir vergi kurumu tarafından düzenlenen ve vergi ücretlendirmesi yapılmaması gerektiğine yönelik kanıt oluşturan başka bir belgeyi bize sunmadığınız sürece, mevcut ise, SurveyMonkey Hizmetlerini satın alımınızdan doğan KDV, GST (Mal ve Hizmet Vergisi) veya diğer satış, tüketim ya da kullanım vergileri ödemeniz gerekir. Birden çok satış, tüketim veya kullanım vergileri uygulanan bir yargı bölgesinde bulunuyorsanız fatura bilgilerinizin eksik ya da yanlış olması durumunda yürürlükteki en yüksek tutarla ücretlendirilebilirsiniz.

Kanunların SurveyMonkey'e yaptığınız ödemelerde herhangi bir Vergiyi ödememenizi öngördüğü durumlarda, bu ödemeleri desteklemek üzere SurveyMonkey'e resmi bir vergi makbuzu veya benzeri bir belge vermeniz gerekir.

Ücretlerdeki değişiklikler, ancak Aboneliğinizin geçerli bir faturalama dönemi sonunda geçerli olacaktır ve size bildirimde bulunacağız. Ücret değişikliğini kabul etmiyorsanız, değişiklik yürürlüğe girmeden önce Aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

SurveyMonkey, Hizmetler için sizden alınan ücretlerde değişiklik yapabilir; ancak Abonelikler için değişikliğin aboneliğinizin söz konusu tarihteki fatura döneminin sonunda yürürlüğe girmesi gerekir. SurveyMonkey, ücretlerde gerçekleşen her türlü değişiklik konusunda size önceden bildirim yapacaktır. Ücretlerdeki değişikliği kabul etmiyorsanız değişiklik geçerli hale gelmeden önce Aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Aboneliğinizin iptali için Bölüm 1.2'ye bakınız.

Her Abonelik için, bir dizi yanıt sınırı vardır. Bir faturalama döneminde, ödeme yapılan Aboneliğinizin yanıt sınırını aşmanız durumunda, her yanıt başına uygulanacak ilave bir ücret vardır (“Kota Aşımı Ücretleri”). Temel (Ücretsiz) hesaplarımız için geçerli olan yanıt sınırları için 1Bölüm 12.4'e bakınız.

Kullanılmayan yanıtların, sonraki dönemlere devretmeyeceğini kabul etmektesiniz. Aksi belirtilmediği sürece, tarafınıza tahakkuk eden her türlü kota aşımı ücreti, vadesi geçmiş olarak faturalandırılacak, bir sonraki faturalama döneminizin başlangıcında dosyadaki ödeme yönteminize göre yansıtılacaktır. Faturalandırmadan sonraki 30 gün boyunca ödenmeyen kota aşımı ücretlerinin vadesi geçmiş sayılacaktır. Vadesi geldiğinde ödenmeyen kota aşımı ücretleri; geçerli Hizmetin sınırlandırılması, askıya alınması veya feshedilmesiyle (geçerli yasal gerekliliklere tabi olarak) sonuçlanabilir, bunun sonucunda ise söz konusu Hizmetle bağlantılı verileriniz kaybolabilir.

Kişisel veriniz dâhil olmak üzere, İçeriğiniz ile ilgili olarak bize güvenebilirsiniz. Verilerinizi nasıl işleme tabi tuttuğumuza ve koruduğumuza dair daha fazla bilgi sahibi olmak için, Gizlilik Bildirimimizi ve Verilerin İşlenmesi Sözleşmemizi gözden geçirin.

Bize İçeriklerinizi teslim ederken (aşağıda belirtildiği şekilde) onları uygun biçimde ele alacağımıza güvendiğinizin bilincindeyiz. Kişisel Veri kabul edilen (Veri İşleme Sözleşmemizde tanımlandığı şekliyle) İçeriğinizi (aşağıda tanımlandığı şekliyle) nasıl ele aldığımız, hizmete özel gizlilik bildirimleri veya beyanlarıyla birlikte (toplu olarak “SurveyMonkey gizlilik bildirimleri” olarak anılacaklardır) SurveyMonkey’in Gizlilik Bildirimi'nde ayrıntılı şekilde açıklanmıştır ve söz konusu SurveyMonkey gizlilik bildirimlerine bağlı kalacağımızı kabul ettiğimizi bildiririz. Buna karşılık, siz de SurveyMonkey'in İçeriklerinizi SurveyMonkey gizlilik bildirimlerine ve yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak kullanabileceğini ve paylaşabileceğini kabul edersiniz. Ayrıca yanıtlayanlarınızı, son kullanıcılarınızı ve misafirlerinizi SurveyMonkey gizlilik bildirimleri hakkında bilgilendirmekten sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Veri İşleme Sözleşmemiz de bu Koşullar için geçerlidir ve bu Koşulları tamamlayıcı niteliktedir. Veri İşleme Sözleşmesi ile bu Koşullar arasında uyuşmazlık olması durumunda, Veri İşleme Sözleşmesi geçerli olacaktır, ancak Yükümlülük İstisnası ve Sınırlaması ile ilgili bir uyuşmazlık olması durumunda bu koşullar geçerli olacaktır.

Sınırlı durumlar dışında, içeriğinizi gizli tutarız.

SurveyMonkey size ait İçerikleri gizli bilgi olarak ele alacak, bunları yalnızca bu Koşullara (SurveyMonkey gizlilik bildirimleri dahil) uygun biçimde kullanacak ve açıklayacaktır. Ancak, size ait İçerikler aşağıdaki durumlarda gizli bilgi olarak kabul edilmez: (a) bilgiler kamuya açık ise veya açıklanırsa (bu Koşulların SurveyMonkey tarafından ihlal edilmesi dışında); (b) bilgiler sizden alınmadan önce SurveyMonkey tarafından yasal olarak biliniyorsa; (c) bilgiler size karşı herhangi bir yükümlülüğünün ihlal edildiği bilinmeden SurveyMonkey tarafından üçüncü bir taraftan alınırsa; (d) hesabınızın bir kurumun iş e-posta adresi kullanılarak kaydedilmiş olması şartıyla, sizin tarafınızdan işletme sahipliğinde bir hesap olarak tanımlanması veya bu kurumun Enterprise hesabına taşınması bağlamında paylaşılırsa veya (e) bilgiler sizin İçeriklerinize atıfta bulunulmadan SurveyMonkey tarafından bağımsız olarak geliştirilmişse. SurveyMonkey, yasa tarafından izin verilmesi durumunda, ancak ifşa etme gerekliliğine itiraz etme fırsatını tarafınıza sunmak üzere, ticari açıdan makul çabayı gösterdikten sonra yasanın veya yasal bir işlemin gerektirdiği durumlarda İçeriklerinizi ifşa edebilir.

SurveyMonkey tarafından işlenen verilerin gizliliği, en büyük önceliktir. Sektördeki güvenlik standartlarına uygun davranıyoruz, ve bir Güvenlik Olayının hesabınızı etkilemesi durumunda size bildirimde bulunacağız.

SurveyMonkey, İçeriklerinizi sektörün güvenlik standartlarına uygun bir şekilde saklar ve işler. SurveyMonkey uygun teknik, organizasyonel ve idari sistemleri, ilkeleri ve prosedürleri uygulamaktadır.

