Nitel ve nicel veriler arasındaki farkları ve SurveyMonkey'in anket oluşturmanıza ve sonuçları analiz etmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Nicel ve nitel araştırma, hem geniş kapsamlı hem de ayrıntılı sonuçlar elde etmek için anketlerinizde birlikte kullanabileceğiniz tamamlayıcı yöntemlerdir.

Basitçe anlatmak gerekirse; nicel veriler, araştırmanızın genel noktalarını kanıtlamak için gerekli sayıları elde etmenizi sağlar. Nitel veriler ise, bunların tüm etkilerini anlamak için size ayrıntılar sağlar.

Anketlerinizde bu yöntemlerden en iyi sonuçları almak için, aralarındaki farkları anlamanız önemlidir. Şimdi gelin bir bakalım.

Nicel araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölçülmesi amacıyla kullanılabilecek sayısal verileri toplamak için tasarlanmıştır.  Nicel veriler yapılandırılmış ve istatistikseldir, sonuçları da nesnel ve kesindir. Sistematik olarak analiz edilen veri toplama sürecine dayalı temellendirilmiş bir teori yöntemi kullanmaktadır. Nicel araştırma, araştırmanızdan genel sonuçlar çıkarmanız ve sonuçları tahmin etmeniz gereken durumlarda size destek sağlayan bir metodolojidir.

Anketler, uygun maliyetli ve esnek olmasının yanı sıra araştırmacıların çok geniş bir örnek boyutundan veri toplamasına imkan vermesi nedeniyle nicel araştırmalar için harika bir araçtır.

Nitel araştırma, görüş almak için sayısal olmayan verilerin toplanması amacıyla tasarlanmış bir metodolojidir. İstatistikseldir ve yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmıştır. "Neden" sorusuna yanıt veren bir araştırma tasarımına dayalı olarak toplanan verileri temel alır.

Nitel araştırma, bir konuyu ölçmekten ziyade tanımlamaya çalışan bilgileri toplar.  Bu tür araştırmalar, bir grafik veya çizelgede sunulan somut sayıların aksine fikirleri, görüşleri ve nitelikleri ölçer.  

Nitel araştırma yöntemleri genellikle görüşmeler veya odak grupları gibi doğrudan gözlemleri kapsar. Genellikle doğal ortamlarda yürütülen pazar araştırmalarından oluşur, yani araştırmacılar olayları manipüle etmeden olduğu gibi incelerler; deneyler ve kontrol grupları bulunmaz.

Nitel araştırmacılar; insanların motivasyonları, düşünceleri ve tutumları hakkında bilgi edinmek için konunun derinlerine inmeye çalışırlar. Nitel yaklaşımlar araştırma sorularınıza derin bir anlayış getirirken, sonuçların analiz edilmesini ise zorlaştırabilir.

Nicel veriler olaya geniş bir perspektiften bakmanıza yardımcı olabilir. Olayın ayrıntılarını görmenizi sağlar ve anket sonuçlarınıza insani bir ifade katar.

Bu iki yöntemin araştırma projelerinde nasıl kullanılacağını görelim.

 • Hipotez oluşturma: Nitel araştırma, bir konu hakkında ayrıntılı bilgi toplamanıza yardımcı olur. Bu ayrıntılı bilgileri, insanların aklına gelen sorunları veya fırsatları keşfederek araştırmanızı başlatmak için kullanabilirsiniz. Bu fikirler, nicel araştırmalarla kanıtlanması gereken hipotezler haline gelebilir.
 • Hipotezinizi doğrulama: Nicel araştırmalar, hipotezlerinizi doğrulamak için istatistiksel analiz uygulayabileceğiniz sayıları elde etmenizi sağlar. Değerlendirdiğiniz problem gerçek mi, yoksa sadece birinin algısından mı ibaret? Elde edilen gerçekler, objektif gözlemlere dayanarak karar vermenizi sağlayacaktır.
 • Genel yanıtları bulma: Nicel araştırmalar genellikle nitel araştırmalardan daha fazla yanıt sağlar çünkü çoktan seçmeli bir anket yapmak, bir dizi görüşme yapmaktan veya odak grubu oluşturmaktan daha kolaydır. Bu nedenle, şunlar gibi geniş kapsamlı soruları yanıtlamanıza kesinlikle yardımcı olabilir: İnsanlar sizi rakiplerinize tercih ediyor mu? Şirketinizin en önemli hizmeti hangisidir? Hangi reklam daha çekici?
 • İnsan öğesini dahil etme: Nitel araştırma, projenizin son aşamalarında da size yardımcı olabilir. Açık uçlu sorulardan elde ettiğiniz alıntılar, sonuçlarınızdaki nesnel sayılara ve eğilimlere insani bir ses katar. Çoğu zaman, kör noktalarınızı görebilmek için müşterilerinizin şirketinizi kendi kelimeleriyle tanımlamasını istersiniz. Nitel veriler de size bunu sağlar.
Mavi ve gri bir arka plan üzerinde gri bir çember ve içinde mavi noktalardan oluşan bir daire

