Cinsiyet eşitliği anketi soruları sorarken neden hata yapmamanız gerekir?

Cinsiyet eşitliği anketi mi oluşturuyorsunuz? Anketinizin başarılı olması için kendinizi hazırlamanız önemlidir. 

Cinsiyet eşitliği uzun zamandır tartışılan bir konudur. Günümüz dünyasında ise hiç olmadığı kadar önemli hâle gelmiştir. Cinsiyet eşitliği anketlerini inceleyelim ve kullanabileceğiniz kaliteli veriler almanızı sağlayacak soruları nasıl yazabileceğinize göz atalım.

Tarihsel anlamda cinsiyet eşitliği, kadınların ve erkeklerin eşit haklara, kaynaklara, fırsatlara ve koruma olanaklarına sahip olması anlamında kullanılmıştır. Cinsiyet eşitsizliğinin ilk kez ortaya çıktığı durumlar genelde kadınların dezavantajlı konuma düştüğü durumlardır. Bu nedenle cinsiyet eşitliğinin ana teması kadınların güçlendirilmesine yönelik ilerlemeler olmuştur.

Günümüzde, cinsiyetin bir spektrum içinde var olduğu kabul edilir. Erkeklere ve kadınlara ek olarak, cinsiyetsizlik, çift cinsiyetlilik, ikili olmayan cinsiyet, transseksüelizm ve başka cinsiyet anlayışları bulunmaktadır. Bu durum, cinsiyet eşitliği kavramını tüm cinsiyetlerden insanlara eşit yaklaşacak şekilde genişletmemizi gerektirir.

İş yerinizde cinsiyet eşitliği anketi yaparak herhangi bir çalışanınızın cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğrayıp uğramadığını veya böyle düşünüp düşünmediğini öğrenebilirsiniz. Bu tür bir ankette; ayrımcılık, maaş memnuniyeti, terfi fırsatları, eğitim, gelişim fırsatları, hizmet süresi ve ilgili demografik bilgiler hakkında sorular sormanız gerekir.

Cinsiyet eşitliği anketleri yaparken katılımcı gizliliği çok önemlidir. Bilgilere kimlerin erişebildiğini, verilerin nasıl kullanılacağını ve korunacağını (anonimlik, sonuçların toplu olarak raporlanması, verilerin depolanma biçimi ve süresi) anketin üst kısmında açıkça belirtin. 

Bir cinsiyet eşitliği anketinde cinsiyetle ilgili veriler almanız gerektiği açıktır, ancak bu ayrıntıları paylaşmanız, çalışanların bu verilerin şirketinizdeki cinsiyet eşitliği durumunun anlaşılması açısından çok önemli olduğuna ikna olmasına yardımcı olur.

Anketinizin sonuçlarını paylaşmayı planlıyorsanız çalışanlarınızın kişisel verilerinin anketi yapan kişiler tarafından teşhis edilebilir olup olmadığını veya verilerinin gizli tutulup tutulmayacağını ayrıntılı şekilde açıklayın.

17 milyonu aşkın küresel kullanıcımızla anket yazılımı alanında lideriz. Size uygun seçenekleri görmek için abonelik paketlerimize ve özelliklerimize göz atın.

Cinsiyet eşitliği anketleri oluştururken, ihtiyaç duyduğunuz verileri almak için çeşitli soru türleri kullanabilirsiniz. Katılımcıların ilgisini yüksek tutp kullanışlı ve uygulanabilir veriler toplamak için farklı soru türleri kullanın.

Kapalı uçlu sorular, önceden belirlenmiş yanıt seçeneklerinin yer aldığı bir liste içerir. Çoktan seçmeli sorular buna bir örnektir. Bu sorular aracılığıyla kolayca analiz edilebilen ve bir tablo veya grafikle sunulabilen, ölçülebilir veriler elde edersiniz. 

Açık uçlu sorularda katılımcılardan kendi ifadeleriyle yanıt vermeleri istenir. Yanıtın yazılması için bir metin kutusu verilir. Bu yanıt türleri metin analizi yazılımıyla analiz edilir veya manuel olarak okunur. Alınan nitel veriler değerli olsa da bu verilerin analiz edilmesi zahmetli bir işe dönüşebilir. Bu yüzden bu sorulardan yalnızca birkaç tane kullanmanız önerilir. 