SurveyMonkey, hesabınız ile ilgili olarak, bu terimin Verilerin İşlenmesi Sözleşmemizde tanımlanan şekliyle, yetkisiz veya hukuka aykırı şekilde Kişisel Verilere erişildiğini, Kişisel Verilerin elde edildiğini, değiştirildiğini, kullanıldığını, açıklandığını ya da kullanıldığını öğrenmesi durumunda (“Güvenlik Olayı”) usulsüz bir gecikme olmadan size bildirimde bulunmak için makul adımları atacaktır. Böyle bir bildirim, SurveyMonkey tarafından kusur veya yükümlülüğün bir kabulü şeklinde değerlendirilmeyecek ya da yorumlanmayacaktır. Bir Güvenlik Olayı, başarısız (internet sitesine) oturum açma girişimleri, ping’ler (veri paketinin iletilmesi sırasında geçen süre), port taramaları, DoS’lar (hizmeti engelleme saldırıları), veya firewall’lar (güvenlik duvarları) veya ağ (network) kapsamındaki sistemlere yönelik diğer network (ağ) saldırıları dâhil olmak üzere, Kişisel Verilerin güvenliğini riske atan başarısız girişimleri ya da faaliyetleri içermez. SurveyMonkey, ayrıca; bir Güvenlik Olayı, zorunlu bildirimler ile ilgili soruşturmalara ilişkin olarak ve ilgili bilgilerin, SurveyMonkey tarafından sağlanan güncellemeler yoluyla hesabınızda veya online (çevrimiçi) şekilde zaten size sağlanmadığı durumlarda, herhangi bir Güvenlik Olayı ile ilgili olarak sizin makul bir şekilde talep ettiğiniz ve bize açık olan bilgileri sağlama hususunda, sizinle makul şekilde işbirliği yapacaktır.

Hizmetlerimizi kullandığınızda, kendinize ait olanları muhafaza etmekte ve bizim onu yalnızca, gizlilik bildirimlerimizde belirtilen şekilde Hizmetlerimizin sağlanmaya devam edilmesi ve geliştirilmesi için gerekli olan şekilde kullanmamıza izin vermektesiniz.

Hizmetleri kullandığınız süre boyunca, SurveyMonkey’e içerik gönderebilirsiniz (kişisel verileriniz ve başkalarına ait kişisel veriler dâhil) ya da üçüncü taraflar, Hizmetler aracılığıyla size içerik gönderebilir (yukarıdakilerin tümü “İçerikleriniz” olarak anılacaktır). İçeriğinizdeki tüm fikri mülkiyet hakları size aittir. SurveyMonkey, İçeriğinizin hiçbir bölümü üzerinde mülkiyet iddia etmez. Bu Koşullarda tanımlanan sınırlı lisans dışında, bu Koşullar, bize, İçeriğiniz üzerinde lisanslar veya haklar tanımamaktadır.

SurveyMonkey’e, yalnızca Hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere ve SurveyMonkey gizlilik bildirimlerinde izin verilen şekilde, İçeriğinizi kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, değiştirmek, uyarlama, türev eserler oluşturmak, kamuoyunun bilgisine sunmak, ve başka şekilde İçeriğinizden yararlanmak için, dünya genelinde geçerli, telif ücreti olmayan bir lisans vermektesiniz. Yürürlükteki hukuken izin verdiği hallerde, anılan sınırlı amaçlara ilişkin bu lisans; İçerikten elde edilen toplu ve anonim (kimliği gizli) verilere ve (söz konusu verilerin muhafaza edilmesine ilişkin politikalarımıza tabi olmak kaydıyla) SurveyMonkey’in işle ilgili faaliyetlerinin olağan akışı içinde oluşturulan İçeriğinizin fazladan yedekleme kopyalarına ilişkin olarak, Hizmetleri kullanmaya son vermenizden sonra da devam eder. Bu lisans, Hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi için gerektiği ölçüde çalıştığımız tüm güvenilir üçüncü tarafları da kapsar.

Şunları beyan ve temin edersiniz: (a) üçüncü taraflara ait fikri mülkiyetler dâhil olmak üzere İçeriklerinizle ilgili haklar sizin mülkiyetinizde ve kontrolünüzdedir ve (b) Kabul Edilebilir Kullanım İlkemizi ihlal eden İçerikleri ya da materyalleri Hizmetler aracılığıyla gönderemez, yükleyemez veya başka bir şekilde kullanıma sunamazsınız.

İçeriğinizden siz sorumlusunuz. İçeriğiniz ile ne yaptığınızdan biz sorumlu değiliz, ve hukuka aykırı olduğunu ya da Koşullarımızı ihlal ettiğini düşürsek, İçeriğinizi göstermeyi reddedebiliriz.

Hizmetler kapsamında, SurveyMonkey’e değil, başkalarına ait içeriklerin gösterimi yapılabilir. İlgili içeriği sağlayan kuruluş, ondan sorumlu olacaktır. SurveyMonkey; üçüncü kişiye ait ilgili içeriği gözden geçirmiş olduğunu ve/veya söz konusu içerikte yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan ve garanti etmemektedir. İçeriğinizden siz sorumlusunuz, ve Hizmetler ile ilgili olarak o İçeriği kullanmak için gerekli olan tüm haklara ve izinlere sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. SurveyMonkey; onu kamuoyu ile paylaşmak dâhil, İçeriğinize ilişkin sizin gerçekleştirdiğiniz eylemler nedeniyle sorumlu değildir. Yürürlükteki hukuka tabi olmak kaydıyla, SurveyMonkey’in; İçeriğinize, diğer üçüncü kişi içeriği veya malzemelerine, veya söz konusu İçeriği ya da diğer üçüncü kişi içeriği veya malzemelerini kullanmanızdan, veya onlara dayanarak hareket etmenizden, doğan herhangi bir kayba veya zarara ilişkin yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Yasal yükümlülüklere ve SurveyMonkey’in Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi'ne uyulmasını sağlamak için, SurveyMonkey’in, hukuka aykırı olup olmadığını veya bu Koşulları ihlal edip etmediğini belirlemek (hukuka uygun olmayan içeriğin olması durumunda bize bildirmek gibi) amacıyla, Hizmetler kapsamında gönderdiğiniz İçeriği gözden geçirebileceğini ikrar ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, yürürlükteki yasalara uygun olarak, yasaları ya da bu Koşulları ihlal ettiğine inandığımız İçeriğinizi değiştirebiliriz, silebiliriz, gösterimini yapmayı reddedebiliriz veya bu içeriğe erişimi engelleyebiliriz. İçeriğinizin üçüncü taraf markalarını, logolarını veya diğer kaynak tanımlayıcı unsurları içermesi durumunda, Hizmetler ile ilgili olarak böyle bir İçeriği kullanmadan önce bir bağlı olmama beyanı sunmanızı isteyebiliriz. Ancak, SurveyMonkey’in, Hizmetler kapsamında gönderilen herhangi bir içeriği izleme veya gözden geçirme hususunda başka şekilde hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

SurveyMonkey, iddia edilen telif hakları ihlallerine ABD Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasasına (DMCA) veya buna eşdeğer geçerli kanun ve düzenlemelere uygun olarak yanıt verir. Eserinizin bir telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kullanıldığına inanıyorsanız telif hakkı ihlali iddialarını temsilcimize bildirebilirsiniz.

Bir SurveyMonkey kullanıcısının fikri mülkiyet haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız bu durumu çevrimiçi formumuzu kullanarak raporlayabilirsiniz. Telif hakkı ihlali iddiaları bu Koşullarda ana hatlarıyla açıklanan süreci veya yerel yasalar uyarınca geçerli bir eşdeğer süreci izlemelidir.

Bize ait olanlar, bize sunabileceğiniz herhangi bir geri bildirim dâhil olmak üzere; bizimdir.

Ne bu Koşullar ne de Hizmetleri kullanımınız size Hizmetlerin ya da Hizmetler aracılığıyla eriştiğiniz içeriklerin (sizin İçerikleriniz dışında) mülkiyetini verir. Marka ve Ticari Marka Kullanım Politikamızda izin verilen kapsam dışında, bu Koşullar size SurveyMonkey’in ticari markalarını ya da diğer marka unsurlarını kullanma hakkı vermez.

