Ürünler

SurveyMonkey her tür senaryo ve ihtiyaç için tasarlandı. Nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için ürünümüzü keşfedin.

Anket alanındaki dünya liderinden veriye dayalı görüşler elde edin.

100'den fazla uygulama ve eklentiyle entegre edin.

Bilgi toplamak ve ödeme almak için özel çevrimiçi formlar oluşturun.

Yerleşik yapay zeka ile daha iyi anketler yapın.

Tüm pazar araştırması ihtiyaçlarınız için özel çözümler.

Şablonlar

İşletmeniz için müşteri memnuniyetini ve sadakatini ölçün.

Müşterileri mutlu edip marka savunucusu yapmanın yollarını keşfedin.

Daha iyi kullanıcı deneyimi için uygulanabilir görüşler alın.

Müşteri adaylarının ve davetlilerin iletişim bilgilerini toplayın.

Sıradaki etkinlik için kolayca LCV'ler toplayın ve bunları takip edin.

Sıradaki etkinliğin daha iyi olması için katılımcıların isteklerini öğrenin.

Bağlılığı artırmanızı sağlayacak görüşleri açığa çıkarın.

Daha iyi toplantılar yapmak için katılımcılardan geri bildirim alın.

Performansı artırmak için iş arkadaşı görüşlerini kullanın.

Daha iyi kurslar ve eğitim yöntemleri oluşturun.

Öğrencilerin ders materyallerini nasıl değerlendirdiğini öğrenin.

Müşterilerin yeni ürün fikirleriniz hakkında ne düşündüğünü öğrenin.

Kaynaklar

Anketleri ve verileri kullanmak için en iyi uygulamalar

Anketler, iş ipuçları ve daha fazlasıyla ilgili blogumuz

SurveyMonkey'i kullanmak için eğitimler ve kılavuzlar

Büyük markalar SurveyMonkey ile nasıl büyüyor?

Satış Ekibine UlaşınOturum aç
Satış Ekibine UlaşınOturum aç

Üç ana anket araştırması türü ve SurveyMonkey'in bir sonraki araştırma projenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında bilgi edinin.

SurveyMonkey logosu

Anket araştırması yaparak hedef kitlenizden önemli görüşler toplayabilirsiniz. Bu kılavuz, araştırma hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak doğru yaklaşımı ve uygulamayı belirlemenize yardımcı olmak için üç ana anket türünde (keşif, tanımlayıcı ve nedensel) size yol gösterecektir. 

Ankete dayalı bir araştırma planı geliştirmenize yardımcı olmak için şunları ele alacağız:

Anketler, genel araştırma stratejisinin bir parçası olarak veriler almanızı sağlayan birincil araştırma araçlarıdır. Anket araştırması, ihtiyacınız olan yanıtları almanız açısından çok önemlidir. Bu yanıtlar sayesinde ürün geliştirmeden pazarlama kampanyalarına kadar her konuda bilinçli kararlar almanızı sağlayacak değerli birincil araştırma verileri elde edersiniz.

Anket araştırması, araştırmayı yürütme şeklinizden bağımsız olarak, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 • Kullanım: Anketler insan davranışları hakkında bilgi almak için kullanılır
 • Sistematik olma: Anket araştırmalarında kanıt toplamak için başarısı ispatlanmış prosedürler izlenir 
 • Yinelenebilir olma: Aynı yöntemleri birden fazla kez uyguladığınızda benzer sonuçlar elde etmelisiniz
 • Türler: Anketler keşif amaçlı, tanımlayıcı veya nedensel olabilir ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak kullanılabilir 
 • Veriler: Anket araştırmaları hem nicel hem de nitel veriler sağlayabilir
 • Nesnel olma: Yanlılığı önlemek amacıyla rastgele örnekleme yapılır
NPS-İşlemsel-İlişkisel

Almak istediğiniz bilgi türüne ve kullandığınız anket araştırması yöntemlerinin türlerine bağlı olarak, anket araştırmasının aşağıdakiler gibi birçok avantajı olduğunu görebilirsiniz:

Anketler, özellikle de çevrimiçi olanlar, kolayca yürütülebilen çalışmalardır. SurveyMonkey çözümlerini kullanarak, anket araştırmanızı kişiselleştirmenizi kolaylaştıran yüzlerce özelleştirilebilir şablona erişebilirsiniz. Veri panomuz verilerinizi tablolara ve grafiklere dönüştürerek kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir hale getirir.