Örneğin, “Cinsiyet eşitliğinin şirketimizdeki güncel durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?” gibi bir soru sorabilirsiniz.

Değerlendirme ölçeği sorularında yanıt seçenekleri belirli bir aralık içerisinde verilir ve yanıtlayanlardan yanıtlarını en iyi tanımlayan sayıyı seçmeleri istenir.

Örneğin, “Şirketimizdeki cinsiyet eşitliği düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz? Lütfen 1 ile 10 arasında bir puan verin.” sorusunu kullanabilirsiniz.

Cinsiyet eşitliği hakkında sorular sorarken kapsayıcı olmak çok önemlidir. Yalnızca “erkek” ve “kadın” yanıt seçeneklerinin kullanıldığı günler geride kaldı. Soru oluştururken şirketinizin DEI ilkelerini göz önünde bulundurmanız önerilir. Cinsiyet eşitliğiyle ilgili araştırma yaparken amacınız genellikle, kuruluşunuzda ayrımcılık varsa bunu tespit etmek ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik adımlar atmak olur. Kuruluşunuzda ayrımcılık olup olmadığını gerçekten anlayabilmek için, bu tür anketler hazırlarken cinsiyetleri kapsayıcı bir aralıkta kabul eden ancak çok fazla yanıt seçeneğiyle (anket yorgunluğuna neden olur) katılımcıları bunaltmayan bir yaklaşım benimsemeniz gerekir.

Cinsiyet eşitliği anketlerinin önemini ve kullanabileceğiniz soru türlerini anladığınıza göre en iyi uygulamalarla ilgili birkaç yönlendirici bilgi paylaşabiliriz.

“Yok”, “Diğer” veya “Geçerli değil” gibi yanıt seçenekleri sunarak soru atlama seçeneği sunmadığınızda yanıtlayanlar anketi yarıda bırakabilir. Bu durum yanıtlama oranınızı düşüreceği gibi bulgularınızın geçerliliğini de etkileyebilir. Anketinizi yarıda bırakmasalar bile sadece anketi tamamlamış olmak için rastgele veya doğru olmayan bir yanıt seçebilirler. Bu durumda da sonuçlarınız çarpıtılmış olur.

Cinsiyet kimliği hassas bir konu mudur? Kesinlikle. Cinsiyet eşitliği anketiniz için kritik bir bilgi midir? Muhakkak. Araştırmanızla ilgili uygun verileri toplamak için sormanız gereken soruları sormaktan çekinmeyin. 

Ön yargılı veya yargılayıcı bir dil kullanmamak adına, sorularınızda kullandığınız kelimeleri dikkatle seçtiğinizden emin olun. Sorularınıza dürüst yanıtlar vermeleri için yanıtlayanlarınızın kendilerini güvende hissetmeleri gerekir.

Cinsiyet eşitliği anketinize kimleri dahil etmek istiyorsunuz? Hedef kitlenizin kuruluşunuzdaki kademeleri, pozisyonları ve birimleri kapsayacak şekilde çalışanlarınızın tamamını temsil etmesi gerekir. Yanıtlayanın yeni başlayan, orta düzey çalışan, ilk kademe yönetim, orta düzey yönetim veya üst düzey yönetim kademelerinden hangisinde olduğunu tanımlayan sorular ekleyin. Kuruluşunuzun ne ölçüde küresel olduğuna bağlı olarak, hangi ülkelerin anketinize katılmasını istediğinize karar verebilirsiniz. Bu durum ülkelerin gizlilik yasalarına bağlıdır; hukuk ekibiniz belirli ülkelerdeki çalışanların anketinize katılıp katılamayacağı konusunda tavsiye verebilir.

Bu bilgiler, şirketinizdeki çalışanların cinsiyet eşitliğiyle ilgili yaşadıkları deneyimlerin kesiştiği noktalar hakkında ek görüşler almanızı sağlayacaktır.