Bize Hizmetlerimizle ilgili gönderdiğiniz herhangi bir geri bildirimi veya öneriyi, size karşı bir tazminat veya yükümlülük olmaksızın herhangi bir amaçla kullanabilir ve paylaşabiliriz.

SurveyMonkey, üçüncü taraflar tarafından yürütülen internet sitelerinin bağlantılarını Hizmetlerinde yayınlayabilir. SurveyMonkey, bu tür bir üçüncü taraf web sitesini incelediğini beyan etmemekle birlikte bu sitelerden ve bu sitelerde görüntülenen içeriklerden sorumlu değildir. Hizmetlerle birlikte görüntülenen ticari markalar, ilgili marka sahiplerinin mülkiyetindedir.

Hizmet ve SurveyMonkey'in web sitesi yoluyla da dâhil olmak üzere, SurveyMonkey; üçüncü taraf yazılımlarını, uygulamalarını, ürünlerini, hizmetlerini veya web sitesi bağlantılarını (topluca "Üçüncü Taraf Hizmetleri") değerlendirmeniz veya kullanmanız için size erişim sağlayabilir veya bunları size sunabilir. Bu tür Üçüncü Taraf Hizmetlerini satın almanız, kullanmanız veya bunlara erişmeniz yalnızca siz ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmet sağlayıcısı ("Üçüncü Taraf Sağlayıcı") arasındadır. Bu Kullanım Koşullarına ek olarak, Üçüncü Taraf Sağlayıcılardan satın aldığınız veya Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sağlanan hizmetler için geçerli olan tüm ek koşul ve şartlara tabi olmayı kabul edersiniz. Hizmetle birlikte kullanmak üzere bir Üçüncü Taraf Hizmeti yükler veya etkinleştirirseniz, ilgili Üçüncü Taraf Sağlayıcının İçeriğinize erişmesine izin vermemiz ve Üçüncü Taraf Hizmetinin Hizmetle birlikte çalışması için gereken işlemleri yapmamız konusunda bize izin vermiş olursunuz. İçeriğinizle ilgili her türlü paylaşım veya sizinle Üçüncü Taraf Sağlayıcı arasındaki diğer etkileşimler yalnızca siz ve söz konusu Üçüncü Taraf Sağlayıcı arasındadır. Üçüncü Taraf Hizmetlerine ilişkin olarak size herhangi bir garanti vermemekteyiz veya beyanda bulunmamaktayız. Hizmet veya SurveyMonkey'in web sitesi aracılığıyla sunulan Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tarafınızca kullanımına ilişkin risk ve takdir tamamen size ait olmakla birlikte, İçeriğinizin güvenliği de sizin sorumluluğunuzdadır. Söz konusu Üçüncü Şahıs Hizmetlerini kullanmadan önce bu Üçüncü Şahıs Hizmetleri için geçerli olan koşul ve şartları ve/veya gizlilik ilkelerini okumak ve söz konusu Üçüncü Şahıs Hizmetlerinin size ait gereklilikleri ya da tabi olabileceğiniz yasal veya diğer gereklilikleri karşıladığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. SurveyMonkey'in Üçüncü Taraf Hizmetleri üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bu tür Üçüncü Taraf Hizmetlerinden veya Üçüncü Tarafla gerçekleştirebileceğiniz herhangi bir işlemden ya da Üçüncü Taraf Hizmetlerinin yaptıklarından size veya bir başkasına karşı sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul edersiniz. SurveyMonkey, Üçüncü Taraf Hizmetlerinin kullanılabilirliğini garanti etmez ve SurveyMonkey'in dilediği zaman, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve size bildirimde bulunmaksızın herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetine erişimi devre dışı bırakabileceğini kabul edersiniz. SurveyMonkey, Üçüncü Taraf Hizmetlere erişimin kesilmesinden veya askıya alınmasından ya da Üçüncü Taraf Hizmetlerin hizmet dışı bırakılmasından hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü değildir. 

Hizmet, son kullanıcılarınızdan ödeme almanızı sağlayabilecek özellikler gibi Üçüncü Taraf Hizmetleriyle birlikte çalışabilen özellikler içerir.  Bu tür faaliyetlerin herhangi bir tarafında yer almadığımız gibi bunlardan sorumlu da değiliz. Bu tür faaliyetlerden ve yasal olarak gerekli tüm bildirimleri, koşulları veya ilkeleri paylaşmak dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm yasa veya düzenlemelere uymaktan yalnızca siz sorumlu ve yükümlü olursunuz. 

Hesabınızı güvende tutmak için çok çalışıyoruz. Hizmetlerimizi kullanmak için, güvenli bir şifre ile bir müşteri hesabı oluşturmanız gerekir. Şifreleri paylaşmayın.

Hizmetleri kullanmanızla bağlantılı olarak SurveyMonkey tarafından size bir hesap verilmişse, o hesaba erişmek için kullandığınız parolanızı ve diğer tüm erişim bilgilerini korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Tarafınızca izin verilmiş olsun veya olmasın, hesabınızda gerçekleşen her türlü etkinlik (talimatlarınıza göre gerçekleştirilmemiş ve SurveyMonkey’in doğrudan sorumlu olduğu etkinlikler hariç) SurveyMonkey’in değil, sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabınıza yetkisiz erişim olduğunu fark etmeniz durumunda, bunu derhal SurveyMonkey’e bildirmeniz gerekir. Hesaplar paylaşılamaz ve her hesap yalnızca bir kişi tarafından kullanılabilir.

SurveyMonkey zaman zaman hesabınızla kayıtlı e-posta adresine bildirimler gönderir. Hesabınızla ilişkili e-posta adresinizin ve geçerli olduğu durumlarda iletişim ve ödeme bilgilerinizin güncel ve doğru olduğundan emin olmalısınız. Hesap bilgilerinizin gerçeğe uygun olduğunu garanti etmektesiniz.

İçeriğinizin bakımı, korunması ve yedeklerinin alınması sizin sorumluluğunuzdadır. Yürürlükteki hukukun izin verdiği en geniş ölçüde, İçeriğinizin saklanmaması, kaybolması veya bozulmasından SurveyMonkey sorumlu olmayacaktır.

12 aydan daha uzun süre hesapta hiçbir hareket olmaması durumunda (oturum açma etkinliği veya ödeme gibi), SurveyMonkey hesabınızı kapatabilir ve hesabınızda bulunan İçeriği silebilir. Uygun olan hallerde, hesabınızın etkin kalmasını sağlamak üzere size oturum açma fırsatı sunmak için, hareketsiz kalması nedeniyle hesabınızı kapatmadan önce sizi e-posta yoluyla uyarmaya çalışacağız.

Belli şartları yerine getirdiğiniz sürece, Hizmetlerimizi kullanabilirsiniz. Örneğin, kendi ülkenizde reşit olmayan bir birey sayılıyorsanız, Hizmetlerimizi kullanamazsınız.

Bir kişi iseniz, hizmetleri yalnızca SurveyMonkey ile bir sözleşme yapma yetkiniz olması şartıyla kullanabilirsiniz. Sözleşme yapma yetkinizin olmaması durumunda hizmetleri kullanamazsınız. Bir birey değilseniz, yargı bölgenizde geçerli şekilde kurulmuş ve varlığınızı sürdürmekte olduğunuzu, bu Koşullara dahil olmak üzere tüm iktidar ve yetkiye sahip olduğunuzu ve ayrıca temsilcinizi bu Koşulların sizi bağlayacağı şekilde usulüne uygun olarak yetkilendirdiğinizi garanti etmektesiniz.

