Pazar Segmentasyonunu Kullanarak Hedef Pazarınıza Ulaşın

Dünyanın en iyi klimalarını üretseniz bile Antartika'da satmakta zorlanırsınız. Bu, tüm ürünler veya hizmetler için geçerlidir. Bir ürün ne kadar iyi olursa olsun, denklemin eşitlenmesi için doğru hedef pazarı bulmak gerekir.

İşte bu noktada pazar segmentasyonu devreye girer. Sahip olduğunuz ve ulaşmak istediğiniz farklı müşteri türlerini belirlemenizi sağlayan bu pazarlama stratejisi, müşterilere doğru ürün ve doğru mesajla ulaşmanıza yardımcı olur.

Pazar segmentasyonunun tanımını, hedef pazarınızı bulmanızı nasıl sağladığını ve müşterilerinizi daha iyi tanımak için ne tür pazar segmentasyonu anketleri kullanmanız gerektiğini inleyeceğim.

Pazar segmentasyonu tanımı: Pazar segmentasyonu, geniş bir popülasyonu veya hedef pazarı bazı ortak etkenlere göre tüketici alt gruplarına ayırma sürecidir. Demografi (yaş, cinsiyet vb.), coğrafi konum, tutum ve davranışlar bu etkenlerden bazılarıdır.

Bir kişi birden çok farklı gruba dahil olabilir. Bir grup ile ortak ilgi alanlarına veya ihtiyaçlara sahip olabilir, başka bir grupla aynı bölgede yaşıyor olabilir veya başka biriyle aynı yaşta olabilir. Bu alt gruplardan her biri, analizi yapan marka veya şirket için bir pazar segmenti olabilir.

Farklı sektörlerde birbirinden tamamen farklı segmentasyon stratejileri kullanılabilir.

Diyelim ki yağmurluk satıyorsunuz. Erkek, kadın ve çocuk gibi demografik segmentlerin tercihleri muhtemelen birbirinden çok farklıdır. Benzer şekilde coğrafi segmentasyon, Seattle veya Mawsynram gibi sık sık yağmur yağan bir yerde yaşayan insanların yağmurluklar hakkındaki görüşlerinin Arizona veya Adelaide'de yaşayan birine göre ne kadar farklı olduğunu ortaya çıkarabilir.

Bu farklı segmentleri ve segment türlerini anladığınızda,  ürün geliştirmeden reklama kadar tüm çalışmalara daha iyi odaklanmanızı sağlayacak müşteri profilleri oluşturmaya başlayabilir ve hedefi tam on ikiden vurabilirsiniz.

En yaygın pazar segmentasyonu türlerine bakalım.

Pazar segmentasyonu anketleri, hedef pazarınızı oluşturan çeşitli tüketicilerin ortak noktalarını ve farklılıklarını anlamanıza yardımcı olur. Hedef pazarınızı bulmak için başvurabileceğiniz birkaç farklı pazar segmenti şöyledir:

Mevcut ve potansiyel müşterileriniz ile ilgili en kritik veri noktalarından bazıları yaş, gelir ve eğitim düzeyi gibi temel demografik bilgileridir. Demografik segmentasyon, hedef pazarınızı bölümlere ayırmanız için faydalı bir yol olduğu gibi genel olarak her pazarlama girişiminde iyi bir ilk adımdır. (Demografik anket sayfamızdan bu konuda ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.)

İnsanların yaşadıkları yer, şirketinizle olan etkileşimlerine nasıl karşılık vereceklerini önemli ölçüde değiştirir. Hedef müşterilerinizin nerede yaşadığını öğrenin ve pazarlama çalışmalarınızı yerel değerleri göz önünde bulundurarak şekillendirin.

En ince ve en etkili pazarlama görüşlerinden bir kısmı bu tür araştırmalar sonucunda elde edilir. Müşterilerinizi tutumları, değerleri, alışkanlıkları ve düşünceleri dahil olmak üzere yaşam tarzlarına göre gruplamanızı sağlayan anketler, özellikle bu tür araştırmalar için çok faydalıdır. Psikografik segmentasyon, satın almanın başka türlü gizemli görünebilecek duygusal öğelerinin anlaşılmasını sağlar.