Çevrimiçi panelimizle nicel bir araştırma çalışması başlatın ve ihtiyaçlarınıza uygun bir hedef kitle örneğine ulaşın.

Bu iki araştırma yöntemi birbiriyle çakışmaz. Hatta birlikte daha iyi çalışırlar. Büyük Veri dünyasında, kararlarınızı dayandırabileceğiniz güçlü temeli oluşturan çok sayıda istatistik ve rakam bulunur. Ancak bu temel, sayılara anlam katan gerçek insanlardan toplanan bilgiler olmadan tamamlanmış sayılmaz.

Peki bu iki araştırma biçimini nasıl bir araya getireceksiniz? Sonrasında daha derinlemesine araştırma yapmanıza yardımcı olacak yeni sorunları ve fırsatları keşfetmeye çalıştığınız zaman, başlangıç noktanız genelde nitel araştırmalar olur. Nicel veriler ise her problemi veya fırsatı teyit etmek ve anlamak için size ölçümler verecektir.

Bir örnekle devam edelim

Bir konferans düzenlediğinizi ve katılımcılardan geri bildirim almak istediğinizi varsayalım. Nicel araştırmalarla katılım oranı, genel memnuniyet, konuşmacıların kalitesi, verilen bilgilerin değeri vb. konuları zaten ölçebilirsiniz. Tüm bu sorular, kapalı uçlu ve ölçülebilir bir şekilde verilebilir.

Ancak neleri gözden kaçırmış olabileceğinizi görmek için, birkaç açık uçlu nitel araştırma sorusunu da dahil etmek akıllıca olur. Şunun gibi soruları kullanabilirsiniz:

 • Konferans ile ilgili en çok neyi beğendiniz?
 • Daha iyi bir konferans deneyimi için neler yapabiliriz?
 • Konferansla ilgili bilmemiz gerektiğini düşündüğünüz başka noktalar var mı?

Bu nitel sorularla ortak temalar keşfederseniz, bunları daha derinlemesine araştırmaya karar verebilir, bir sonraki etkinliğinizde değişiklik yapabilir ve bir sonraki konferansınızın sonunda yapacağınız ankete bu konularla ilgili nicel sorular ekleyebilirsiniz.

Diyelim ki, katılımcılardan birkaçı konferansla ilgili en sevmedikleri noktanın, zor ulaşılan bir konumda yer alması olduğunu söyledi. Bir dahaki anketinizde, insanlara konferansın konumundan ne kadar memnun kaldıklarını soran nicel bir soru sorabilir veya katılımcıların tercih ettikleri potansiyel bölgelerden birini seçmelerine izin verebilirsiniz.

Bir yöntemden diğerine ne zaman geçmeniz gerektiğini anlamanın ideal yollarından biri, açık uçlu sorularınıza bakmak ve bunları neden kullandığınızı sorgulamaktır.

Örneğin, “Dondurma fiyatlarımız hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sorduysanız, insanlar size kendi kelimelerini kullanarak geri bildirimde bulunur. Siz de muhtemelen bazı beklenmedik yanıtlar alırsınız.

Aradığınız şey bu değilse, kolayca ölçülebilir bir yanıt kullanmayı tercih edebilirsiniz. Örneğin:

Rakiplerimizle karşılaştırıldığında, dondurma fiyatlarımız hakkında ne düşünüyorsunuz:

 • Daha pahalı
 • Hemen hemen aynı
 • Daha ucuz

Bu tür bir soru, anketi yanıtlayan kişilere netlik kazandıracak ve sonuç olarak analiz edilmesi kolay tutarlı veriler sağlayacaktır.

İlgilendiğiniz konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almanızı sağlayacak nitel araştırmalar yapmak için kullanabileceğiniz birçok yöntem bulunuyor.