Reşit Olmayan Bireyler,” 16 yaşından (veya belirli ülkelerde ve bölgelerde belirtildiği üzere daha yüksek bir yaştan) küçük kimselerdir. Hizmetlerin hiçbiri, Reşit Olmayan Bireylerin kullanımına yönelik değildir. İkamet ettiğiniz yerde Reşit Olmayan Birey olmanız durumunda hizmetleri kullanamazsınız. Hizmetleri kullanarak Reşit Olmayan Bir Birey olmadığınızı beyan ve temin etmiş olursunuz.

Hizmetleri yalnızca yürürlükteki yasalar kapsamında onları kullanmanız yasak değilse kullanabilirsiniz. ABD dış ticaret kontrolleri veya ilgili başka bir yargı alanının dış ticaret kontrolleri tarafından Hizmetleri almanızın yasaklandığı bir ülkede bulunuyorsanız veya örnek olarak ABD Ticaret Bakanlığı'nın Yasaklı Kişiler Listesi, Yasaklı Tüzel Kişiler Listesi veya Doğrulanmamışlar Listesi veya ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesi veya ilgili diğer yargı alanlarındaki benzer listeler dâhil olmak üzere yasaklı veya kısıtlanmış taraflarla ilgili bir listede bulunuyorsanız, SurveyMonkey'nin sunduğu herhangi bir Hizmeti kullanmanıza ve/veya satın almanıza izin verilmez. Şunu taahhüt etmiş olursunuz: (a) Son kullanıcılarınızın Hizmetleri kullanarak herhangi bir ABD ihracat kısıtlamasını ya da ticari veya ekonomik yaptırımı ya da ilgili diğer yargı alanlarının benzer yasalarını ihlal etmesini ve (b) yukarıdaki listelerden herhangi birinde yer alan kişi veya kuruluşların Hizmetlere (yanıtlayanlar dâhil) erişim sağlamasını engellemekle yükümlüsünüz. Hizmetleri Küba, Kuzey Kore, İran, Sudan, Suriye, Rusya, Belarus, Ukrayna'nın yasaklı bölgelerinde (mevcut durumda Kırım, Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporizhzhya dâhil) kullanamazsınız.

Bu Sözleşme kapsamında SurveyMonkey'in hizmetlerini, çözümlerini, olanaklarını, araçlarını, yazılımlarını veya yardımlarını hiçbir zaman şu şekillerde kullanmayacağınızı (veya kullanılmasına izin vermeyeceğinizi) veya bunlardan belirtilen şekillerde yarar sağlamayacağınızı garanti ve taahhüt edersiniz: (i) sizin veya SurveyMonkey için geçerli olan yasa veya düzenlemeleri ihlal edecek şekilde veya (ii) SurveyMonkey'in Veri İşleme Sözleşmesindeki Veri Koruma Mevzuatı tanımında belirtilenler veya işbu koşullarda başka şekilde belirtilenler dışında ya da size hizmet, çözüm, olanak, araç, yazılım veya yardım sağlaması nedeniyle SurveyMonkey için geçerli olabilecek herhangi bir yasa ve/veya düzenlemeye uymasını gerektirecek şekilde. 

Uygun Kullanım İlkesi'ne uymayı kabul edersiniz.

Kart Hamili Verilerinizi güvende tutmakla sorumluyuz. Hizmetleri, kredi kartı ödemelerini kabul etmek için kullanmanız durumunda, Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standartlarına uymak zorundasınız.

Hizmetleri Kartlı Ödeme işlemlerini kabul etmek için kullanıyorsanız, şirketiniz için geçerli olduğu ölçüde Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenliği Standartları’na (PCI-DSS) uymalısınız (“PCI Standartları”). SurveyMonkey, PCI standartları ile uyumluluğunuzu kolaylaştıran araçlar sunar. Ancak şirketinizin uyumlu olduğundan emin olmanız gerekir. PCI standartlarına uyum göstermek adına atmanız gereken belirli adımlar, Hizmetleri uygulamanıza bağlı olacaktır.

SurveyMonkey, tarafımızdan veya adımıza toplanan, iletilen, saklanan veya işlenen Kart Sahibi Verilerinin güvenliğinden sorumludur. “Kart Sahibi Verileri” tamamen deşifre edilmiş bir kart numarasını içeren, kart sahibi adı, son kullanma tarihi ve/veya hizmet kodlarından herhangi birinin bulunduğu kart sahibinin birincil hesap numarası olarak tanımlanır. SurveyMonkey, Kart Sahibi Verilerini korumak ve bu verilerin yalnızca öngörülen yollarla kullanılabilmesini ve uygun yerlerde saklanmasını sağlamak üzere sıkı güvenlik özellikleri geliştirmiştir. KART VERİLERİNİ TOPLAYAMAYACAĞINIZI VEYA BU VERİLERİ YALNIZCA KART BİLGİLERİNİN GİRİLMESİNİ AMAÇLAYAN ALANLAR (başka bir deyişle SurveyMonkey’in söz konusu verilerin söz konusu alanlara girilmesini açıkça mümkün kıldığı alanlar) HARİÇ OLMAK ÜZERE HİZMETLERDEKİ HER TÜRLÜ FORM VEYA VERİ GİRİŞİ ALANINA GİREMEYECEĞİNİZİ BEYAN VE KABUL ETMEKTESİNİZ. Uygun alanlar, “Kart numarası” gibi etiketlerle veya öncesinde gösterilen kredi kartı simgesi ile açıkça belirtilmiştir. Aynı şekilde, ödeme formları haricinde PCI Standartları tarafından tanımlanan hiçbir “Hassas Kimlik Doğrulama Verisini” (CVC veya CVV2 dâhil) toplamamalı veya Hizmetlerdeki alanlara girmemelisiniz. Bu koşulları ihlal edecek şekilde Hizmetlere girilen Kart Sahibi Verilerinin tüm sorumluluğu size aittir.

Nezdimizde bulunan hesabınızı nasıl kapatabileceğiniz ve hesabınızı nasıl askıya alabileceğimiz veya kullanımını engelleyebileceğimiz ve/veya Hizmetleri sona erdirebileceğimiz burada açıklanmaktadır.

Hesap yönetimi sayfanız kanalıyla Aboneliğinizi derhal iptal edebilirsiniz. Çok sınırlı durumlar dışında, iade imkânı tanımıyoruz.

Hesap yönetimi sayfanız üzerinden dilediğiniz zaman Aboneliğinizi iptal edebilirsiniz ve/veya hesabınızı kapatabilirsiniz. Hesabınızı kapatmanız halinde Aboneliğiniz otomatik olarak iptal olacak, Hizmetleriniz sona erdirilecek, artık Hizmetleri kullanmak için hesabınıza erişemeyeceksiniz ve verilerin saklanması politikamıza ve bu Kullanım Koşullarına uygun olarak İçeriğiniz silinecektir. Yürürlükteki yasalara ve politikalara tabi olmak kaydıyla, hesabınızı kapatmadan önce İçeriğinizin bir kopyasını ilgili Hizmetten veya Hizmetlerden temin edebilirsiniz. Alternatif olarak, Aboneliğinizi iptal etmeden ve hesabınızı kapatmadan önce, proaktif şekilde İçeriğinizi kendiniz silebilirsiniz. Hesabınızı kapatmadan Aboneliğinizi iptal etmek istiyorsanız daha fazla bilgi için Bölüm 1.2'ye (SurveyMonkey) ve Bölüm 6.2'ye (Wufoo) bakınız.