Çevrimiçi anket araştırmaları yürütmek, mümkün olan en düşük maliyetli veri toplama yöntemidir. Yüz yüze anketlerin ve görüşmelerin verileri toplayıp hesaplayacak ve analiz edecek eğitimli personel tarafından yapılması gerekir. 

Anketler sayesinde kısa sürede geniş bir kitleden veri toplayabilir ve böylelikle daha da fazla maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz. Hedef pazarınızdan katılımcıların yer aldığı bir listeniz yok mu? SurveyMonkey Audience gibi küresel bir anket paneli, ihtiyacınız olan yanıtlayanlara ulaşmanız konusunda size yardımcı olabilir.

Anket araştırma yöntemlerinin önemli bir avantajı da hem nicel hem de nitel veri toplayarak hedef kitlenize dair kapsamlı bir bakış açısı sunabilmesidir. Nicel görüşler elde etmek için çoktan seçmeli, Likert ölçeği, aşağı açılır menü, derecelendirme gibi çeşitli soru türlerini kullanın. Bireysel bakış açılarını hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğunuz anekdot niteliğindeki bilgileri elde edebilmek adına açık uçlu sorular da sorabilirsiniz.

Her araştırma türünde olduğu gibi anketlerden yararlanmanın da aşağıdakiler gibi bazı dezavantajları bulunmaktadır:

Çevrimiçi anketlerin anonimlik çerçevesinde yapılması nedeniyle anket yanıtlayanlar doğru yanıtlar vermek zorunda olmadıkları düşüncesine kapılabilirler.

Yanıtlayanlar bazı sorulara yanıt vermemeyi seçebilir ve bu durum sonuçlarınızda yanlılığa sebep olabilir.

Yanıtlayanlar yeterince spesifik olmayan soruları ve yanıt seçeneklerini yorumlamakta ve uygun yanıtı vermekte zorlanabilir. Örneğin; “yalnızca bir kez” yanıtını vermek isteyen kişiler “evet” veya “hayır” olarak yanıtlanabilen bir soruyla karşılaştığında zorlanabilir.

Çok sayıda araştırma yöntemi mevcuttur. Keşif araştırması, tanımlayıcı araştırma ve nedensel araştırma size yol göstereceğimiz üç ana türdür. Anket araştırmanızı tasarlamadan önce bu araştırma türleri hakkında bilgi edinmeniz faydalı bir yaklaşımdır.

Keşif araştırması, her türlü pazarlama veya iş stratejisinin önemli bir parçasıdır. İstatistiksel olarak doğru veri toplamanın aksine, fikirlerin ve görüşlerin keşfedilmesi amacına odaklanır. Bu nedenle keşif araştırması, araştırma planınızın başlangıcında kullanılmaya en uygun yöntemdir. Genelde şirket sorunlarını, potansiyel büyüme alanlarını, alternatif yol haritalarını ve istatistiksel araştırma gerektiren alanları önceliklendirmek için kullanılır.

Çevrimiçi anketler söz konusu olduğunda, keşif araştırmaları genelde nitel veriler elde etmek için açık uçlu sorular sorarak gerçekleştirilir. Keşif amaçlı soruları anketinizi yanıtlayanları daha iyi anlamanızı sağlayacak araçlar olarak düşünün. Metin tabanlı yanıtlar istatistiksel olarak ölçülemeyebilir, ancak yeni girişimlerin veya ele alınması gereken sorunların keşfedilmesini sağlayabilecek daha kaliteli bilgiler verir.