Sorularınızı sormaktan çekinmemenizi söylemiştik ancak bir noktaya da dikkat çekmemiz gerekiyor: Anketinizin amacına ulaşması için gerekli soruları sormalısınız. Cinsiyet eşitliği anketiniz çalışanlarınızın şirketinizde cinsiyet ve eşitlik arasındaki ilişkiyle ilgili düşüncelerini ölçmek için kullanılıyorsa cinsiyet kimliği hakkında sorular sormanız önemlidir. Cinsellikle ilgili soru sormanız gerekir mi? Hayır. Medeni durumla ilgili soru sormak önemli midir? Muhtemelen değildir ancak bir sebepten dolayı böyle bir soru sormanız gerekirse geri çevirme seçeneği ekleyin.

Daha önce de söylediğimiz üzere, cinsiyet kimliği “erkek” ve “kadın”dan daha fazlasıdır. Cinsiyet kimliğiyle ilgili sorular sorarken kapsayıcı olun. Gerçekçi düşünüldüğünde, tüm cinsiyet kimliklerinin listelenmesi pratik bir yaklaşım olmayacaktır. Seçenek sayısı konusunda dengeyi bulun ve yanıtlarını girmeleri için katılımcılara açık metin kutusu sunun.

Anketinizde çalışanlardan bahsederken “beyefendi”, “hanımefendi”, “müdire” gibi kişilere cinsiyet atfeden ifadeler kullanmayın.

Cinsiyet: Cinsiyetinizi nasıl tanımlarsınız?

 • Kadın
 • Erkek
 • İkili olmayan (non-binary) cinsiyet
 • Kendim tanımlamayı tercih ederim (açık metin kutusu sağlayın)

Mevcut iş seviyenizi en iyi hangisi tanımlar?

 • Yeni başlayan
 • Orta düzey çalışan
 • İlk kademe yönetici
 • Orta düzey yönetici
 • Üst düzey yönetici 

Ne kadar zamandır şirketimizde çalışıyorsunuz?

 • 0-2 yıl
 • 3-5 yıl
 • 6-8 yıl
 • 9-12 yıl
 • 12+ yıl

Şirketimizde tüm cinsiyetlerden çalışanlara eşit davranıldığını düşünüyor musunuz?

 • Evet
 • Hayır
 • Emin değilim

Tüm cinsiyetlerden çalışanlara eşit davranılmadığını düşündüğünüz belirli alanlar var mı?

(açık metin kutusu)

Aşağıdaki ifade şirketimiz için ne ölçüde geçerli? 

Promosyonlar yalnızca çalışan performansına göre veriliyor.

 • Son derece geçerli
 • Geçerli
 • Ne geçerli ne geçersiz
 • Pek geçerli sayılmaz
 • Hiç geçerli değil

Kuruluşumuzda, cis cinsiyetli (kendini biyolojik cinsiyetiyle tanımlayan) olmayan bireylerin cis cinsiyetli bireylere göre daha az/daha fazla/aynı düzeyde terfi fırsatına sahip olduğunu düşünüyor musunuz?

 • Tüm cinsiyetlerden bireyler aynı fırsatlara sahip
 • Cis cinsiyetli olmayan bireyler daha fazla fırsata sahip
 • Cis cinsiyetli olmayan bireyler daha az fırsata sahip

Daha önce hiç cinsel kimliğinizin maaş artışı, terfi veya önemli bir görev almamanızda rol oynadığını düşündünüz mü?

 • Evet
 • Hayır

Ayrıntı vermek istiyorsanız lütfen aşağıdaki metin kutusunu kullanın.

(metin kutusu ekleyin)

Şirketimizde cinsiyet eşitsizliğiyle karşılaştığınız bir durum yaşadınız mı?

 • Evet
 • Hayır

Ayrıntı vermek istiyorsanız lütfen aşağıdaki metin kutusunu kullanın.

(metin kutusu ekleyin)

Doğru oluşturulmuş cinsiyet eşitliği anketleri şirketinizin uygulanabilir veriler elde etmesini sağlar. Anket sorularınızı hazırlarken hassas bir yaklaşım sergileyin ve kullandığınız dilin ön yargısız ve kapsayıcı olmasına dikkat edin. Cinsiyet eşitliği anketinize başlamak için SurveyMonkey'e kaydolun. Anketinizi oluşturmak ve dağıtmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları sunuyoruz. Hatta anketlerinizi analiz etmenize dahi yardımcı oluyoruz! Size en uygun abonelik paketini seçin.