En İyi Marka Yönetimi Araçları

Marka stratejinizin hedeflerinize ulaşmanıza yardım edip etmediğini değerlendirme yolları

Ekran Görüntüsü 24.02.2014, saat öğleden sonra 5.18.46

Markanız nedir? Hayır, logonuz, ürününüz veya sloganınız değil. Markanız, tamamıyla tüketiciler ile ilgilidir. Onlar şirketiniz hakkında ne biliyor veya ne bildiklerini düşünüyor? Sizi nasıl algılıyorlar? Size saygı duyuyorlar mı? İnsanların şirketinizi görme şekli ve arkadaşlarına sizi tavsiye edip etmemesi markanızdır.

İşte bu noktada marka yönetimi devreye girer. Marka yönetimi; marka imajınızı sürdürme, iyileştirme ve yükseltme ve nihayet tüketicinin en sevdiği marka olarak kalabilme sürecidir. Bu da marka stratejinizin doğru zamanda doğru tüketicileri doğru şekilde ve doğru yerde hedef alması ve reklamlar, teşvikler, itibar ve daha fazlasıyla onların gözdesi olarak kalmayı içermesi anlamına gelir.

En iyi marka yöneticileri ve pazarlamacılar, marka stratejilerinin işe yarayıp yaramadığını ölçmek için marka araştırma anketleri yapar ve bu sayede tüketicilerin markalarını nasıl gördüğünü izler.

Marka Bilgileri Raporumuzu İndirin

SurveyMonkey Audience, marka araştırmasını kolay hale getirir. Netflix için ortaya çıkardığımız marka bilgilerini görmek için örnek rapor indirin.

Raporu İndirin 

Marka araştırmasıyla marka stratejinizi değerlendirme

Marka araştırma anketleriyle ölçebileceğiniz beş ana marka yönetimi alanı vardır:

Marka Farkındalığı. Marka hatırlama ve marka tanıma sorularıyla tüketicilerin markanıza aşina olup olmadığını öğrenmek için marka farkındalığı anketlerini kullanın. Marka farkındalığı anketlerine demografik soruları eklediğinizde, kimlerin markanızın farkında olduğunu, kimlerin olmadığını öğrenebilir ve böylece hedef pazarınızı ve müşteri tabanınızı bulabilirsiniz.

Marka Değeri. Pazarlamacılar, şu metrikleri kullanarak belirli bir markanın değerini veya gücünü ölçmek için marka değeri anketlerinden faydalanırlar: insanların markanızın ne kadar farkında, markanıza aşinaysalar onlar için markanız rakiplerinizden ne kadar farklı ve tüketiciler markanız hakkında neleri bildiğini düşünüyor. Rakiplerinize göre konumunuzu görmek için marka değeri anketlerini kullanın.

Marka Özelliği Araştırması. Marka özelliği araştırma anketi, tüketicilerinizin hangi özellikleri markanız (ve rakiplerinizin markaları) ile bağdaştırdığını belirlemenize yardımcı olur. Bu, marka stratejiniz için bilgi sağlayabilir, çünkü marka reklamlarınızı insanların markanızdan beklentilerine göre konumlandırabilir ve eğer mevcut durumda markanızı değerlendirme şekillerinden memnun değilseniz, tüketicilerin markanıza yönelik algılarını değiştirmeye çalışabilirsiniz.

Marka Bağlılığı. Tüketicilerin markanıza güvenip güvenmediğini görmek için marka bağlılığı anketlerini kullanın. Markanızın onlar için güvenilir veya uygun olup olmadığını ve markanıza saygı duyup duymadıklarını öğrenin. Markanıza güvenen ve sadık kalmanın kendileri için iyi olduğunu düşünen tüketiciler hakkında bilgi alın, bu marka anketinizi kullanarak hedef pazarınızı belirleyin ve marka imajınızla ilgili sorunları giderin.

Marka İzleme. Marka stratejinizi, marka reklamları çevresinde şekillendirmek istiyorsanız, reklamlarınızın tüketiciler üzerinde etkili olup olmadığını öğrenmek için marka izleme anketi kullanın. Marka izleme araştırması faydalıdır, çünkü soracağınız sorularla tüketicilerin markanızı nasıl gördüğü konusunda nabız tutabilir ve yeni bir kampanya başlatmadan önce ürününüzü veya hizmetinizi satın alma olasılıklarını öğrenebilirsiniz. Tüketiciler reklamınızı gördükten sonra, tekrar bir anket yapıp marka reklamlarınızın olumlu veya olumsuz sonuç verdiğini görebilirsiniz. Zaman içinde tüketicilerle olan durumunuzu izlemek için sıklıkla marka izleme anketleri yapın.

En popüler marka anketi araştırma yöntemleri

Marka araştırma anketleri birçok şekilde yapılabilir, ancak pazarlamacıların en yaygın olarak kullandığı dört anket yöntemi şunlardır:

Marka Varlığı Değer Ölçer: Marka Varlığı Değer Ölçer (MAV) modeli, farklılaştırma, ilgililik, itibar, bilgi olmak üzere dört temel ölçüm kullanılarak markayı değerlendirmek için kullanılır.

Marka Değeri On: Bu yöntem, bir markanın gücünü değerlendirmek için 10 özelliği ölçer. Farklılaştırma, memnuniyet, algılanan değer, pazar payı ve marka farkındalığı bu on özellikten birkaçıdır.

Marka Değeri Endeksi: Bu yöntem, etkili pazar payı, nispi fiyat ve marka dayanıklılığı olmak üzere üç faktörün bir ürünü olarak marka değeri endeksidir.

Birleşik Analiz: Birleşik analiz, tüketicinin marka değerlendirmesi hakkında görüşler elde etmek için bir ürünün, hizmetin veya sağlayıcının çeşitli özellikleri konusunda tüketicilerin tercihlerini ölçmek için kullanılır.

Marka stratejiniz, markanızı nasıl, nerede, ne zaman ve kime pazarladığınız ile ilgili olduğundan, bu yöntemlerin tümü marka yönetiminde size yardımcı olabilir. Yalnızca tutarlı olduğunuzdan emin olun, sık sık anket yapın ve tüketicileri dinleyin. Müşteri memnuniyeti ve başarınız söz konusu olduğunda en son sözü söyleyecek olanlar onlar.