Hesabınızı kapattığınızda, hesabın kapandığına ve Aboneliğin iptal edildiğine dair size teyit göndereceğiz, ve yeni bir hesap açmadığınız ve yeni bir Abonelik satın almadığınız sürece, söz konusu Abonelik nedeniyle size herhangi bir ücret yansıtılmayacaktır. Bir faturalama döneminin ortasında bir Aboneliği iptal etmeni halinde, tarafınıza herhangi bir iade yapılmayacaktır; ancak, iptalinizin aşağıdaki nedenlerden birine dayalı olması hali istisnadır: (a) bu Koşulları ciddi oranda ihlal etmemiz, ve böyle bir ihlali gidermemiz için bize bildirimde bulunmanızdan sonra 30 gün içinde söz konusu ihlali gidermememiz; (b) yasa gereği bir iadenin şart koşulması; veya (c) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, uygun bir iade tutarı belirlememiz. Açıklık getirmek için; feshin, esaslı, giderilmemiş ihlale dayalı olması veya yasa gereği bir iade yapılmasının gerekli olması dışında; Hizmetlerimizi kullanmamız, karşılıklar almanız ve/veya karşılıklarınızı indirmeniz durumunda, herhangi bir iade yapmayacağız.

Bu Bölüm 11.1'deki hiçbir ifade, ikamet ettiğiniz ülkede tüketici sayılmanız halinde sahip olabileceğiniz hakları ortadan kaldırmayacak veya sınırlamayacaktır. Örneğin; Avrupa Birliği’nde tüketici niteliği taşımanız durumunda, Avrupa Birliği Abonelik İptal Politikası’nda açıklanan şekilde, belli iade ve vazgeçme haklarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca, AB Hukuki Garantisi’ne ilişkin olarak, iade hakkına veya fesih hakkına da sahip olabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Avrupa için Ülkeye Özel Koşullarımıza bakınız.

(a) Kolaylık sağlamak adına. SurveyMonkey, en az 30 gün öncesinden tarafınıza yazılı bildirimde bulunmak suretiyle önceki herhangi bir dönem için herhangi bir para iadesi yapmaksızın, fatura dönemi sonunda geçerli olmak üzere Aboneliğinizi iptal edebilir ve Hizmetleri sona erdirebilir. Ek olarak, SurveyMonkey, en az 90 gün öncesinden tarafınıza yazılı bildirimde bulunmak suretiyle fatura dönemi boyunca herhangi bir zamanda Aboneliğinizi iptal edebilir ve Hizmetleri sona erdirebilir, ve söz konusu fatura döneminde ilgili Hizmeti veya Hizmetleri kullanmamış olduğunuz süreyle orantılı olarak size geri ödeme yapacaktır.

(b) Haklı neden olduğu için. SurveyMonkey aşağıdaki nedenlerden birine dayalı olarak, Aboneliğinizi sınırlayabilir, kullanımını engelleyebilir, askıya alabilir ve/veya iptal edebilir ve Hizmetleri sona erdirebilir ve/veya hesabınızı kapatabilir: (a) bu Koşulları maddi olarak ihlal etmiş olmanız ve SurveyMonkey’in size yazılı bildirimde bulunmasından sonraki 30 gün içinde söz konusu ihlali düzeltmemeniz durumunda; (b) iş faaliyetlerinizi durdurmanız veya adli tasfiye işlemlerine maruz kalmanız ve bu işlemlerin 90 gün içerisinde reddedilmemiş olması durumunda; (c) vade tarihinden itibaren 30 gün içinde ücretleri ödememeniz durumunda; (d) Hizmetleri bize yasal yükümlülük getirecek ya da başkalarının Hizmetleri kullanmasına müdahale edecek şekilde kullanmanız durumunda; (e) SurveyMonkey'in şüpheli bir hatalı davranışınızı soruşturuyor olması durumunda veya (f) geçerli yasaya uymak için bunu yapmak zorunda olmamız durumunda. Aboneliğinizi sınırlamamız, kullanımını engellememiz, askıya almamız ve/veya iptal etmemiz ve/veya Hizmetleri sona erdirmemiz durumunda, sebebe bağlı olarak, mümkün olması halinde, size önceden bildirimde bulunmaya ve İçeriğinizin bir kopyasını ilgili Hizmet’ten almanız için fırsat tanımaya çalışacağız. Buna karşılık, SurveyMonkey'in bildirimde bulunmadan acil önlem almasını gerektiren bir karar alabileceği, zaman açısından hassas durumlar olabilir. SurveyMonkey, bu Bölüm altındaki herhangi bir sınırlama veya askıya alma kapsamını ve süresini daraltmak üzere, böylesi bir eyleme neden olan sorunu çözümlemek için gerekli olan, ticari açıdan makul çabayı gösterecektir. Gizlilik Bildirimimizde belirtilen ve geçerli yasa kapsamında gerekli olabilecek haller dışında, SurveyMonkey’in, hesabınızın kapatılması halinde İçeriğinizi muhafaza etme hususunda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu Koşulları güncelleyebiliriz. Güncellemelerin önemli nitelikte olması durumunda, değişiklikler yapılacağını size bildireceğiz. Size önceden bilgi vermemizden sonra Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz halinde, güncellenen Koşulları kabul etmiş olacaksınız.

SurveyMonkey; geçerli yasalardaki değişiklikleri veya Hizmetlerde yapılan güncellemeleri yansıtmak ve yeni Hizmetler veya işlevler oluşturmak için, güvenlik amacıyla ya da suistimal veya zararı önlemek gibi bir dizi nedene dayalı olarak herhangi bir zamanda bu Koşulları değiştirebilir. SurveyMonkey internet sitesinde daima en güncel versiyon yayınlanır. Bir değişikliğin önemli nitelikte olması durumunda SurveyMonkey, değişiklikleri gözden geçirme fırsatı tanımak sağlamak adına size e-posta yoluyla önceden bildirimde bulunacaktır. Değişiklik bildirimleri hesabınıza giriş yaptığınızda da gönderilebilir. Tarafımızca aksi belirtilmedikçe değişiklikler, en geç kamuoyuna duyuruldukları gün geçerli hale gelecektir. Yeni koşullarımızın geçerlilik kazandığında Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz halinde güncellenen koşulların sözleşmeniz için bağlayıcı olacağını kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz. Bir Hizmetin koşullarında yapılan değişiklikleri kabul etmemeniz halinde o Hizmeti kullanmaya son vermeniz gerekir ve yukarıdaki Bölüm 11.1 uyarınca, bizim nezdimizde bulunan hesabınızı kapatabilirsiniz.

Hizmetlerimizi her zaman yenilemeye ve daha iyi hale getirmeye çalıştığımızdan hizmetlerimizde değişiklikler olabilir. Bunun gerçekleşmesi durumunda, değişiklik yapılmadan önce sizi bilgilendirmek için tarafınıza yazılı bildirimde bulunacağız.

SurveyMonkey, Hizmetleri sürekli olarak değiştirir ve geliştirir. SurveyMonkey, önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman size sağladığı Hizmetlerde ekleme veya değişiklik yapabilir ya da Hizmetlerdeki işlevleri kaldırabilir. SurveyMonkey ayrıca kendi takdirine bağlı olmak üzere size sağlanan bir Hizmeti sınırlandırabilir, askıya alabilir veya durdurabilir. SurveyMonkey’in bir Hizmeti durdurması durumunda, söz konusu Hizmetteki İçeriğinizin bir kopyasını almanız için size fırsat tanımak adına tarafınıza önceden makul bir bildirimde bulunulacaktır. SurveyMonkey, kendi takdirine bağlı olmak koşuluyla dilediği zaman size sunduğu Hizmetlerdeki içerikleri kaldırabilir. Ancak sizi maddi olarak etkilemesi ve söz konusu şartlar altında uygulanabilir olması durumunda, öncesinden size bildirim yapmak için gerekli çaba gösterilecektir.
Avrupa Birliği’nde bir tüketici sayılmanız durumunda, Hizmetleri kullanmanız bu Bölüm 12.2'ye tabi tutulmayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Avrupa için Ülke Özelinde Koşullarımıza bakın.