 • Görüşmeler. İlgili konuyu derinlemesine inceleyen bire bir sohbetler.
 • Vaka çalışmaları. Ayrıntılı görüşmelerden toplanan müşteri hikayeleri.
 • Uzman görüşleri. Bilgi sahibi kaynaklardan kaliteli bilgiler.
 • Odak grupları. Az sayıda insandan oluşan grupların bir ürün veya konu hakkındaki görüşlerini kapsayan yüz yüze veya çevrimiçi sohbetler.
 • Açık uçlu anket soruları. Yanıtlayanın ilgili konu hakkındaki düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi için ankete dahil edilen bir metin kutusu.
 • Gözlemsel araştırma. İnsanların bir ürünle nasıl etkileşimde bulunduklarını anlamak üzere, onları alışılmış rutinleri sırasında gözlemlemek.

Ancak bu açık uçlu araştırma yöntemi, büyük sorular karşısında her zaman en doğru sonuçları elde etmenize yardımcı olmaz. Ayrıca sonuçları analiz etmek zordur, çünkü insanlar yanıtlarını yazacak geniş bir alan bulduklarında bakış açılarını tanımlamak için farklı kelimeler ve ifadeler kullanabilir, hatta bambaşka konulardan söz edebilirler.

Bazı durumlarda, sorularınızın "tümüyle nicel" olması daha etkili bile olabilir.

Yanıtlayanların kafasını karıştırmamak için, “İnternet hizmetimiz hakkında ne düşünüyorsunuz?” gibi sorulardan kaçınmak isteyebilirsiniz. Bunun yerine, aşağıdaki örnekte olduğu gibi kapalı uçlu, nicel bir soru sorabilirsiniz.

İnternet hizmeti güvenilirdir:

 • Her zaman
 • Çoğu zaman
 • Zaman zaman
 • Arada bir
 • Hiçbir zaman

Yanıtlayanlar, kendilerine sorulan soru üzerinde düşünme ve görüşlerini doğru bir şekilde ifade eden uzun yanıtlar yazma konusunda her zaman sabırlı olmayabilir. Önceden yüklenmiş çeşitli seçeneklerden birini seçmek çok daha kısa sürer. Nicel soruları kullanmak, anketinize daha fazla soru dahil etmenize ve daha fazla yanıt almanıza yardımcı olur.

Kapalı uçlu sorular içeren anketlerdeki kelime cevaplarına bile daha sonra göstergelere ve grafiklere dönüştürebileceğiniz sayısal değerler atanabilir. Bu da verilerin genel kalitesinin daha iyi olacağı anlamına gelir. En doğru verinin sizi mümkün olan en iyi kararlara taşıyacağını unutmayın.

Müşteri memnuniyeti anketi şablonumuz, nitel ve nicel soruların birlikte nasıl çalışabildiğini gösteren örnekler sunarak işletmenizin ne durumda olduğunu tam olarak görebilmenizi sağlar.

Ne zamandır şirketimizin müşterisisiniz?

 • Bu ilk alışverişim
 • 6 aydan kısa süredir
 • 6 ay ila bir yıl arası
 • 1-2 yıldır
 • En az 3 yıl
 • Henüz alışveriş yapmadım

Ürünlerimizden birini tekrar satın alma olasılığınız nedir?

 • Son derece olası
 • Çok olası
 • Biraz olası
 • Çok olası değil
 • Hiç olası değil
 • Başka bir yorumunuz, sorunuz veya endişeniz var mı?

Çalışan bağlılığı anketimizden başka bir örneği aşağıda bulabilirsiniz.

Bir hata yaptığınızda yöneticiniz size ne sıklıkta yapıcı tepki verir?

 • Her zaman
 • Çoğu zaman
 • Zaman zaman
 • Arada bir
 • Hiçbir zaman
 • Yöneticiniz performansını geliştirmek için ne yapmalı?

Nitel ve nicel verilerin tanımını ve bu iki araştırma yöntemi arasındaki farkları öğrendiğinize göre, artık bunları nasıl birlikte kullanabileceğinizi daha iyi anlamış oldunuz. Uzmanlar tarafından yazılan anket şablonlarımızdan birini kullanarak, bir sonraki projenizde bu verilerle çalışmaya başlayabilirsiniz.

SurveyMonkey, en iyi sonuçları elde etmeniz için nitel veya nicel veri toplama seçeneklerinden birini belirlemenize yardımcı olabilir.