Keşif araştırmasının önemli özellikleri şunlardır:

 • İrdeleyici sorular içerme: Bir konuyu nitel olarak daha iyi anlamak için kullanılır
 • Yeni bilgiler keşfetme: Konunuz hakkında daha fazla bilgi edindikçe yanıtlar sayesinde bilinmeyen sorunlar veya yeni çözümler keşfedebilirsiniz 
 • Ölçülebilir veriler sunmama: Nitel anketler konusunda da belirtildiği gibi veriler ölçülebilir değildir
 • "Neden" sorusuna yanıt verme: Nicel araştırma yöntemlerinin aksine, bir şeyin neden meydana geldiği veya bir davranışın arkasındaki motivasyonun ne olduğu gibi sorulara yanıt verir

Tanımlayıcı araştırma, nicel yapısı nedeniyle anket araştırmalarının en yaygın kullanılan ve en kesin sonucu veren biçimidir. Keşif araştırması yöntemlerinin aksine, tanımlayıcı araştırmalarda önceden planlanmış, yapılandırılmış ve kapalı uçlu sorular içeren anketler kullanılır. Ayrıca bu araştırma yöntemi tümdengelim esasına dayanır, yani anket yapısı ve sorular mevcut teori veya inceleme alanlarına göre önceden belirlenir. Toplanan veriler daha sonra hipotezleri veya varsayımları sınamak için kullanılır.

Tanımlayıcı araştırmanın amacı belirli bir popülasyonun spesifik bir konuya ilişkin görüşlerini, tutumlarını veya inançlarını ölçmek ve kategorize etmektir. Örneğin tanımlayıcı bir anket için önceden tanımlanmış yanıt seçenekleri sunan çoktan seçmeli sorular kullanılabilir. Standart hale getirilmiş bu sorular ile nitel görüşlerin sağladığı derinlik elde edilemese de istatistiksel olarak analiz edilebilecek ve çıkarımlarda bulunulabilecek veriler elde edilebilir. 

Yanıtları kategoriler halinde gruplandırarak hedef kitlenizdeki belirli görüş veya davranışların ne derece yaygın olduğunu ölçebilirsiniz. Bu sayede tutum ve trendlerdeki değişimleri tespit etmek için zaman içindeki değişiklikleri de karşılaştırabilirsiniz.

Dünya üzerindeki belirli bir pazarı gösteren işaret

SurveyMonkey Audience ile anketinizi büyük veya küçük kitlelere gönderin.

Tanımlayıcı araştırmanın önemli özellikleri şunlardır:

 • "Neden" sorusuna değil "ne" sorusuna odaklanma: Keşif araştırmalarının aksine, tanımlayıcı araştırmalar hedef kitlenin tutum, görüş ve davranışlarını tanımlamaya yöneliktir. 
 • Nicel olma: Elde edilen veriler sayısaldır ve nicel görüşlere ilişkin kalıpları, ortalamaları ve korelasyonları belirlemek amacıyla istatistiksel olarak analiz edilebilir. 
 • Kesin sonuçlar verme: İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar ortaya koymak için sayısal veriler sunan nicel, kapalı uçlu sorular kullanılır. 
 • Anlamlılığı gösterme: Kalıpları ve trendleri tespit etmek için sonuçların anlamlılığını ölçer.

Nedensel araştırmalar da tanımlayıcı araştırmalar gibi nicel, önceden planlanmış ve yapılandırılmıştır. Dolayısıyla bu araştırmaların da kesin sonuçlar verdiği söylenebilir. Öte yandan nedensel araştırmalar değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisini tespit etmek için gözlemin ötesine geçer.

Tanımlayıcı araştırmalar olguları gözlemleyip ölçerken, nedensel araştırmalar nedensel etkilerle ilgili hipotezleri sınamak için deney yoluyla değişkenleri etkin bir şekilde manipüle eder. Örneğin nedensel bir araştırmada, farklı müdahalelerin etkisini değerlendirmek için kontrol ve deney grupları karşılaştırılabilir.
Nedensel araştırmanın hedefi iki yönlüdür:

 1. Nicel veri analizi yoluyla değişkenler arasında bağlantı kurmak.
 2. Değişkenleri kasıtlı olarak değiştirip sonuçları ölçerek aralarında nedensel bir ilişki olup olmadığını belirlemek.

