3 Anket Araştırması Türünü ve Bunları Ne Zaman Kullanacağınızı Öğrenin

Araştırmaların çoğu, keşifsel, tanımlayıcı ve nedensel olmak üzere üç farklı kategoriye ayrılabilir. Her biri farklı bir amaca hizmet eden bu kategoriler, yalnızca belirli şekillerde kullanılabilir.

Çevrimiçi anket dünyasında bu üç kategoriyi usta bir şekilde kullanmak, daha sağlam görüşler ve daha kaliteli bilgiler elde etmenizi sağlayabilir. Bu üç araştırma türüne ve bunların bir araştırma planına nasıl uyduklarına hızlıca bakalım.

Keşifsel araştırma, her türlü pazarlama veya iş stratejisinin önemli bir parçasıdır. İstatistiksel olarak doğru veri toplamanın aksine, fikirlerin ve görüşlerin keşfedilmesi amacına odaklanır. Bu nedenle keşifsel araştırma, araştırma planınızın başlangıcında kullanılmaya en uygun yöntemdir. Genelde şirket sorunlarını, potansiyel büyüme alanlarını, alternatif yol haritalarını ve istatistiksel araştırma gerektiren alanları önceliklendirmek için kullanılır.

Fikirlerinizi test etmek için doğru kitleyi mi arıyorsunuz? SurveyMonkey Audience, doğru kararları vermeniz için gereken geri bildirimi sağlayacak alıcı panelini oluşturmanıza olanak tanır.

Çevrimiçi anketler söz konusu olduğunda, keşifsel araştırmalar genelde açık uçlu sorular şeklinde gerçekleştirilir. Anketinizdeki keşifsel soruları, anket yaptığınız kişileri daha iyi anlamak için attığınız adımlar olarak düşünün. Metin yanıtları istatistiksel olarak ölçülemeyebilir, ancak yeni girişimlerin veya ele alınması gereken sorunların keşfedilmesini sağlayabilecek daha kaliteli bilgiler verecektir.

Tanımlayıcı araştırma, çevrimiçi anket sürecinin büyük bölümünü oluşturur ve nicel yapısı nedeniyle daha kesin veriler sağladığı kabul edilir. Keşifsel araştırmanın aksine, tasarım olarak önceden hazırlanmış ve yapılandırılmıştır. Böylece toplanan bilgilerle belirli bir popülasyon üzerinde istatistiksel olarak çıkarımlar yapılabilir.

Bu tür bir araştırmanın kullanılmasının arkasındaki ana fikir, bir grup insanın belirli bir konudaki görüş, tutum veya davranışını daha iyi tanımlamaktır. Sıradan bir çoktan seçmeli soruyu düşünün. Böyle soruları içeren bir anket, yanıtlayanların seçmeleri gereken önceden tanımlanmış kategoriler sunduğu için, tanımlayıcı araştırma olarak kabul edilir. Bu sorular, keşifsel araştırma gibi benzersiz fikirler sağlamayacaktır. Bunun yerine, yanıtları önceden belirlenmiş seçeneklere göre gruplayarak istatistiksel çıkarım yapabileceğiniz veriler sunacaktır. Böylelikle sonuçlarınızın üzerinde çalıştığınız genel popülasyon üzerindeki önemini ve aynı zamanda yanıtlayanınızın görüş, tutum ve davranışlarında zaman içinde gerçekleşen değişimleri ölçebilirsiniz.

Tanımlayıcı araştırmalarda olduğu gibi, nedensel araştırma da doğası gereği niceldir ve tasarım açısından önceden planlanmış ve yapılandırılmıştır. Bu nedenle, kesin araştırma olarak kabul edilir. Nedensel araştırma, değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkisini açıklama girişiminde farklılık gösterir. Tanımlayıcı araştırmanın gözlemsel tarzının aksine, bir ilişkinin nedensel olup olmadığını deney yoluyla ortaya çıkarmaya çalışır. Sonunda nedensel araştırmanın iki amacı olması gerekir:

  • Hangi değişkenlerin neden ve hangi değişkenlerin sonuç olduğunu anlamak.
  • Nedensel değişkenler ile tahmin edilen etki arasındaki ilişkinin doğasını belirlemek.

Diyelim ki, bir kahvaltılık gevrek markasının sahibi, ürün ambalajının yeni tasarımının satışları artırıp artırmayacağını merak ediyor. İnsanlara kahvaltılık gevreğin yeni kutusunun ürünü satın alma olasılıklarını artırıp artımayacağını sorarak tanımlayıcı bir araştırma yapmak yerine, iki ayrı mağazada deney yapılmasına karar veriliyor. Bu mağazalardan biri ürünü orijinal kutusunda, diğeri ise yeni kutuyla satıyor. Böylelikle dışarıdan gelecek önyargılardan kaçınmaya özen göstererek, kahvaltılık gevreğin satışlarındaki farkı ölçüyorlar. Yeni ambalajın ürün satışlarına etkisi oldu mu? Nasıl bir etki gerçekleşti?

Araştırmanız kurum içi veya kurum dışı olabileceği gibi, projenizin asıl amacı bir işletmenin imajını geliştirmek, bir ürünün satışını artırmak veya bir girişime doğru adımlarla başlamak olabilir. Keşifsel, tanımlayıcı ve nedensel araştırma arasında uygun dengeyi bulmak, hedeflerinizin başarısında önemli bir faktör olacaktır.

SurveyMonkey'in merakınızı nasıl giderebileceğine bakın