Hesap abonelik paketinizin seviyesinin düşürülmesi (Abonelik türünüzün değiştirilmesi, veya bir Aboneliğin iptal edilmesi ve SurveyMonkey Temel (ücretsiz) abonelik paketimizin seviyesinin düşürülmesi), İçeriğin, hesabınızın özelliklerinin, fonksiyonlarının veya kapasitesinin kaybına neden olabilir.

SurveyMonkey TEMEL (ücretsiz) abonelik paketinizin yanıt sınırlarını aşan yanıtlar görüntülenemez ve tüm yanıtları görüntülemek ve erişimi sürdürmek üzere ücretli bir SurveyMonkey abonelik paketine geçmezseniz sınırı aşan her yanıt, alındığı tarihten itibaren 60 gün içinde silinir. Yanıtlarınızı görüntülemek ve saklamak için hesabınızı ücretli bir abonelik paketine yükseltmek istiyorsanız abonelik paketinizin yanıt sınırını aşan sayıda yanıt almış olan anketlerinizi görmek için Anketlerim bölümüne gitmenizi tavsiye ederiz.

Hizmetlerimiz, bu Koşullarda açıklanan şekilde gerçekleştirilecek ve yürütülecektir.

Hizmetleri kullanırken size harika bir deneyim sağlamak SurveyMonkey’in yararına olsa da bunlarla ilgili belirli konular hakkında vaatte bulunamayız. Çevrimiçi Hizmetlerimizi aralıksız sunmaya çalışıyoruz, ancak bu hizmetler muhtelif zamanlarda çeşitli nedenlerle kullanılamayabilir. BU KOŞULLARDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA VE YASALAR İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HİZMETLER VE REHBERLİKLER VEYA BUNLARDA YER ALAN TAVSİYELER “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTA OLUP, SurveyMonkey; TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEMEK DAHİL OLMAK ÜZERE, HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ YA DA DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ AÇIK VEYA ZIMNİ YA DA KANUNEN ZORUNLU HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SURVEYMONKEY (İŞTİRAKLERİ VE KENDİSİNİN VE İŞTİRAKLERİNİN MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, SAĞLAYICILARI VE LİSANS VERENLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE), HİZMETLERDEN VE BU KOŞULLARDAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK DOĞAN, (A) DOLAYLI, SONUÇ İTİBARIYLA OLUŞAN, ÖZEL, KAZAEN, CEZAİ YA DA CEZALANDIRICI ZARARLARDAN VEYA (B) KULLANIM, VERİ, İŞ, GELİR YA DA KÂR KAYBINDAN (HER BİR DURUMDA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN), SÖZLEŞMEYE, HAKSIZLIĞA, KESİN YÜKÜMLÜLÜĞE YA DA HERHANGİ BİR DİĞER HUKUKİ TEORİYE DAYALI OLMASI, SURVEYMONKEY'İN SÖZ KONUSU ZARARLARIN MÜMKÜN OLDUĞU KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMASI VE BİR ÇÖZÜMÜN ESAS AMACINI YERİNE GETİREMEMESİ DURUMUNDA BİLE SORUMLU DEĞİLDİR.

Bir uyuşmazlık halinde, Hizmetler için önceki 12 ay zarfında ödemiş olduğunuz veya ödemiş olmanız gereken tutar ya da 200 USD’den hangisi daha ise ondan fazla meblağı borçlu olmayacağız.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SURVEYMONKEY’İN, (İŞTİRAKLERİ VE KENDİSİNİN VE İŞTİRAKLERİNİN MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, SAĞLAYICILARI VE LİSANS VERENLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE) HİZMETLERDEN VE BU KOŞULLARDAN DOĞAN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ŞUNLARDAN DAHA AZ OLANINI AŞMAYACAKTIR: (A) YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURAN OLAYDAN ÖNCEKİ 12 AYLIK SÜREDE BU HİZMETLERİN KULLANIMI İÇİN TARAFINIZDAN SURVEYMONKEY'E ÖDENMİŞ OLAN TUTARLAR VE (B) 200,00 ABD DOLARI.

YASALARIN YUKARIDAKİ TÜRDEN İSTİSNALARA (BÖLÜM 13.2) VE/VEYA SINIRLAMALARA (BÖLÜM 13.3) İZİN VERMEDİĞİ ÜLKELERDE, SİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ YALNIZCA TÜM MAKUL BECERİ VE ÖZENİ KULLANMAKTAKİ BAŞARISIZLIĞIMIZIN MAKUL BİR ŞEKİLDE ÖNGÖRÜLEBİLİR SONUÇLARI OLAN VEYA DOĞRUDAN BU KOŞULLARIN ESASINA İLİŞKİN İHMALİMİZDEN DOĞAN KAYIP VE ZARARLARINIZLA SINIRLIDIR.

Hizmetlerimiz işle ilgili amaçlar için kullanılmakla birlikte, belli ülkelerin yasalarının, tüketicilere, sözleşme ile geçersiz kılınamayacak veya ilgili tüketiciler tarafından feragat edilemeyecek yasal haklar sağladığını kabul ederiz. Hizmetlerimizi, esas olarak işle ilgili olmayan amaçlar (SurveyMonkey Temel (ücretsiz) abonelik paketimizin kişisel kullanımı gibi) için kullanan bir tüketici iseniz, bu Koşullar’daki hiçbir şey söz konusu tüketici haklarını sınırlamaz.

Hizmetlerimizi kullanarak yaptığınız herhangi bir şey nedeniyle veya bu Koşulları ihlal etmeniz nedeniyle bize dava açılması halinde, o davaya karşı savunma yapmak için kendinizi bizim yerimize koymanızı ve Mahkeme tarafından hükmedilen zararları ödemenizi bekleriz.

Bir Şirket iseniz, Hizmetlerin siz veya son kullanıcılarınız tarafından kullanması ya da bu Koşulların siz veya son kullanıcılarınız tarafından ihlal edilmesi ile ilgili bir üçüncü tarafın taleplerinden doğan her türlü yükümlülük, zarar ve maliyete karşı (uzlaşma maliyetleri ve makul avukatlık ücretleri dahil), söz konusu yükümlülükler, zararlar ve maliyetlere son kullanıcılarınızın veya sizin neden olmuş olmanız koşuluyla, SurveyMonkey'i (iştirakleri ve kendisinin ve iştiraklerinin memurları, temsilcileri ve çalışanları dahil olmak üzere) tazmin edecek, savunacak ve bunlardan zarar görmemesini sağlayacaksınız.

ABD’de iseniz, SurveyMonkey Inc. ile sözleşme yapmaktasınız. Brezilya’da bulunuyor iseniz, SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. ile sözleşme yapmaktasınız. Başka bir yerde iseniz, SurveyMonkey Europe UC ile sözleşme yapmaktasınız.

Hizmetler; aksi belirtilmedikçe, Amerika Birleşik Devletleri'nde SurveyMonkey Inc., Brezilya'da SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. ve diğer yerlerde SurveyMonkey Europe UC tarafından sağlanır.

SurveyMonkey Inc. tarafından sunulan tüm Hizmetlerde, söz konusu Hizmete ilişkin tüm koşullar için şu hükümler geçerlidir:

 • Sözleşme Sahibi Kurum. Sözleşme Sahibi Kurum. “SurveyMonkey,” “biz,” “bize” ve “bizim” ifadeleri; One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, ABD adresinde mukim SurveyMonkey Inc. şirketine atıfta bulunur.
 • Geçerli Hukuk. Bu koşullar, yasa hükümlerinin uyuşmazlığı dikkate alınmadan Kaliforniya Eyaletinin yasalarına tabidir.
 • Yargı Bölgesi. Yürürlükteki hukukun yasakladığı haller dışında, taraflardan her biri, anılan koşulların konusuna ilişkin olarak, Kaliforniya, San Francisco İdari Bölgesi'nde bulunan eyalet mahkemeleri ile federal mahkemelerin münhasır yargı yetkisini kabul eder.