Nedensel araştırmanın önemli özellikleri şunlardır:

 • Kesin sonuçlar verme: Araştırmalar tasarım açısından yapılandırılır, önceden planlanır ve yapısı gereği nicel özellikler taşır, bu sayede de araştırmacılar nedensel ilişkiler hakkında kesin ifadeler kullanabilir. 
 • Bilimsel olma: Nedensel araştırmalar neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyma hedefi taşıdığı için keşif amaçlı veya tanımlayıcı araştırmalara kıyasla daha bilimseldir.
 • Kontrol etme: Test edilen değişkenin etkilerini ayrı tutmak için diğer tüm değişkenleri sabit tutularak karışıklığa yol açan faktörler kontrol edilir. 
 • Sıralı olma: Nedensellik ilişkisi kurabilmek için, söz konusu nedenin öne sürülen etkiden önce geldiği kanıtlanmalıdır.
Önündeki laptop'a bakan bir kadın ve yanında bir anket sorusu simgesi ile emojiler
 • Vaka çalışmaları, saha gözlemleri, odak grupları ve görüşmeler birer keşif araştırması uygulaması örneğidir.
 • Tanımlayıcı anketler, tanımlayıcı-normatif anketler, tanımlayıcı analiz anketleri ve korelatif anketler de tanımlayıcı araştırma uygulamaları arasındadır.
 • Ürün testi, reklamcılık alanındaki iyileştirme çalışmaları, müşteriyi elde tutma çalışmaları ve topluluk ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar nedensel araştırma uygulamalarına örnek gösterilebilir.

Araştırma anketleri üç ana formatta yapılabilir: çevrimiçi, telefonda ve yüz yüze. Araştırmanız için en uygun formatın hangisi olduğuna karar vermeniz için her bir formata ayrı ayrı göz atalım.

Çevrimiçi anketler, günümüzde en yaygın kullanılan anket türüdür. Bu düşük maliyetli anket formatı, özellikle büyük hedef kitleler söz konusu olduğunda bir grup insana ulaşmanın en kolay yoludur. Eğitim kurumları, işletmeler, sağlık kuruluşları, pazarlama ajansları gibi çeşitli kuruluşlar çevrimiçi anketlerden yararlanır.

Çevrimiçi anket kullanmanın avantajları:

 • Doğru sonuçlar: Çoğu insan çevrimiçi anketleri kolaylıkla tamamlayabildiği için bu anketlerde hata payı çok düşüktür. 
 • İnsan hatası en aza indirilir: Verileri analiz etmeye hazır olduğunuzda, anket platformları sizin için karmaşık hesaplamalar yapabilir.
 • Yanıtlayanların ismi gizlidir: Çevrimiçi anketlerde yanıtlayanların ismi genellikle gizlidir, dolayısıyla yanıtlayanlar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan istediklerini daha rahat bir şekilde ifade edebilirler. 
 • Geniş hedef kitlelere erişilebilir: Çevrimiçi anketler küresel bir hedef kitleye ulaşmanızı sağlar. Örneğin; SurveyMonkey Audience ile 5000'e varan tamamlanan yanıt alarak hedef pazarınıza ulaşabilirsiniz.
 • Esneklik: Çevrimiçi anket teknolojisi araştırmacılara katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlara bağlı olarak atlama mantığı kullanma olanağı sunar. Bu özellik sayesinde, sorularda ilerlemesine bağlı olarak her yanıtlayan için özel anket soruları sorulabilir.
 • Hızlı başlangıç şablonları: SurveyMonkey, anketinizi hızlı bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olmak için birçok özelleştirilebilir anket şablonunu ücretsiz olarak sunar ve bu şablonlara logo, resim, yazı tipi gibi marka öğeleri ekleyebilirsiniz.