Davranışsal segmentasyon araştırması, müşterilerinizin belirli bir ürün veya hizmetle nasıl etkileşim kurduğunu ortaya çıkarır. Örneğin, o ürünü veya hizmeti ne sıklıkta ve nereden satın alıyorlar? Pazarlamanızı, ürününüzü günlük gereksinim olarak kullananlar ile lüks olarak görüp ara sıra kullananlar için farklı şekillerde konumlandırabilirsiniz.

Pazarlama kampanyaları, ürün geliştirme, müşteri deneyimi ve destek girişimleri gibi birbirinden farklı iş projelerinde farklı pazar segmentasyonu türlerinden faydalanılabilir. Bu stratejinin şirketiniz için faydalı olabileceği birkaç örnek şöyledir:

Pazar araştırması: Ürününüzü veya hizmetinizi göz önünde bulundurması muhtemel potansiyel müşterilerinize anket yaptığınızda, segmentasyon için bir fırsat elde edersiniz. Örneğin, geniş bir gruba yeni bir ürün konsepti hakkında bir anket gönderirken, demografik sorular eklemeniz, erkek ve kadınlara göre farklı olan cazip noktaları, pazarlama çalışmalarınızda hangi yaş grubuna odaklamanızın doğru olacağını ve pazarınızı genişletmek için gidermeniz gereken eksiklerin neler olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Segmentasyon, konsept testi, markalaşma ve ürün geliştirme gibi birçok konuda faydalı bir strateji olabilir.

Müşteri memnuniyeti: İster müşterileriniz ister hastalarınız olsun büyük olasılıkla farklı kişilerin markanızla deneyimleri de birbirinden farklıdır. CSAT ve NPS anketlerinize segmentasyon soruları eklemeniz sorunları saptamanızı ve müşteri hizmetlerini geliştirmenizi kolaylaştırır.

Diğer fırsatlar: Segmentasyon yukarıda açıklanan senaryolarla sınırlı değildir. Etkinlik planlayanlar, sponsorlarla katılımcıları segmentlere ayırabilir. Eğitimciler, erkek ve kız çocuklar ya da öğretmenler ve destek personeli arasındaki farklara bakabilir. İK departmanları, anket sonuçlarını iş seviyesine, şirkette kaldıkları zamana veya departmana göre segmentlere ayırabilir.

Kilit nokta, anketi yazmadan önce nasıl segmentasyon yapmak istediğinizi düşünmektir. Doğru soruları sormazsanız, sonuçlarınızı analiz ederken pazarınızı istediğiniz şekilde segmentlere ayıramayabilirsiniz.

Çoğu zaman müşterilerinizle ilgili toplamak isteyeceğiniz ilk veri türü demografik verilerdir ve bunları ayrıntılı incelemeye değer.

İyi yöneltilmiş birkaç demografik anket sorusu pazar segmentasyonu analiziniz için temel verileri elde etmenize yardımcı olur. Hedef pazarınızın yaş, gelir ve eğitim düzeyi gibi özelliklerini bilmeniz kim olduklarını çok daha iyi anlamanızı sağlar.

Pazar segmentasyonu anketinize uzmanlar tarafından tasarlanan doğru soruları eklemek için bu demografik anket şablonlarını deneyin.

Müşterileriniz kaç yalında? Gelir ve eğitim düzeyleri ne? Bu soruları ayrıntılı analizinizin başlangıç noktası olarak kullanın.

Başka şirketler için pazarlama yapıyorsanız, ihtiyaçlarını anlamak için onlara müşterileri hakkında sorular sorun.

Şirket olan müşterilerinizi anlamak için hedef pazarlarını nasıl tanımladıklarına geniş bir çerçeveden bakın.

Kuzey Kutbu'nda klima satmaya çalışacak bir pazarlamacı olmadığınızı biliyoruz. Ancak artık pazar segmentasyonunun ana konseptlerini incelediğimize göre, müşteri segmentlerinizi kendinizden emin bir şekilde tanımlayabilir ve pazarlama çalışmalarınızı buna uygun olarak şekillendirebilirsiniz.

SurveyMonkey'in merakınızı nasıl giderebileceğine bakın