SurveyMonkey Europe UC tarafından sunulan tüm Hizmetlerde, söz konusu Hizmete ilişkin tüm koşullar için şu hükümler geçerlidir:

 • Sözleşme Sahibi Kurum. “SurveyMonkey”, “biz,” “bize” ve “bizim” ifadeleri; 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, İrlanda adresinde mukim SurveyMonkey UC şirketine atıfta bulunur.
 • Geçerli Hukuk. Bu koşullar, yasa hükümlerinin uyuşmazlığı dikkate alınmadan İrlanda yasalarına tabidir.
 • Yargı Bölgesi. Geçerli yasalar tarafından yasaklandığı durumlar haricinde, taraflar bu koşulları uygulamayı amaçlayan, bu koşullardan doğan veya bu koşullara ilişkin olarak gerçekleştirilen her türlü yasal işlem veya muameleye ilişkin olarak İrlanda’daki mahkemelerin münhasır yargı bölgesine tabidir.

SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. tarafından sunulan tüm Hizmetlerde, söz konusu Hizmete ilişkin tüm koşullar için şu hükümler geçerlidir:

 • Sözleşme Yapan Kurum. “SurveyMonkey”, “biz,” “bize” ve “bizim” ifadeleri; Rua Joaquim Floriano, No. 243, suite 113, Itaim Bibi, São Paulo-SP, 04534-010, Brezilya adresinde mukim SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. şirketine atıfta bulunur.
 • Geçerli Hukuk. Bu koşullar, yasa hükümlerinin uyuşmazlığı dikkate alınmadan Brezilya yasalarına tabidir.
 • Yargı Bölgesi. Geçerli yasalar tarafından yasaklandığı durumlar haricinde, taraflar bu koşulları uygulamayı amaçlayan, bu koşullardan doğan veya bu koşullara ilişkin olarak gerçekleştirilen her türlü yasal işlem veya muameleye ilişkin olarak Brezilya’nın São Paulo şehrindeki mahkemelerin münhasır yargı bölgesine tabidir.

Bu yükümlülükleri, bizim iznimiz olmadan başka birine devredemezsiniz. Ancak, biz, bu koşulları ve yükümlülüklerimizi, sizin izniniz olmadan devredebiliriz.

Bu Koşullar, SurveyMonkey’in takdiri tamamen kendisine ait olarak vermeyebileceği önceden alınmış yazılı izni olmaksızın devredilemez. SurveyMonkey size yazılı bir bildirimde bulunmaksızın bu Koşulları dilediği zaman devredebilir.

İnternet sitemizde, kazanımlara ilişkin aramalarda, ve pazarlama ve tanıtım malzemelerinde, adınızı, logonuzu, ve Hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza dair açıklamayı kullanabiliriz.

SurveyMonkey sizi web sitelerimizde ve diğer promosyon materyallerinde Hizmetlerimizi kullanan bir müşteri olarak tanımlayabilir (ad ve logo ile). Adınızın ve logonuzun kullanımından ortaya çıkan ticari itibar sizin lehinize olacaktır.

Bu Kullanım Koşulları, ilişkimizi düzenleyen tek koşullar bütünüdür. Sizin sağladığınız ilave koşullar (bir satın alma siparişinin altına eklediğiniz küçük yazılarda yer alanlar gibi) bağlayıcı olmayacaktır.

Bu Koşullar (İlave Koşullar dâhil), siz ve SurveyMonkey arasındaki sözleşmenin bütününü oluşturur, ve konusuna ilişkin, yazılı veya sözlü, önceki ya da eş zamanlı sözleşmelerin, hükümlerin ve koşulların yerini alır. Sizin düzenlediğiniz bir satın alma siparişi veya benzer belge üzerinde, ya da tedarik, faturalama, veya satıcı kabul portalınızda yer alan koşullar; Hizmetler’e uygulanmaz, bu Koşulları geçersiz kılmaz veya bu Koşullar’ın bir parçasını oluşturmaz, ve geçersizdir.

Sizinle SurveyMonkey arasındaki ilişki bağımsız yüklenicilerin ilişkisidir; birbirlerinin yasal ortakları, çalışanları veya bayileri değillerdir.

“İçerir”, “dahil”, “gibi” ve benzeri terimlerin kullanımının, kapsanabilecek diğerlerini sınırlamayacağı varsayılır.

Bu Koşullar İngilizce hazırlanmış ve yazılmıştır. Çevrilen bir versiyon ile İngilizce versiyon arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda, yürürlükteki yasaların yasakladığı durumlar haricinde İngilizce versiyon geçerlidir.

Tarafların birinin bu Koşullar gereği bir hükmü yerine getirememesi veya geciktirmesi, bunu daha sonra yapma hakkından feragat oluşturmaz.

Bu Koşullar'ın herhangi bir kısmının uygulanamaz olması halinde, Koşullar'ın kalan kısmı uygulanabilir olmaya devam edecektir.

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından icra edilemez olduğu saptanırsa, o hüküm diğerler hükümlerden ayrılır ve geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalır.

Bu Koşulların üçüncü taraf lehtarı yoktur.

Bazı koşullar, bu Kullanım Koşullarının sona ermesinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

Şu bölümler, bu KK'nın feshedilmesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir: Giriş, 1, 2, 3.2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18.

Bu ilave koşulların bazıları, hangi Hizmetleri kullandığınıza bağlı olarak uygulanabilir.

Aşağıda açıklanan tüzel kişilerden biriyseniz bu Koşulları kabul etmeniz durumunda aşağıdaki tadiller otomatik olarak sizin için geçerli olacaktır:

 • Bir Birleşik Devletler Federal Devlet Kurumu iseniz, bu Tadil sizin için geçerlidir.
 • Birleşik Devletlerde farklı bir resmi kurum iseniz, bu Tadil sizin için geçerlidir.

Wufoo Hizmetlerini kullanıyorsanız, aşağıdaki ek koşullar geçerlidir:

 • Kişi başına bir ücretsiz hesap. Bir defada yalnızca bir etkin, ücretsiz Wufoo hesabınız olabilir. Bir kişi için birden çok Wufoo hesapları, SurveyMonkey tarafından kapatılabilir.
 • Form Galerisi. Wufoo web sitesini kullanırken belirli şablonlar, grafikler ya da form belgeleri (toplu olarak “Form İçerikleri”) oluşturabilir ve bu tür belgeleri diğer kullanıcılar için Wufoo form galerisine (“Form Galerisi”) yükleyebilir ya da burada paylaşabilirsiniz. Söz konusu Form İçeriklerini Form Galerisinde kullanıma sunarak, SurveyMonkey’e Form İçeriklerinin kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, dağıtılması, sergilenmesi, türev eserlerinin oluşturulması ve SurveyMonkey’in Wufoo operasyonlarıyla bağlantılı olarak bu Form İçeriklerinden faydalanılması için dünya genelinde, gayri kabili rücu, daimî, telifsiz, devredilebilir ve alt lisans verilebilir, münhasır olmayan bir hak vermiş olursunuz.
 • Abonelikler. Çevrimiçi hesap yönetimi sayfanız üzerinden veya müşteri desteği ekibimizle iletişime geçerek Abonelik paketinizi iptal etmediğiniz sürece Aboneliğiniz her fatura döneminin sonunda otomatik olarak yenilenir. ABONELİĞİNİZİ BİR FATURA DÖNEMİNİN ORTASINDA İPTAL EDERSENİZ (I) HESABINIZ DERHAL ÜCRETSİZ BİR ABONELİK PAKETİNE DÜŞÜRÜLÜR VE (II) DÜŞÜRME TARİHİNDEN SONRA SÖZ KONUSU ABONELİĞİN SUNDUĞU ÜCRETLİ ÖZELLİKLERİN HİÇBİRİNE ARTIK ERİŞEMEZSİNİZ. ABONELİĞİNİZİ BÖLÜM 11.1(A)-(C)'DE AÇIKLANAN NEDENLERİN BİRİNDEN DOLAYI İPTAL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE, ABONELİĞİNİZİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ TARİHTEN SÖZ KONUSU FATURALANDIRMA DÖNEMİNİN SONUNA KADAR KALAN ABONELİK SÜRESİNİ KAYBEDERSİNİZ VE BU SÜRE İÇİN HERHANGİ BİR EŞİT ORANLI GERİ ÖDEME ALAMAZSINIZ. Hesap düşürme işleminizi tamamlamak için form sayınızı, rapor sayınızı, kural sayınızı ve dosya kullanımınızı ayarlamanız gerekebilir. Aktif bir Aboneliğinizin bulunmadığı durumlarda hesabınız ücretsiz bir Wufoo abonelik paketine dönüştürülür. Hesabınızı kapatmak ve bizimle olan sözleşmenizi sonlandırmak için lütfen yukarıdaki Bölüm 11.1'e bakın. 
 • Hesap Hareketsizliği. SurveyMonkey, 6 ay boyunca form gönderimi almayan ya da 6 ay boyunca erişilmeyen ücretsiz Wufoo hesaplarını kapatabilir.
 • API Kullanımı. Wufoo hesabı verilerinize Wufoo’nun uygulama programlama arayüzü (“API”) aracılığıyla erişebilirsiniz ve SurveyMonkey; API’yi, yalnızca, Wufoo web sitesinden (“Uygulama”) alınan belirli verileri ve içerikleri kullanarak yazılım uygulamanızı veya internet sitenizi geliştirmek, test etmek, işletmek ve desteklemek için gerekli olan şekilde kullanmak ve Uygulamanız dâhilinde API entegrasyonunuzu, Uygulamanızın son kullanıcılarına dağıtmak ya da onların erişimine izin vermek için size, münhasır nitelikte olmayan, devredilemez (alt lisans hakkı içermeyen) bir lisans vermektedir. API’nin Wufoo’ya erişen bir üçüncü taraf ürünü ya da hizmeti aracılığıyla kullanımı dâhil olmak üzere, API’nin herhangi bir şekilde kullanımı bu Koşullara ve aşağıdaki belirli maddelere tabidir:

(a) API’nin kötüye kullanımı ya da API aracılığıyla Wufoo’ya yapılan taleplerin çok sık olması, API’ye erişiminizin geçici ya da kalıcı olarak askıya alınmasına neden olabilir. SurveyMonkey, tamamen kendi takdiriyle kullanımınızın API’yi kötüye kullanma ya da aşırı kullanma kapsamına girip girmediğine karar verecektir. SurveyMonkey, askıya almadan önce hesap sahibini e-posta ile uyarmaya çalışacaktır. SurveyMonkey API’yi kesintisiz sunmak için çaba gösterir, ancak API için herhangi bir çalışma süresini garantilemez.

(b) API’yi yasa dışı ya da SurveyMonkey’e, hizmet sağlayıcılarına, son kullanıcılarınıza ya da başka bir kişiye zarar verecek herhangi bir şekilde kullanmamayı kabul edersiniz.

(c) SurveyMonkey, API’ye (ya da bir kısmına) erişiminizi herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın geçici ya da kalıcı olarak değiştirebilir, sınırlayabilir ya da sonlandırabilir.

(d) Talep etmemiz halinde, Uygulamanıza ve/veya API’yi kullanımınıza ilişkin diğer materyallere erişim dahil olmak üzere Uygulamanız hakkında bize bilgi sağlayarak, bu Wufoo Koşullarına uyumluluğu doğrulaması konusunda SurveyMonkey’e yardımcı olacağınızı kabul edersiniz.

(e) API şu anda ücretsiz sunulmaktadır, ancak SurveyMonkey gelecekte API kullanımı için ücret uygulama hakkını saklı tutar. SurveyMonkey’in API’nin kullanımı için ücret uygulaması durumunda API’yi kullanmaya devam etmek gibi bir zorunluluğunuz yoktur.

SurveyMonkey belirli ürünleri veya özellikleri ön sürüm, alfa, ön izleme, erken erişim veya beta sürümü ("Beta Hizmeti") olarak belirleyebilir veya sunabilir. Beta Hizmeti kullanıyorsanız aşağıdaki koşullar da geçerlidir:  

Beta Hizmeti, test ve değerlendirme olanağı sağlamak amacıyla olduğu gibi sunulur; nihai ürün veya hizmeti temsil etmez ve sistem arızasına veya başka arızalara, hatalara veya veri kaybına neden olabilecek hatalar içerebilir. SurveyMonkey, Beta Hizmetinin ticari sürümünü kullanıma sunmamaya karar verebilir. SurveyMonkey, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve istediği zaman Beta Hizmetini kaldırabilir veya sonlandırabilir ve Beta Hizmetinin ticari sürümünü kullanıma sunabilir. Böyle bir talepte bulunmamız halinde Beta Hizmetini kullanmaya derhal son vermeniz gerekir. Beta Hizmetini kullanmanız karşılığında SurveyMonkey'in geri bildirimler de dahil olmak üzere Beta Hizmetini kullanımınızla ilgili bilgi toplayabileceğini ve Hizmeti geliştirmek ve sorunlarını gidermek için İçeriklerinizi analiz edebileceğini (manuel inceleme dahil) kabul edersiniz. Bu kullanım veya geri bildirim verilerinin toplanmasını veya İçerikler'in analiz edilmesini istemiyorsanız Beta Hizmetini kullanmaya derhal son vermelisiniz.   

SurveyMonkey, bir Beta Hizmetinin genel kullanıma sunulacağı, kesintiye uğramayacağı veya hatasız olacağı ya da İçeriklerin güvenli olacağı, kaybolmayacağı veya zarar görmeyeceği hususunda herhangi bir beyanda bulunmaz veya herhangi bir garanti vermez. SurveyMonkey, yasalar tarafından yasaklandığı haller dışında Beta Hizmeti için ticarete elverişlilik, yeterli düzeyde kalite, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmemek veya müdahalesiz kullanımla ilgili verilen zımni garantiler de dahil olmak üzere, tüm garanti sorumlulukları ve herhangi bir ticari geleneğin veya ticari işlemin gidişatı sonucu doğan garanti sorumluluklarını açık bir şekilde reddeder. SurveyMonkey'in bir Beta Hizmetinden kaynaklanan veya bir Beta Hizmeti ile bağlantılı hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Bir Beta Hizmetinin tarafınızca kullanımına ilişkin risk ve takdir tamamen size aittir.

Gizlilik. Beta Hizmetleri, SurveyMonkey tarafından resmi olarak kullanıma sunulana kadar gizlilik esasına tabidir. Herhangi bir Beta Hizmeti kullanmanız halinde, önceden yazılı olarak izin vermediğimiz sürece Beta Hizmeti ile ilgili hiçbir bilgiyi başkasına ifşa etmemeyi kabul edersiniz. 

SurveyMonkey markalı ürünler için SurveyMonkey API'sine yönelik koşulları buradan inceleyebilirsiniz.

SurveyMonkey Contribute kullanımına yönelik koşulları buradan inceleyebilirsiniz.