Bir zamanlar bilgi toplamak için çok popüler bir yöntem olan telefon anketleri, dijital anketlerin yaygınlaşması ve çoğu evde artık sabit telefon kullanılmamasıyla birlikte daha az tercih edilir hale gelmiştir. 

Telefon anketleri, yüz yüze yapılan anket yöntemlerine kıyasla daha ekonomik bir şekilde geniş kitlelere ulaşma imkanı sağlar. Yine de bu anketleri yönetmek için ciddi anlamda zaman ve personel gerekir. 

Telefon anketlerinin en büyük dezavantajlarından biri insan hatası riskidir, özellikle konuşulanları yazıya geçirirken yapılan hatalar nedeniyle verilerde sapmalar yaşanabilir. Ayrıca yanıtlayanlar doğrudan anketörle konuştuğu için yeterince samimi geri bildirim veremezler.

Yüz yüze görüşmeler sayesinde doğrudan sohbet ve gözlem yapılarak kapsamlı ve ayrıntılı bilgiler elde edilebilir ancak bu görüşmeleri geniş kitlelerle yapmak oldukça pahalıya mal olur. Anketörlerin bu formatı avantajlı hale getiren yüksek kaliteli veriler elde etmek için kapsamlı bir eğitimden geçmesi gerekir. Örneğin; bu kişiler vücut dili işaretlerini fark etmeli ve tanımalı, ilgili takip sorularını sormalı ve gerekli olduğunda daha fazla bilgi almak için araştırma yapmalıdır.

Ayrıca yüz yüze görüşmelerde birçok türden anket yanlılığı riski de mevcuttur. Bu riskler hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Araştırma anketleri, alınan kararlara ve stratejilere yön veren görüşler elde edilmesini sağladığı için çok değerlidir. Örneğin bir restoran sahibi sunduğu hizmeti iyileştirmek için müşterilerini ankete davet edebilir. Bir siyasi kampanyada verilecek mesajları netleştirmek için seçmenler arasında oylama yapılabilir. Yahut bir yazılım şirketi ürün geliştirme sürecine yol göstermesi için kullanıcılardan geri bildirim isteyebilir.

Nihai hedef ne olursa olsun, anket araştırması yapmanın dört temel nedeni bulunmaktadır.

 1. Anketler somut rakamlar sağlar: Nicel veriler sunan bir anket çalışması yaptığınızda kararlarınızı destekleyecek somut rakamlar elde edebilirsiniz. Somut rakamlar, karar alma süreçlerinde yararlanmaları için araştırmanızı paydaşlara sunmanız açısından da faydalıdır. Müşterilerin bir ürün özelliğini diğerlerine kıyasla daha fazla tercih ettiğini ölçülebilir verilerle kanıtlayabildiğinizde daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.
 2. Anketler sürekli olarak kıyaslama olanağı sağlar: Müşterilerinizin ne istediğine ilişkin verilerin aksine, araştırmanızda tespit edilen ve trendleri yansıtan veri kalıpları çok büyük bir öneme sahiptir. Şirket sadakatinizin ne durumda olduğuna dair fikir edinmenizi sağlayan Net Promoter® Score'u (NPS) kullanmayı düşünebilirsiniz. NPS'yi üç ayda bir tekrarladığınızda puanların gerilediğini fark ederseniz sorunu araştırıp düzeltmek için harekete geçebilirsiniz.
 3. Anketler geniş hedef kitlelere ulaşabilir: Bazı durumlarda, araştırmanızın geçerlilik kazanması ve belirli bir popülasyon için genelleştirilebilmesi için büyük hedef kitlelerle çalışmanız gerekir. SurveyMonkey gibi platformlarla oluşturulan ve buralardan yürütülen çevrimiçi anketler, mobil cihazlarda da çalışabildiği için geniş çaplı grupların erişimine çok daha uygundur. 
 4. Anketlerde isim gizliliği olması samimi geri bildirimler sağlar: Çevrimiçi anketler katılımcılara isimlerini gizli tutma özgürlüğü tanıyarak açık ve dürüst görüşler sunulmasını teşvik eder. İsim gizliliği, engelleri ortadan kaldırarak insanların yargılanma korkusu olmadan daha doğru ve samimi yanıtlar vermesine olanak tanır.

Anketinizi oluşturmadan önce araştırma hedeflerinizi ve hedef kitlenizi net bir şekilde belirleyin. En verimli şekilde yanıt almak için zaman, uzunluk, yapılandırma, soru biçimi ve teşvik edici unsurları dikkatlice değerlendirin. Kaliteli ve uygulanabilir veriler toplamak için anketinizi tasarlamaya başlarken size yardımcı olacak birkaç anket tasarım ipucunu aşağıda sizlerle paylaştık. 

İlgili İçerik: Anketler 101

 • Hedeflerinizle ilişkili araştırma soruları hazırlayın. Faydalı görüşler sağlamayan gereksiz veya yinelenen soruları kaldırın.
 • Daha karmaşık veya kişisel sorulara geçmeden önce kolay ve hassas olmayan sorularla başlayarak anketi mantık çerçevesinde düzenleyin.
 • Basit bir dil kullanın, katılımcıların kafasını karıştırabilecek teknik jargondan veya anlaşılması güç ifadelerden kaçının.
 • Katılımcıların ilgisini canlı tutmak için anket uzunluğunun ve yoruculuğunun mümkün olduğunca düşük seviyelerde olmasına dikkat edin.
 • Yanıt verenlere teşekkür etmek için indirim, puan veya hediye kartı gibi teşviklerle katılımı artırın.
 • Geri bildirimlere göre soruları ve genel akışı daha iyi hale getirmek için anketi katılımcılara sunmadan önce test edin.

Keşif amaçlı, tanımlayıcı ve nedensel araştırmaların bir arada doğru şekilde kullanılması iş, akademik veya diğer ihtiyaçlarınız için anket hedeflerinize ulaşmanız açısından büyük öneme sahiptir. Araştırma planınızda doğru anket türlerinin yer almasını sağlamak sizi başarıya ulaştıracaktır. İyi tasarlanmış bir anket araştırmasıyla toplanan nicel ve nitel verilerin birleşimi sayesinde mantıklı stratejiler ve karar alma süreçleri geliştirmek için ihtiyaç duyduğunuz düzeyde uygulanabilir görüşler elde edebilirsiniz. 

Hemen başlayın. Anketinizi yanıtlayacak kişilere ulaşmak için yardıma ihtiyaç duyuyorsanız SurveyMonkey Audience sayfasını ziyaret edin veya araştırma ihtiyaçlarınıza en uygun abonelik paketini seçin!

Net Promoter®, NPS®, NPS Prism® ve NPS ile ilgili ifade simgeleri; Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. ve Fred Reichheld'e ait tescilli ticari markalardır. Net Promoter Score℠ ve Net Promoter System℠; Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. ve Fred Reichheld'e ait hizmet markalarıdır.

Marka Pazarlama Müdürü

Marka pazarlama müdürleri, hedef kitlenizi anlamak, markanızı büyütmek ve yatırım getirisini (ROI) kanıtlamak için bu araç takımından faydalanabilir.

Tüketici ürün ve hizmetlerine yönelik SurveyMonkey çözümlerini keşfedin

Tüketici ürünleri ve hizmetleri sektörü sıradaki adımlarını şekillendirecek görüşler almak için SurveyMonkey'den yararlanıyor.

Perakende sektörüne yönelik SurveyMonkey çözümlerini keşfedin

Trendleri yakalamak, başarılı ürünler geliştirmek ve sevilen markalar yaratmak isteyen perakende şirketleri SurveyMonkey'den nasıl yararlanıyor?

Profesyonel hizmet firmalarına yönelik SurveyMonkey çözümlerine bakın

Profesyonel hizmet kuruluşlarının müşteri ve pazar görüşleri elde etmek için SurveyMonkey'i nasıl kullandığını öğrenin.